Podstawy wymiarowania i tolerowania geometrycznego wg ISO

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie, którego celem jest:
- nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym
- nabycie umiejętności właściwego stosowania tolerancji GD&T na rysunkach technicznych
- poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych
- poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik nauczy się:

 • Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.
 • Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.
 • Poznania i rozumienia dodatkowych wymagań ważnych dla montowalności (maksimum i minimum materiału).
 • Identyfikowania błędnych zapisów.
 • Właściwego stosowania wymiarów i tolerancji.
 • Prawidłowego dobierania baz i układów baz.
 • Obliczania dopuszczalnych tolerancji.
 • Obliczania wymiarów sprawdzianów funkcjonalnych.

Uczestnik dowie się:

 • O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO (z uwzględnieniem różnic występujących w ASME).
 • O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.
 • O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.
 • Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.
 • Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.
 • O najczęściej popełnianych błędach.
 • O wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego, czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.
 • Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.
 • O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.
 • O przykładowych metodach pomiarowych stosowanych dla poszczególnych charakterystyk (począwszy od prostych narzędzi jak regulowany sprawdzian, po zaawansowane techniki skanowania tomografem komputerowym).
Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • Konstruktorzy CAD, inżynierowie produktu, specjaliści ds. pomiarów.
 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy projektów.
 • Audytorzy wewnętrzni.
 • Kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla.
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:

 • Struktura Norm ISO a ASME.
 • Klasyfikacja wymiarów i tolerancji.
 • Podstawowe zasady wymiarowania.
 • Jak powstało GD&T.
 • Wady wyniarowania współrzędnościowego.
 • Przykłady właściwego i niewłaściwego stosowania wymiarowania współrzędnościowego.
 • Czym jest GD&T, zalety jego stosowania.
 • Zalety posługiwania się powrzechnie rozumianą konwencją.

2. Podstawowe pojęcia i symbole:

 • Kluczowe pojęcia.
 • Symbol wymiaru teoretycznego.
 • Ramka tolerancji.
 • Symbole dotyczące bazowania.
 • Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych.

3. Symbole dodatkowe:

 • Symbole warunków materiałowych.
 • Warunek stanu wolnego.
 • Identyfikatory tolerowanego elementu.
 • Identyfikatory elementów pomocniczych.
 • Symbol powiązany z tolerancją rozmiaru.
 • Symbole definiujące w jaki sposób tolerancja odnosi się do kilku elementów jednocześnie.
 • Symbol definiujący określone niesymetryczne rozłożenie tolerancji.
 • Symbole definiujące nieokreślone przesunięcie tolerancji.
 • Symbole definiujące zastosowanie tolerancji do charakterystyki powiązanej bezpośrednio z zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu.
 • Symbole definiujące zastosowanie tolerancji do charakterystyki nie powiązanej bezpośrednio z zarysem rzeczywistym tolerowanego elementu.
 • Modyfikatory definiujące sposób wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego.
 • Modyfikatory definiujące parametry wyznaczania charakterystyki elementu tolerowanego.
 • Symbole typowe dla normy ASME.

4. Tolerancje kształtu:

 • Prostoliniowość.
 • Płaskość.
 • Okrągłość.
 • Walcowość.
 • Profil linii i powierzchni bez odniesienia do baz.

5. Tolerancje orientacji:

 • Równoległość.
 • Prostopadłość.
 • Nachylenie.
 • Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz.

6. Tolerancje położenia:

 • Tolerancja pozycji.
 • Tolerancja współosiowości.
 • Tolerancja symetrii.
 • Profil linii i powierzchni z odniesieniem do baz.

7. Tolerancje bicia:

 • Bicie kołowe (osiowe i promieniowe).
 • Bicie całkowite (osiowe i promieniowe).

8. Podsumiowanie:

 • Mity zwizane ze stosowaniem GD&T.
 • Powrót do zagadnienia z wprowadzenia.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

TERMIN SZKOLENIA:
30-31.10.2017

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 29-30 wrzesień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 28-29 listopad 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 050
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!