Szkolenie

POKA YOKE

O szkoleniu

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzie Lean Manufacturing Poka Yoke w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

CELE SZKOLENIA

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing

Poznanie narzędzia Poka Yoke oraz sposobów jego wykorzystania

Zdobycie umiejętności wdrożenia rozwiązań Poka Yoke we własnym środowisku zawodowym

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Poprawa jakości, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie liczby defektów.

Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.

METODYKA SZKOLENIA

Miniwykład połączony z prezentacją multimedialną

Symulacje

Dyskusja

Analiza przypadków – case studies

Ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez Uczestników
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów jakości,
 • osoby odpowiedzialne za proces (kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, technolodzy),
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych wyrobów (liderzy zespołów, inżynierowie produktu, itp.),
 • pracownicy działów jakości (inspektorzy, kontrolerzy)

Program szkolenia

1. Wprowadzenie:

 • Toyota Production System (TPS) i Lean Manufacturing
 • Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Lean Manufacturing
 • 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych

2. Narzędzia eliminacji strat w obszarze produkcji:

 • Typologia i omówienie podstawowych Muda - defects:

             - oddzielenie błędów i defektów
             - przyczyny defektów: defekt procesu a defekt produktu
             - poziomy defektu
             - wykrywanie defektów – 3 metody wykrywania: Taylora, Shewharta i Shingo
             - zasada „zero defektów” Shingo

 • Eliminacja strat w drodze ciągłego doskonalenia - kaizen:

            - Systematyczność
            - Tworzenie łatwo adaptujących się zespołów ludzkich
            - Pomiar i wartościowanie
            - Zasada 5 W (5xWhy)
            - Standaryzacja i unifikacja
            - Symplifikacja, czyli upraszczanie procesów i procedur
            - Działania proaktywne – systemy sugestii pracowniczych

3. Zasady konstruowania rozwiązań Poka Yoke:
1. Funkcje regulacyjne („regulatory functions”)
1.1. Metody kontroli / sterowania („control methods”)
1.2. Metody ostrzegania („warning methods”)
2. Funkcje ustawiające („setting functions”)
2.1. Metody kontaktu („contact methods”)
2.2. Metody ustalonej wartości („fixe value methods”)
2.3. Metody koniecznego kroku („motion step methods”)

Czas trwania

2 dni / 16 godzin

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 - 20 listopada 2020
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób
1190 PLN
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!