POIŚ: kluczowe aspekty przygotowania projektu – cele, wskaźniki, kwalifikowalność

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 495 netto
cena promocyjna dla odbiorców newslettera:
445.50 zł netto + 23% VAT obowiązuje do 9 października 2015

Czy wiesz, że...
...cele, wskaźniki i kwalifikowalność – to fundamenty projektu. Jeśli nie zostaną one prawidłowo zaplanowane, ryzyko zwrotu środków zajrzy w oczy Beneficjenta przy pierwszej kontroli.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania projektów w ramach POIŚ, czyli poznanie nowych zasad tworzenia projektów oraz ponoszenia i rozliczania wydatków finansowanych w projektach UE na lata 2014-2020.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Osoby zajmujące się projektami unijnymi w ramach POIŚ.

Po szkoleniu...
Będziesz wiedział, jak zminimalizować ryzyko zwrotu środków unijnych.

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. Nowa filozofia programowania na lata 2014-2020
 Cele tematyczne a cele projektu
 Wskaźniki a nieprawidłowość w projekcie
2. Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIŚ 2014-2020:
 Matryca logiczna kwalifikowalności
 Ramy czasowe kwalifikowalności
 Ocena kwalifikowalności wydatku
 Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli
 Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców (zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku)
 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia) a dochód po ukończeniu realizacji projektu
 Roboty budowlane
 Środki trwałe - zakup i amortyzacja
 Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty
 Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
 Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów przygotowania i zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych
 Uproszczone metody rozliczania wydatków
 Wydatki niekwalifikowalne
3. Kontrola projektów – zmiany w podejściu do kontroli, w tym kontroli trwałości
4. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Ingrid Szrajer Ekspert Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe,Dostęp do EDUstrefy, Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!