POIR: kluczowe aspekty przygotowania projektu – cele, wskaźniki, kwalifikowalność

O szkoleniu

cena: 495 zł netto + 23% VAT
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
445.50 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 9 listopada 2015
Kto powinien wziąć udział?
Czy wiesz, że...
...cele, wskaźniki i kwalifikowalność – to fundamenty projektu. Jeśli nie zostaną one prawidłowo zaplanowane, ryzyko zwrotu środków zajrzy w oczy Beneficjenta przy pierwszej kontroli.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania projektów w ramach POIR, czyli poznanie nowych zasad tworzenia projektów oraz ponoszenia i rozliczania wydatków finansowanych w projektach UE na lata 2014-2020.

Odbiorcy szkolenia
Osoby zajmujące się projektami unijnymi w ramach POIR.

Po szkoleniu...
Będziesz wiedział, jak zminimalizować ryzyko zwrotu środków unijnych.

Program szkolenia

Program


Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIR 2014-2020

Matryca logiczna kwalifikowalności
Ramy czasowe kwalifikowalności
Ocena kwalifikowalności wydatku
Zasada faktycznego poniesienia wydatku
Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli
Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców (zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku)
Usługi zewnętrzne w POIR (podwykonawstwo)
Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia) a dochód po ukończeniu realizacji projektuŚrodki trwałe - zakup czy amortyzacja
Podatek od towarów i usług
Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
Uproszczone metody rozliczania wynagrodzeń
Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych
Wydatki niekwalifikowalne

Mechanizm warunkowości a rozliczenie efektów projektu POIR
Kontrola projektów – zmiany w podejściu do kontroli, w tym kontroli trwałości
Dyskusja i konsultacje z trenerką

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Ingrid Szrajer

Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!