Szkolenie: Podstawy Zarządzania Projektami

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawy-zarzadzania-projektami-70390

Informacje o szkoleniu

 • Podstawy Zarządzania Projektami


  ID szkolenia: 70390
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Adres szkolenia:

  pm2pm
  Wielopole 18B
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-17.10.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  08:30 - 16:30
 • Organizator szkolenia:

  pm2pm sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Każdy z nas, praktycznie codziennie poprzez konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów, ma styczność z realizacją projektów. Coraz bardziej doceniana staje się więc umiejętność efektywnego zarządzania przedsięwzięciami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować dostępnymi zasobami ludzkimi oraz finansowymi i nie przekraczając wyznaczonych ram czasowych. W trakcie szkolenia przekazujemy sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów. Uczymy, jak sprawić, by postawione naprawdę wysoko cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia.

Celem szkolenia jest poznanie podstawowym metod zarządzania projektami oraz ich praktycznego zastosowania.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
Kierownicy projektów
Członkowie zespołów projektowych

Program szkolenia:

Dzień I
Definicja, charakterystyka i rozwój metodyki zarządzania projektami
Problemy oraz nieprawidłowości w trakcie zarządzania projektami
Uwarunkowania powodzenia projektu
Analiza otoczenia projektu
Relacje pomiędzy strukturą firmy/ strategią przedsiębiorstwa a realizacją projektu
Cykl życia projektu
Określanie oraz hierarchizacja celów projektu w oparciu o zidentyfikowane, zróżnicowane oczekiwania interesariuszy
Dzień II
Pojęcie struktury podziału prac i jej definiowanie
Diagram sieciowy i harmonogram realizacji projektu
Określenie, planowanie i sterowanie zasobami niezbędnymi do realizacji projektu
Metody tworzenia budżetu i administrowanie finansami projektu
Dzień III
Budowa, rozwój i zarządzanie zespołem projektowym; zarządzanie konfliktami
Monitoring i kontrola realizacji projektu
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Podnoszenie kwalifikacji Project Menedżera. Systemy certyfikacji PM

Informacje o prelegentach:

Dorota Budzińska-Wiska, Ewa Bednarczyk (BIO trenerów: http://pm2pm.pl/zespol/)

Wydarzenia towarzyszące:

Podstawy Zarządzania Projektami

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1750 - netto za jedną osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD) imienny certyfikat lunch przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena szkolenia wynosi 1750 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp. z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
Grupa szkoleniowa liczy około 16 osób

Wydarzenie: Podstawy Zarządzania Projektami