Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawy-funkcjonowania-obslugi-celnej-uproszczenia-w-obsludze-celnej-dla-podmiotow-gospodarczych-46734-id830

Informacje o szkoleniu

 • Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych


  ID szkolenia: 46734
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy Zarządzanie Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Mercure Poznań Centrum****
  ul. Roosevelta 20
  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin dydaktycznych - 2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Progress Project Sp. z o.o.
  ul. Światowa 22
  02-229 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
23-24 października 2019r., Wrocław - Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
20-21 listopada 2019r., Warszawa - Warsaw Plaza Hotel****
11-12 grudnia 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****


Korzyści dla uczestników
Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu podstawowych obowiązujących przepisów prawa celnego oraz zastosowania wprowadzonych ułatwień, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.

Szkolenie pozwoli uzyskać informacje jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną w obsłudze procedur celnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Profil uczestnika
• osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy dotyczącej obsługi celnej przedsiębiorstwa, jak również wiedzy przyczyniającej się do obniżenia związanych z tym kosztów,
• przedsiębiorcy chcących posiąść swoją wiedzę w zakresie prawa celnego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy,
• wszyscy zainteresowani poznaniem możliwości prawnych w zakresie wspólnotowego kodeksu celnego, które ze względu na niedostateczną znajomość nie są często wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa.
• osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesu transportowo-logistycznego związanego z eksportem lub importem towarów, poszukujące skutecznych rozwiązań usprawniających proces obsługi celnej, jak również przyczynić się do obniżenia związanych z tym kosztów,
• przedsiębiorcy chcących usystematyzować i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie prawa celnego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy,
• wszyscy zainteresowani poznaniem możliwości prawnych w zakresie wspólnotowego kodeksu celnego, które ze względu na niedostateczną znajomość nie są często wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa.

Program szkolenia:

Dzień I i II - Obsługa celna transakcji w obrocie z krajami poza UE wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016r.

1. Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej:
• źródła polityki celnej i prawa celnego,
• konwencje międzynarodowe
• prawo UE
• ustawy krajowe
• unia celna,
• kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej.
• I instancja
• II instancja
• Nowa struktura KAS I jej zadania.

2. Podstawy stosowania prawa celnego:
• podstawy prawne przywozu/wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej,
• procedury zwykłe – transakcja sprzedaży
• procedury celne - zwykłe i specjalne.
• skład celny,
• odprawa czasowa oraz Karnet ATA,
• końcowe przeznaczenie,
• uszlachetnianie czynne,
• uszlachetnianie bierne.
• Tranzyt/ karnet TIR.

3. Elektroniczne zgłoszenia celne – komunikaty oraz komunikacja z Organami celno - skarbowymi:
• CELINA,
• ECS,
• NCTS.

4. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:
• Jednolity Dokument Administarcyjny - SAD,
• Faktura handlowa (proforma, celna),
• List przewozowy,
• Pozostałe dokumenty wymagane do odprawy celnej.

5. Zgłoszenie celne:
• Definicja zgłoszenia celnego,
• Formy zgłoszeń celnych,
• Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.

6. Podatki w przywozie i wywozie towarów na/z UE:
• VAT (podatek od towarów I usług) – prawidłowe rozliczenia podatku,
• Akcyza – prawidłowe funkcjonowanie w podatku.

7. Elementy kalkulacyjne:
• pochodzenie towarów,
• niepreferencyjne,
• preferencyjne,
• wartość celna,
• w tym element doliczane i odliczane od wartości,
• taryfa celna – ustalanie kodu taryfy celnej.

8. Postępowanie celne:
• przedstawicielstwo w sprawach celnych – pośrednie oraz bezpośrednie, odpowiedzialność Agencji Celnych jako podmiotu pośredniczącego w obrocie towarowym z zagranicą,
• kontrola towarów
• weryfikacja zgłoszenia celnego,
• rewizja towaru,
• rewizja wstępna,
• zwolnienie towaru w trakcie weryfikacji,
• pobieranie próbek,
• postępowanie administracyjne.

9. Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą.

10. AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
• co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
• uzyskanie pozwolenia,
• przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
• praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO,
• wymogi i zakres kontroli przeprowadzanej przez Organy Celne w przypadku starania się o status.

11. Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
• podstawy prawne uproszczeń celnych,
• procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
• podstawy prawne uproszczeń celnych,
• na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
• formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
• wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
• pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
• czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
• elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.

12. Ćwiczenia praktyczne – analiza case study

13. Deregulacja agenta celnego:
• brak wymogu zdawania egzaminu państwowego,
• umiejętności i kompetencje,
• odpowiedzialność.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1340 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych