Szkolenie: PODRÓŻE SŁUŻBOWE - zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2014 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podroze-sluzbowe-zasady-rozliczania-krajowych-i-zagranicznych-podrozy-sluzbowych-w-2014-roku-57450-id187

Informacje o szkoleniu

 • PODRÓŻE SŁUŻBOWE - zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2014 roku


  ID szkolenia: 57450
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Most wanted
  Rogalińska 1
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 07.04.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Most Wanted!
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PODRÓŻE SŁUŻBOWE - zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2014 roku

7 kwietnia 2014 r., Warszawa

Szkolenie skierowane jest do:

szkolenie otwarte

Program szkolenia:

W PROGRAMIE:

I. Prawne podstawy rozliczania podróży służbowych

II. Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy i innych ustaw
a. oddelegowanie czy podróż służbowa,
b. określenie miejsca pracy a należności z tytułu podróży służbowej.

III. Rozliczanie podróży służbowych
1. Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
a. zwrot kosztów w związku z odbytą podróżą
b. środki transportu właściwe do odbycia podróży
c. zwrot innych udokumentowanych wydatków
2. Podróż krajowa
a. określenie miejsca rozpoczęcia podróży
a. dieta:
-wysokość diety
-prawo do otrzymania diety
-sytuacje w których dieta nie przysługuje
-% obniżenie diety z tytułu zapewnienia wyżywienia
-usługa hotelarska w ramach której zapewniono wyżywienie a prawo do diety
-zwrot kosztów wyżywienia a prawo do diety a przychód pracownika (interpretacje US)
-dni wolne od pracy a prawo do diety.
b. koszty przejazdu:
-określenie środka transportu,
-zwrot należności z tytułu przejazdu nieudokumentowanych biletem,
-zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych,
-opłaty za parking i przejazd autostradą,
-dodatkowe koszty związane z przejazdem pracownika własnym samochodem.
c. koszt noclegu:
-kiedy przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt
-ograniczenie zwrotu kosztów noclegu do dwudziestokrotności przysługującej diety
-wysokość wypłaconego ryczałtu za nocleg
-kiedy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty ryczałtu za nocleg
d. koszty dojazdów:
-w jakich sytuacjach następuje wypłata ryczałtu na dojazdy,
-zwrot faktycznie poniesionych wydatków
3. Podróż zagraniczna
a. czas pobytu pracownika poza granicami kraju
b. łączenie podróży zagranicznej z odbyciem podróży krajowej (liczenie czasu) - aktualne stanowiska PIP oraz MPiPS
c. dieta:
-prawo do otrzymania diety
-śniadanie w cenie noclegu a wysokość diety
-sytuacje w których dieta nie przysługuje
-możliwość obniżenia diety zagranicznej do wysokości diety krajowej
-należność pieniężna na wyżywienie a wysokość diety
d. koszty przejazdów i dojazdów:
-zwrot kosztów przejazdu uzależniony od środka transportu,
-zwrot kosztów przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy,
-ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu,
-kiedy nie przysługuje ryczałt na dojazdy.
e. koszty noclegu:
-sposoby zwrotu kosztów za nocleg

IV. Rozliczanie zaliczek na niezbędne koszty podróży służbowej
a. krajowa podróż służbowa
b. zagraniczna podróż służbowa
- zaliczka w walucie obcej
- rozliczenie udzielonej zaliczki

V. Należności za czas podróży służbowej a przychód pracownika

VI. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej
a. pojęcie czasu pracy
b. zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy
c. przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy
d. zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej
e. nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowych (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia)
f. orzecznictwo SN dotyczące rozliczania czasu pracy w podróży służbowej

VII. Wyjazdy służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilnoprawne)
a. kwestie umowne dotyczące zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych
b. na podstawie jakich przepisów dokonywane jest rozliczenie należności dla osób niebędących pracownikami
c. w jakich wysokościach dokonuje się zwrotu należności w związku
z odbywaniem podróży służbowych

VIII. Podróże służbowe - różne ujęcia
a. koszty wyżywienia przekraczające limit diet (wyjaśnienia organów podatkowych)
b. używanie wynajętego samochodu za granicą (wyjaśnienia organów podatkowych)
c. wydatki za przejazd taksówką (wyjaśnienia organów podatkowych)
d. powroty do miejsca zamieszkania a prawo do ryczałtu,
e. ubezpieczenie pracownika na czas odbywania podróży służbowej (wyjaśnienia organów podatkowych)
f. należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w celu uczestniczenia w szkoleniu,
g. zwrot kosztów naprawy samochodu nie będącego własnością pracodawcy,
h. zaliczka pieniężna udzielana pracownikowi,
i. zwrot pracownikowi prowizji za wypłaty z bankomatu w trakcie zagranicznej podróży służbowej.

Informacje o prelegentach:

Dział Szkoleń Otwartych
tel: 22 825 00 88 w. 130
fax: 22 825 00 88 w. 121
szkolenia@mostwanted.pl

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 390 PLN - netto

Cena zawiera:

koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia

Wydarzenie: PODRÓŻE SŁUŻBOWE - zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2014 roku