Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/poka-yoke-75674-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzie Lean Manufacturing Poka Yoke w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

CELE SZKOLENIA

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing

Poznanie narzędzia Poka Yoke oraz sposobów jego wykorzystania

Zdobycie umiejętności wdrożenia rozwiązań Poka Yoke we własnym środowisku zawodowym

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Poprawa jakości, zmniejszenie liczby popełnianych błędów, poprawa bezpieczeństwa pracy, zmniejszenie liczby defektów.

Optymalizacja wykorzystania zasobów organizacji i obniżenie poziomu kosztów jednostkowych realizowanych zadań.

METODYKA SZKOLENIA

Miniwykład połączony z prezentacją multimedialną

Symulacje

Dyskusja

Analiza przypadków – case studies

Ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez Uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracownicy działów jakości,
 • osoby odpowiedzialne za proces (kierownicy produkcji, inżynierowie procesu, technolodzy),
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych wyrobów (liderzy zespołów, inżynierowie produktu, itp.),
 • pracownicy działów jakości (inspektorzy, kontrolerzy)

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie:

 • Toyota Production System (TPS) i Lean Manufacturing
 • Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Lean Manufacturing
 • 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych

2. Narzędzia eliminacji strat w obszarze produkcji:

 • Typologia i omówienie podstawowych Muda - defects:

             - oddzielenie błędów i defektów
             - przyczyny defektów: defekt procesu a defekt produktu
             - poziomy defektu
             - wykrywanie defektów – 3 metody wykrywania: Taylora, Shewharta i Shingo
             - zasada „zero defektów” Shingo

 • Eliminacja strat w drodze ciągłego doskonalenia - kaizen:

            - Systematyczność
            - Tworzenie łatwo adaptujących się zespołów ludzkich
            - Pomiar i wartościowanie
            - Zasada 5 W (5xWhy)
            - Standaryzacja i unifikacja
            - Symplifikacja, czyli upraszczanie procesów i procedur
            - Działania proaktywne – systemy sugestii pracowniczych

3. Zasady konstruowania rozwiązań Poka Yoke:
1. Funkcje regulacyjne („regulatory functions”)
1.1. Metody kontroli / sterowania („control methods”)
1.2. Metody ostrzegania („warning methods”)
2. Funkcje ustawiające („setting functions”)
2.1. Metody kontaktu („contact methods”)
2.2. Metody ustalonej wartości („fixe value methods”)
2.3. Metody koniecznego kroku („motion step methods”)

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: POKA YOKE