Szkolenie: Podróże służbowe po zmianach do 1 marca 2013 roku - ZMIANY W PRZEPISACH O PODRÓŻACH SŁUŻBOWYCH OD 01 MARCA 2013 ROKU

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podroze-sluzbowe-po-zmianach-do-1-marca-2013-roku---zmiany-w-przepisach-o-podrozach-sluzbowych-od-01-marca-2013-roku-50175-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• Szkolenie przedstawia komplaksowo zagadnienia związanych z podróżami: od ustalania, kogo można delegować, jak liczyć diety, do kwestii podatkowych oraz składkowo – ubezpieczeniowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną wszelkiego rodzaju wyjazdy, podróże, oddelegowania, zarówno dla osób mających status pracownika, ale również przedsiębiorców, zleceniobiorców, współpracujących. Omawiane zagadnienie zostanie ilustrowane przykładami praktycznymi i liczbowymi, oraz uzupełnionym o aktualne orzecznictwo w sprawach podróży służbowych. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z nową wersję rozporządzenia w sprawie podróży służbowych wraz ze szczegółowym omówieniem najnowszych zmian w przepisach.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podrózy słuzbowych.
• Kadra kierownicza, pracownicy działów księgowości, służb finansowo – księgowych.
• Osoby zainteresowanych podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1. PODRÓŻE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW – aktualności w tym zmiany od 01.03.2013 roku.
• Podróż w świetle Kodeksu pracy i innych ustaw.
• Pojęcie podróży.
• Prawne podstawy rozliczania podróży.
• Dokumentowanie polecenia wyjazdu służbowego.
• Należności przysługujące z tytułu podróży krajowej.
• Należności przysługujące z tytułu podróży zagranicznej.
2.DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU PODRÓŻY.
3. PODATKOWE ASPEKTY ROZLICZANIA PODRÓŻY.
• Należności za czas podróży w przychodach pracownika.
• Należności z tytułu podróży w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy.
4. WYJAZDY SŁUŻBOWE PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI.
• Wyjazdy osób prowadzących działalność gospodarczą.
• Wyjazdy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
5. WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI A VAT.
• Zakup paliwa do samochodów używanych w podróży.
• Inne wydatki związane z podróżą odbywaną samochodem.
• Zakup biletów komunikacji publicznej.
• Zakup usług noclegowych i innych usług.
6. DELEGACJE SŁUŻBOWE A SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.
• Ubezpieczenia społeczne.
• Ubezpieczenie zdrowotne.
• Wyjazd pracowników na spotkanie integracyjne nie jest podróżą służbową.
• Należność z tytułu zwrotu kosztów przejazdu nieudokumentowanych biletem także korzysta ze zwolnienia od podatku.
• Rozliczenie należności za nocleg.
• Zapewnienie całodziennego wyżywienia.
• Dieta nie pozbawia pracownika prawa do zwiększonych kosztów uzyskania przychodów.
• Koszty przejazdów pracowników własnymi samochodami pracodawca rozliczy do wysokości kilometrówki.
• Dieta z tytułu zagranicznej podróży a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy u zleceniobiorcy.
• Koszty dojazdu z lotniska do hotelu.
• Przejazdy prywatnym samochodem pracownika w miejscowości oddelegowania .
7. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH.
8. PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Informacje o prelegentach:

Ekspert i trener z zakres rozliczania delegacji służbowych, rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Podróże służbowe po zmianach do 1 marca 2013 roku - ZMIANY W PRZEPISACH O PODRÓŻACH SŁUŻBOWYCH OD 01 MARCA 2013 ROKU