Szkolenie: Podatkowe zamknięcie roku 2012, podatki dochodowe i VAT w świetle orzecznictwa

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatkowe-zamkniecie-roku-2012-podatki-dochodowe-i-vat-w-swietle-orzecznictwa-47726-id10682

Informacje o szkoleniu

 • Podatkowe zamknięcie roku 2012, podatki dochodowe i VAT w świetle orzecznictwa


  ID szkolenia: 47726
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  zostanie wskazana
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 29.01.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 7 godzin dydaktycznych
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest prezentacja aktualnej problematyki stosowania przepisów podatkowych w kontekście zamykania ksiąg rachunkowych i przygotowywania sprawozdań finansowych.

Szkolenie skierowane jest do:

pracownicy działów finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach

Program szkolenia:

PODATKI DOCHODOWE
I. Przychody, w tym przychody na przełomie lat podatkowych
• Moment powstania przychodu, wykonanie usług, w tym częściowe wykonanie usługi
• Zaliczki, zadatki
• Świadczenia nieodpłatne
• Różnice kursowe rozliczane podatkowo

II. Koszty podatkowe, w tym koszty rozliczane na przełomie lat podatkowych
• Pośrednie i bezpośrednie koszty uzyskania przychodu
• Inwestycje w kosztach podatkowych
• Leasing oraz amortyzacja
• Podatkowe odpisy na należności niezapłacone

III. Świadczenia pracownicze
• Przychody pracowników przy świadczeniach dodatkowych (karty rabatowe, bony, ZFŚS)
• Imprezy integracyjne, spotkania z kontrahentami (reprezentacja a reklama)
• Samochody osobowe w firmie

IV. Przygotowanie deklaracji rocznych
• Rozliczenie straty z lat ubiegłych;
• Podatek zryczałtowany (dywidendy, licencje, odsetki)
• Obowiązki informacyjne z Ordynacji podatkowej
• Pozostałe obowiązki informacyjne (statystyczne, dewizowe, opłaty środowiskowe itp.)
• Rozliczenia podmiotów powiązanych – dokumentacja podatkowa

PODATEK VAT
I. Nieodpłatne świadczenia w 2012 roku
• Nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane i niezwiązane z przedsiębiorstwem
• Zużycie towarów we własnym zakresie
• Opodatkowanie prezentów małej wartości i gratisów
• Kawa i herbata dla pracowników, poczęstunek dla kontrahentów
• Użytkowanie samochodów służbowych na prywatne potrzeby pracowników

II. Roczna korekta podatku VAT
• Przyczyny korekty w przypadku środków trwałych a środków obrotowych
• Wyliczanie wskaźnika proporcji
• Szczególne zasady przy korekcie związanej z nieruchomościami

III. Praktyczne problemy związane z wystawianiem i otrzymywaniem faktur VAT w 2012 roku
• Faktury papierowe a/i faktury elektroniczne;
• Przechowywanie wystawianych faktur;
• Moment rozliczenia korekt dodatnich oraz ujemnych, potwierdzenie wystawienia korekty w świetle orzecznictwa;
• Najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu faktur VAT – przykłady z praktyki.

IV. Pytania uczestników

© Copyright dr Krzysztof Biernacki

Informacje o prelegentach:

dr Krzysztof Biernacki - Ekspert w dziedzinie systemu podatkowego i prawa cywilnego. Doradca podatkowy. Specjalista w zakresie procedury podatkowej oraz podatków dochodowych z uwzględnieniem metod zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Konsultant prawny i podatkowy kilku kancelarii prawnych. Doświadczony wykładowca akademicki. Ceniony trener biznesowy w obszarze podatkowym oraz cywilnoprawnym. Wysoko oceniany przez uczestników za umiejętność jasnego i praktycznego przekazywania wiedzy. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach. Ekspert i trener Szkoły Finansów. Więcej na http://www.asap.edu.pl/Dr_krzysztof_biernacki

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 700 zł/os + 23% VAT* - * W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT.

Cena zawiera:

* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: Podatkowe zamknięcie roku 2012, podatki dochodowe i VAT w świetle orzecznictwa