Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podejscie-procesowe-zarzadzanie-procesami-27978-id819

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Krajowa Izba Gospodarcza Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA serdecznie zaprasza na szkolenie „Podejście procesowe. Zarządzanie procesami”, które odbędzie się 09.06.2011 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Cel szkolenia: Przedstawienie zagadnień związanych z podstawową ideą systemowego zarządzania jakością wg normy ISO 9001 czyli podejścia procesowego. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

- różnymi definicjami procesu,

- metodami identyfikacji procesów,

- różnicami między podejściem procesowym a tradycyjną strukturą organizacyjną,

- metodami zarządzania

Szkolenie skierowane jest do:

Adresat: osoby, które uczestniczą we wdrażaniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008, Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania jakością, kadra zarządzająca, kierownicy, dyrektorzy

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość jego odwołania w przypadku gdy na dane szkolenie nie zgłosi się odpowiednia ilość uczestników.

Program szkolenia:

10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników

10:30 – 12:00
I. Wprowadzenie do podejścia procesowego
II. Definicje procesów
III. Procesy a struktura organizacyjna


12:00 - 12:15 Przerwa


12:15 - 13:45
IV. Rodzaje procesów
V. Właściciel procesów


13:45 – 14:30 Przerwa na obiad14:30 – 16:00 VI. Zarządzanie procesem

VII. Ocena procesu

Informacje o prelegentach:

Wykładowca: Pani Hanna Gołaś – praktyk i dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 400 zł + 23% VAT druga i każda następna osoba zgłoszona na szkolenie uzyskuje zniżkę 10%

Cena zawiera:

Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia i poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na adres ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa z dopiskiem KIG BLCA lub faxem na numer: 022 826 82 31.

W związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłat za szkolenie należy dokonywać w formie przelewu na konto: Krajowa Izba Gospodarcza, Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Bank Millennium S.A. w Warszawie nr konta: 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832, NIP: 526 000 17 08, REGON: 006210187 do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość jego odwołania w przypadku gdy na dane szkolenie nie zgłosi się odpowiednia ilość uczestników.

Wydarzenie: Podejście procesowe. Zarządzanie procesami