Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawy-metrologii-w-laboratorium-fizykochemicznym-60741-id127

Informacje o szkoleniu

 • Podstawy metrologii w laboratorium fizykochemicznym


  ID szkolenia: 60741
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień n x 8h
  TERMINY:
  17.02.2016
  06.04.2016
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podstawowe pojęcia metrologii zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010. Podział metrologii, infrastruktura metrologiczna, układ jednostek miar. Metrologiczna spójność pomiarowa wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005, DA-06 „ Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej”. Wybór wyposażenia pomiarowego. Wzorcowanie - formułowanie zleceń, wybór akredytowanego laboratorium wzorcującego, zakres akredytacji laboratorium wzorcującego. Wykorzystanie świadectw wzorcowania opr. wg DAP-04 „Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe”.
Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 50%

Szkolenie skierowane jest do:

• Kandydaci do pracy w laboratorium fizyko-chemicznym, osoby nowo zatrudnione w laboratorium,
• personel odpowiedzialny za wykonywanie pomiarów i/lub nadzór nad wyposażeniem pomiarowym fiz-chem.

Program szkolenia:

• Podstawowe pojęcia i definicje, m.in.: metrologia prawna, błąd pomiaru, typy błędów, opis błędów, niepewność pomiaru, wzorcowanie.
• Metrologia: prawna, przemysłowa i naukowa.
• Wzorcowanie, legalizacja, ocena zgodności.
• Organizacje i ich rola w metrologii: OIML, BIPM, WELMEC, EURAMET, NMI, GUM, PCA.
• Akredytowane laboratoria.
• Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI), poprawne zapisywanie jednostek miar.
• Spójność pomiarowa.
• Parametry metrologiczne (specyfikacja) wyposażenia pomiarowego.
• Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne - na przykładzie fizyko-chemicznego wyposażenia pomiarowego.
• Wzorcowanie – cele i zasady jego wykonywania.
• Świadectwo legalizacji/świadectwo wzorcowania/certyfikat oceny zgodności.

Ćwiczenia:
(opracowane na podstawie przyrządów fizykochemicznych)
• Wybór wyposażenia pomiarowego zgodnie z postawionymi wymaganiami.
• Formułowanie zlecenia dotyczącego wzorcowania.
• Wybór akredytowanego laboratorium.
• Analiza i interpretacja świadectw wzorcowania.
• Zapisywanie jednostek miar.

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 850 PLN netto / os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek oraz możliwość konsultacji po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Podstawy metrologii w laboratorium fizykochemicznym