PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

O szkoleniu

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji Uczestników w obszarze prowadzenia projektów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu.

Cele szczegółowe:
• Poznanie i zrozumienie przez Uczestników logiki oraz metodologii zarządzania projektami, w oparciu o metodyki PMI i CORE.
• Wykorzystanie w trakcie spotkania, narzędzi i dokumentacji projektowej.
• Przygotowanie Uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez:
– rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
– poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili:
• Zdefiniować cel i zakres projektu.
• Wskazać, jak zbudować zespół projektowy.
• Zidentyfikować stanowisko interesariuszy i potrzeby użytkowników.
• Wykorzystać w pracy projektowej dostępne modele, narzędzia i techniki.
• Opracować i wykorzystywać dokumentację projektową.
• Przygotować harmonogram prac projektowych i plan zasobów.
• Zdefiniować ryzyka i opracować plan minimalizacji ryzyk.
• Zarządzać komunikacją w zespole, ze Sponsorem i interesariuszami.
• Monitorować i kontrolować wdrożenie projektu.
• Ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby, które od niedawna kierują projektami lub uczestniczą w realizacji projektów oraz te, które chcą poznać i zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu.

Program szkolenia

Terminy
17 12 2015 - 18 12 2015 - Warszawa
28 01 2016 - 29 01 2016 - Warszawa
11 02 2016 - 12 02 2016 - Poznań
18 02 2016 - 19 02 2016 - Wrocław
15 03 2016 - 16 03 2016 - Wrocław

Program
1. Rozpoczęcie szkolenia:
• Sprawy organizacyjne – program, oczekiwane postawy, cele szkolenia.
• Przegląd opinii indywidualnych dotyczących zarządzania projektem.

2. Logika myślenia projektowego:
• Zarządzanie funkcyjne a projektowe.
• Źródła niepowodzeń i pułapek czyhających na osoby zaangażowane w projekt.

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji:
• Definicja i cechy projektu, terminologia.
• Etapy projektu i horyzont życia projektu.
• 2 style zarządzania projektem – definicje, cechy, implikacje.
• Dokumentacja projektowa.

4. Koncepcja projektu:
• Projekt a strategia organizacji.
• Charakterystyka koncepcji projektu.
• Analiza pomysłu na projekt (problem, okazja, konieczność); uzasadnienie biznesowe.
• Rozpoczęcie projektu – Koncepcja Projektu*.

5. Kluczowe osoby w pracy nad projektem:
• Sponsor:
– rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego Sponsora – Arkusz Wyboru Sponsora,
• Lider projektu:
– rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności,
– strategie zarządzania kluczowymi zasobami w projekcie.
• Zespół projektowy:
– charakterystyka, zadania.
– fazy budowy zespołu projektowego – od zespołu nowego do zespołu zwycięskiego.
• Interesariusze:
– definicja, identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu – Arkusz Analizy Interesariuszy,
– identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu,
– sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji na rzecz projektu – Zapis Wywiadu z Użytkownikiem.

6. Cel projektu – wytyczanie i wykorzystanie:
• Definicja celu i określenie celu projektu (wg metody SMART)- Arkusz Cel Projektu.
• Cel jako wskaźnik do oceny projektu.

7. Karta Projektu:
• Definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry) – Karta Projektu.
• Taktyki uzyskania akceptacji decydentów.

8. Planowanie projektowe – zadania, czas, budżet, zasoby ludzkie:
• Metodologia planowania projektowego i aktualizacji planu.
• Struktura podziału pracy – kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań – Arkusz Struktury Podziału Pracy.
• Harmonogram projektu.
• Techniki tworzenie harmonogramu: model Gantta.
• Plan zasobów – wykorzystanie budżetu projektu – Arkusz Planowania i Wykorzystania Budżetu.

9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
• Definicja ryzyk i implikacje dla projektu.
• Identyfikacja ryzyk oraz strategie zarządzania ryzykiem – Plan Minimalizacji Ryzyk.
• Wycena ryzyk.

10. Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu:
Cele i zasady

11. Komunikacja w projekcie:
• Rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację.
• Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną – Plan Komunikacji.
• Kontrola skuteczności komunikacji – Arkusz Oceny Skuteczności Komunikacji.

12. Ewaluacja projektu:
• Rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu – Raport Zamknięcia Projektu.
• Analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki.
• Najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie.

13. Zakończenie szkolenia:
• Ocena realizacji oczekiwań Uczestników.
• Deklaracje wykorzystania poznanej wiedzy i narzędzi w pracy zawodowej.

*Kolorem czerwonym zaznaczone są narzędzia do pracy nad projektem.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1390 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć:

Dzień I 9:30 – 17:00
Dzień II 9:00 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

Dzień I 9:30 – 17:00
Dzień II 9:00 – 16:30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

- Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - Wrocław, Gdańsk - w hotelu w centrum miasta.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum miasta.

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum miasta.

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!