Podatkowe zamknięcie roku 2012, podatki dochodowe i VAT w świetle orzecznictwa

O szkoleniu

Celem szkolenia jest prezentacja aktualnej problematyki stosowania przepisów podatkowych w kontekście zamykania ksiąg rachunkowych i przygotowywania sprawozdań finansowych.
Kto powinien wziąć udział?
pracownicy działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach

Program szkolenia

PODATKI DOCHODOWE
I. Przychody, w tym przychody na przełomie lat podatkowych
• Moment powstania przychodu, wykonanie usług, w tym częściowe wykonanie usługi
• Zaliczki, zadatki
• Świadczenia nieodpłatne
• Różnice kursowe rozliczane podatkowo

II. Koszty podatkowe, w tym koszty rozliczane na przełomie lat podatkowych
• Pośrednie i bezpośrednie koszty uzyskania przychodu
• Inwestycje w kosztach podatkowych
• Leasing oraz amortyzacja
• Podatkowe odpisy na należności niezapłacone

III. Świadczenia pracownicze
• Przychody pracowników przy świadczeniach dodatkowych (karty rabatowe, bony, ZFŚS)
• Imprezy integracyjne, spotkania z kontrahentami (reprezentacja a reklama)
• Samochody osobowe w firmie

IV. Przygotowanie deklaracji rocznych
• Rozliczenie straty z lat ubiegłych;
• Podatek zryczałtowany (dywidendy, licencje, odsetki)
• Obowiązki informacyjne z Ordynacji podatkowej
• Pozostałe obowiązki informacyjne (statystyczne, dewizowe, opłaty środowiskowe itp.)
• Rozliczenia podmiotów powiązanych – dokumentacja podatkowa

PODATEK VAT
I. Nieodpłatne świadczenia w 2012 roku
• Nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane i niezwiązane z przedsiębiorstwem
• Zużycie towarów we własnym zakresie
• Opodatkowanie prezentów małej wartości i gratisów
• Kawa i herbata dla pracowników, poczęstunek dla kontrahentów
• Użytkowanie samochodów służbowych na prywatne potrzeby pracowników

II. Roczna korekta podatku VAT
• Przyczyny korekty w przypadku środków trwałych a środków obrotowych
• Wyliczanie wskaźnika proporcji
• Szczególne zasady przy korekcie związanej z nieruchomościami

III. Praktyczne problemy związane z wystawianiem i otrzymywaniem faktur VAT w 2012 roku
• Faktury papierowe a/i faktury elektroniczne;
• Przechowywanie wystawianych faktur;
• Moment rozliczenia korekt dodatnich oraz ujemnych, potwierdzenie wystawienia korekty w świetle orzecznictwa;
• Najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu faktur VAT – przykłady z praktyki.

IV. Pytania uczestników

© Copyright dr Krzysztof Biernacki

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 7 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

dr Krzysztof Biernacki - Ekspert w dziedzinie systemu podatkowego i prawa cywilnego. Doradca podatkowy. Specjalista w zakresie procedury podatkowej oraz podatków dochodowych z uwzględnieniem metod zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Konsultant prawny i podatkowy kilku kancelarii prawnych. Doświadczony wykładowca akademicki. Ceniony trener biznesowy w obszarze podatkowym oraz cywilnoprawnym. Wysoko oceniany przez uczestników za umiejętność jasnego i praktycznego przekazywania wiedzy. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach. Ekspert i trener Szkoły Finansów. Więcej na http://www.asap.edu.pl/Dr_krzysztof_biernacki

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

zostanie wskazana

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT.
700
Cena zawiera:
  • * W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT.
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!