Szkolenie

Podstawy statystycznej analizy danych

O szkoleniu

Przedmiot szkolenia:
Podstawy statystycznej analizy danych – statystyka opisowa, statystyka matematyczna, podstawowe pojęcia statystyczne, statystyka jako sposób opisu szeroko pojętego procesu (tj. przetwarzania „wejść” w „wyjścia”) w warunkach zmienności Prezentacja i zakres możliwości wykorzystania statystycznych narzędzi jakości (SPC,MSA, metody statystyczne w kontroli dostaw i kontroli odbiorczej, metody statystyczne w doskonaleniu procesu (analiza wariancji (ANOVA), prognozowanie statystyczne, regresja i korelacja, planowanie eksperymentu (DOE))

Przeznaczenie:
Celem szkolenie jest umożliwienie określenia zapotrzebowania na stosowanie metod statystycznych w obszarze każdej kulturze organizacyjnej generującej jakość (ISO 9000, Six Sigma, ISO/TS 16949, itd.). Prezentowane metody statystyczne znajdują wykorzystanie praktyczne w każdym obszarze działalności firmy – od planowania i analiz rynku (podstawowa statystyczna analiza danych, prognozowanie), poprzez proces (statystyczne sterowanie procesem SPC, analiza systemów pomiarowych MSA,), kwalifikację jakościową produktu (statystyczna kontrola odbiorcza, niezawodność), aż po doskonalenie procesu (analiza wariancji ANOVA, prognostyczne modele regresyjne, planowanie eksperymentu DOE itd.)
Kto powinien wziąć udział?
• osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości,
• pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy
• osoby odpowiedzialne za jakość dostawców.
• Analitycy i planiści produkcji
• Pracownicy działów raportowania

Program szkolenia

Program szkolenia:
• Metody statystyczne w dokumentach- charakterystyka: Poradnik stosowania metod statystycznych
w zakresie ISO 9001 - ISO/TR 10017:2003, Raport Techniczny PKN-ISO/TR 10017:luty 2005 (omówienie technik statystycznych w układzie: technika- możliwości zastosowania- ograniczenia) , zapotrzebowanie na metody statystyczne wg ISO 9001:2008, metody statystyczne w normach ISO 9000 – ISO/TR 18532:2009.
• Zakres stosowania metod statystycznych – statystyka matematyczna, statystyka opisowa.
• Podstawowa statystyczna analiza danych, statystyczny opis zmienności – wyznaczanie parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności , kwartyle, percentyle, miary kształtu: skośność, kurtoza …), identyfikacja wyników odskakujących (izolowanych) – średnia „ucięta”, test Grubbsa.
• Graficzna prezentacja danych - konstrukcja histogramu , rozkład empiryczny vs. rozkład teoretyczny, wykres pudełkowy, wykresy kołowe, wykres łodyga-liście itp. . Rozkład normalny.
• Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – ocena możliwości procesu w odniesieniu do oczekiwań szeroko pojętego klienta (współczynniki zdolności), monitorowanie procesu za pomocą techniki kart kontrolnych
• Analiza systemów pomiarowych (MSA) – kwalifikacja systemów pomiarowych do nadzorowania procesu/produktu
• Statystyczne plany odbiorcze – zasada funkcjonowania planu, możliwości wykorzystania: plany w przypadku oceny alternatywnej, plany w przypadku parametrów mierzalnych, rodzaje planów: odbiór partii za partią, odbiór partii izolowanych.
• Metody statystyczne w doskonaleniu procesu - Podstawy analizy wariancji (ANOVA), wyznaczanie związków przyczynowo-skutkowych w warunkach niepewności, zasady metody planowania eksperymentu (DOE)
• Prognozowanie statystyczne – podstawowe statystyczne modele prognostyczne, jakość prognozy, przykłady wykorzystania
• Niezawodność- liczbowe i funkcyjne miary niezawodności (obiekty nieodnawialne/odnawialne)
• Podsumowanie, dyskusja

Czas trwania

1 dzień x 7 godzin

TERMINY:
11.09.2017
30.10.2017

Prelegenci

Cytat
trenerzy TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
PLN netto/os.
750 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek oraz możliwość konsultacji po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

płatność po odbytym szkoleniu
W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!