Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean

O szkoleniu

Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne.
Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?

Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz ciągłe uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

- rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN,
- przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN.
Dlaczego warto wziąć udział?

Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról przywódczych pozwalających na budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłych zmian. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też wzajemnych animozji i niechęci.

Korzyści dla uczestników

  • znajomość metodyki rozwiązywania konfliktów w kontaktach międzyludzkich,
  • ukształtowanie u uczestników umiejętności zapobiegania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu czy niechęci,
  • wiedza na temat autorytetu lidera Lean,
  • poznanie sztuki perswazji i przekonywania,
  • pozyskanie umiejętności do asertywnej odmowy.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby zaiteresowane rozwijaniem swoich kompetencji komunikacyjnych.

Program szkolenia

1.Wprowadzenie:
• poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne,
• czym jest Lean?
• nasze silne i słabe strony: „Mur kompetencji” w organizacji Lean,
• profil kompetencji indywidualnych i zespołowych a koncepcja Kaizen,
• Mini leksykon LEAN.

2.Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN:
• „Strategia firmy na rynku konkurencyjnym” – gra fabularyzowana,
• strategia wspólnoty celów w organizacji LEAN,
• definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele,
• źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania,
• typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?

3.Mentalność lidera KAIZEN:
• gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum,
• postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba,
• budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia,
• umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań,
• co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
• strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów wg LEAN.

4.Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN:
• „Sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe,
• odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów,
• rola lidera – koordynatora Lean,
• działanie na podstawie niepełnych informacji,
• przekazywanie informacji - precyzja w konstruowaniu komunikatów,
• test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN.

5.Autorytet lidera Lean – czy można się tego nauczyć?
• „Test Millgrama” – rola komunikacji w budowaniu autorytetu,
• komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi,
• atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN,
• inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?
• test inteligencji emocjonalnej – zadanie na forum zespołu.

6.Inteligencja społeczna w organizacji Lean:
• podstawy pozytywnych relacji w pracy zespołów produkcyjnych,
• zadanie symulacyjne – praca w podzespołach – wnioski do dalszej pracy,
• postawa i nastawienie w sytuacjach konfliktowych,
• jasne i konkretne cele i zadania jako podstawa efektywności,
• nastawienie na realizację celów produkcyjnych i rozwiązywanie problemów,
• oddziel człowieka od problemu.

7.Komunikacja interpersonalna w praktyce:
• „Skomplikowana konstrukcja” – gra symulacyjna, zarządzanie informacją i efektywny przekaz,
• kontakt na poziomie werbalnym,
• spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• zakazane zwroty i wyrażenia w komunikacji zawodowej,
• umiejętność dostosowania się do różnego stylu komunikacji podwładnych i przełożonych.

8.Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji:
• „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum,
• aktywne słuchanie – nasza definicja,
• dlaczego warto słuchać?
• jak skutecznie perswadować?
• parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz,
• otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne.

9.Zbieranie informacji:
• umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie,
• odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy,
• zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy.

10.Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN:
• „Dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne,
• zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego,
• typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera,
• zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi,
• budowa modelu wyrażeń asertywnych.

11.Elementy komunikacji w praktyce LEAN:
• zarządzanie wizualne czyli…?
• 5S i zarządzanie wizualne,
• kanban w naszej firmie,
• spotkania informacyjne w obszarach,
• tablice i matryce informacyjne,
• oznaczenia obszarów, komunikaty BHP,
• gospodarka magazynowa, stany min i max,
• komunikacja w zespołach Kaizen,
• przykłady zasad komunikacji zgodnych z Lean w naszej firmie.

12.Jak komunikować w czasie wdrażania narzędzi Lean? – sztuka perswazji i przekonywania:
• dlaczego powinniśmy przestrzegać zasad 5S?
• jak wdrażać nowe standardy pracy?
• korzyści dla firmy i pracowników przy realizacji koncepcji Kaizen,
• co się stanie jeżeli nie wdrożymy skutecznego systemu sugestii w firmie?
• jak możemy wygrywać z konkurencją ograniczając MUDA we własnych obszarach pracy?
• narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów – dlaczego musimy umieć z nich korzystać?
• przezbrojenia wg SMED – co nam to daje?
• sytuacje z mojego obszaru... - ćwiczenia.

13.Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte:
• co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku,
• powody trudnych zachowań,
• ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię),
• jak pracować z różnymi typami osobowościowymi?
• scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony.

14.„Mini Fabryka Lean” – gra symulacyjna:
• komunikacja wewnątrz i pomiędzy wydziałami w praktyce,
• zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji.

15.Podsumowanie i wnioski: nad czym powinniśmy pracować?
• zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty,
• ocena warsztatu i certyfikaty.

Czas trwania

2 dni - 16ngodz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****

00-811 Warszawa

Towarowa 2

woj. mazowieckie

Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

53-332 Wrocław

Powstańców Śląskich 7

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 1590 zł.
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!