Szkolenie: Podstawy zarządzania projektami.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawy-zarzadzania-projektami-25086-id315

Informacje o szkoleniu

 • Podstawy zarządzania projektami.


  ID szkolenia: 25086
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Łazienkowski
  ul. 29 Listopada 3b
  00-465 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 10 godzin
 • Organizator szkolenia:

  HMD Consulting
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie słuchaczy z problematyką prowadzenia wszelkiego rodzaju projektów. Celem kursu jest także rozwinięcie umiejętności wspierających podejmowanie decyzji przy planowaniu, uruchamianiu i prowadzeniu zadań projektowych.

Szkolenie opisuje szczegółowo role w projekcie, wymagane struktury organizacyjne oraz zakresy odpowiedzialności osób zaangażowanych w realizacje procesu projektowego, w tym role kierownika projektu i zarządu organizacji w skutecznym zarządzaniu projektami. Podczas kursu duży nacisk kładziemy na wiedzę praktyczną.

Kurs jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów: członków komitetów sterujących oraz kierowników projektów i pod-projektów, a także członków zespołów projektowych. Kurs ma charakter ogólny i nie jest wymagana znajomości zagadnień z dziedziny zarządzania projektami.

Korzyści dla uczestników

Program daje przygotowanie do:

* profesjonalnego zarządzania projektem
* efektywnego działania w ramach grupy projektowej
* stosowania nowoczesnych technik w ramach zarządzania projektem
* poznania efektywnych metod zarządzania projektem
* w trakcie zajęć następuje wymiana doświadczeń między uczestnikami
* dostarczenie umiejętności kompleksowego i efektywnego zarządzania projektem
* zaspokojenia potrzeb organizacji w zakresie efektywnego realizowania budżetu
* zapoznania ze skutecznymi metodami komunikacji w projektach
* delegowania kompetencji oraz budowy zespołu projektowego


Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny - prowadzony będzie aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas wykładów teoretycznych, ćwiczeń praktycznych, testów, dyskusji oraz prezentacji projektów. Merytoryczne ramy programowe kursu opracowane zostały w zgodzie z najnowszymi standardami jakości kształcenia stosowanymi w Polsce i w zachodnich instytucjach edukacyjnych. Również metodyka pracy dydaktycznej odpowiada takim wymogom. Interaktywna forma prowadzenia zajęć pozwoli na aktywny udział słuchaczy w realizacji programu kursu. Szczególny nacisk położony będzie na warsztatowe formy nauczania.

Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami z wykorzystaniem studiów przypadków, pracy zespołowej oraz rzeczywistych projektów będących w fazie przygotowania lub wdrożenia w firmie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane do średniej i wyższej kadry menadżerskiej organizacji, zarówno przedsiębiorstw sektora MŚP jak i instytucji publicznych, pracowników firm konsultingowych, a także urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie, monitorowanie oraz zarządzanie projektami. Zaproszenie kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.

Kurs ma charakter ogólny i nie jest wymagana znajomości zagadnień z dziedziny zarządzania projektami.

Program szkolenia:

Program szkolenia:

1. Specyfika przedsięwzięć projektowych :
* Co jest, a co nie jest projektem; zmiana biznesowa w organizacji
* Podstawowe parametry projektu
* Cykl życia projektu
2. Organizacja projektu, role, poziomy decyzyjne :
* Struktura organizacyjna projektu
* Zespół projektowy w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
* Biuro projektu
3. Zespół projektowy:
* Typy psychologiczne
* Budowa zespołu projektowego
* Motywowanie członków zespołu projektowego
4. Komunikacja w projekcie:
* Formalna i nieformalna komunikacja w projekcie
* Sposoby przekazywania informacji
* Prowadzenie spotkań
5. Rozpoczęcie projektu:
* Identyfikacja projektu, jego uzasadnienie biznesowe
* Ryzyko i jakość w projekcie
* Inicjacja projektu

Informacje o prelegentach:

Dominik Zajk

Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.pl

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 450 zł - Promocja ! 2 osoby z jednej firmy 5% rabatu

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe, catering

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Wydarzenie: Podstawy zarządzania projektami.