Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podstawy-zarzadzania-projektami-71391-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis szkolenia i cel
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób które chcą rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem projektami, przypomnieć sobie podstawy lub zastosować podstawową wiedze o projektach w swoim codziennym życiu. Szkolenie daje solidne podstawy teoretyczne ale też praktyczne uwagi i doświadczenia związane z wybranymi narzędziami zarządzania projektami oraz opatrzone jest ćwiczeniami i materiałami do przyswojenia we własnym zakresie. Podczas szkolenia oraz po jego zakończeniu można się również skonsultować z trenerem w zakresie ścieżki kariery związanej z zarządzaniem projektami.
Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zarządzania projektami, jej usystematyzowanie oraz wsparcie uczestników szkolenia wkraczających w świat zarządzania projektami.
Szkolenie jest intensywnym wprowadzeniem do organizacji pracy projektowej, w tym elementach pracy w środowisku zwinnym (Agile) na podstawie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 oraz innych metodyk. Ćwiczenia i przykłady stosowane podczas szkolenia będą oparte na doświadczeniach Trenera.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące obszary i zagadnienia:
• Wprowadzenie do metodyki zarządzania projektami – na podstawie PRINCE2®,
• Zapoznanie z uniwersalnymi podstawami zarządzania projektami,
• Praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi,
• Analiza stanu obecnego używanych narzędzi do zarządzania projektami oraz propozycje zmian w ich użytkowaniu lub innych narzędzi,
• Priorytetyzacja zadań i działań w projektach,
• Ryzyko w projektach – wyjaśnienie jego znaczenia,
• Product Owner(‘s) – rola w zespołach projektowych oraz działalności bieżącej

Ograniczenia i skupienie na efekcie
Pracujemy w bardzo ograniczonym czasie i nie ma możliwości przeprowadzenia grupy przez cały zakres tematyczny szkolenia w sposób szczegółowy. Kierując się potrzebami uczestników szkolenia oraz dynamiką i potrzebami grupy skupimy się na wybranych elementach, sygnalizując jedynie pozostałe.
Kluczowe znaczenie ma forma szkolenia z elementami warsztatu, ćwiczenie umiejętności, scenki oraz moderowana dyskusja wokół pytań zamykających szkolenie.
Podstawowym cyklem szkolenia będzie cykl "doświadczenie-model-korekta".

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
• na poziomie podstawowym działać w zespole/podzespołach projektowych – w tym w sposób zwinny,
• odróżnić poziomy zarządzania projektami w organizacji,
• zidentyfikować potrzeby sponsora – profil sponsora,
• zidentyfikować, opisać i zrozumieć sytuację w Zespole oraz wykorzystać szanse pracy w Zespole dla rozwiązania każdego problemu pojawiającego się w ramach posiadanych kompetencji,
• korzystać z narzędzi efektywnego współdziałania i zarządzania Zespołem,
• identyfikować oraz oszacować ryzyka zgłoszeń i działalności Zespołu: określić ich skalę oraz zrozumieć wpływ,
• zrozumieć koncepcję i wybrane procesy zachodzące w Zespole – nowe spojrzenie.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie:
• Przedstawienie się,

2.Projekty, procesy, zadania.

3.Projekty twarde i zwinne:
• Projekty „twarde”,
• Projekty zwinne,
• Perspektywa - poziomy zarządzania projektami,
• Gdzie jesteśmy?
• Kluczowe pojęcia – wspólny język.

4.Teoria bez której nie ruszymy:
• Pomysł projektu,
• Inicjowanie projektu – Karta projektu,
• Dokumentacja Inicjacji Projektu.

5.Start projektu:
• Planowanie projektu,
• Harmonogramowanie,
• Produkty projektu,
• Zarządzanie jakością,
• Podstawy budżetowania,
• Struktura zespołu projektowego i role w projekcie,
• Interesariusze i Komunikacja,
• Plan i harmonogram,
• Zasoby,
• Budżet,
• Ryzyko (zagrożenia i szanse) i Zagadnienia w projektach,
• Realizacja projektów,
• Raportowanie,
• Monitoring i kontrola realizacji oraz rezultatów projektu,
• Zmiany w projektach,
• Alerty i alarmy,
• Zarządzanie korzyściami,
• Rozliczenie projektu,
• Zakończenie projektu,
• Warsztat pracy nad pomysłami projektowymi uczestników* (opcjonalnie).

6.Otwartość na zwinny Zespół:
• Wybrane narzędzia zarządzania projektami do zastosowania „od zaraz”,
• Wyzwania i doświadczenie związane ze stosowaniem zarządzania projektami w dużej organizacji,
• Rozmowy pomiędzy uczestnikami oraz z trenerem – dobre praktyki,
• Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 zł netto

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Podstawy Zarządzania Projektami