Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/polaczenia-gwintowe-analiza-oraz-optymalizacja-procesu-dokrecania-warsztaty-63373-id127

Informacje o szkoleniu

 • Połączenia gwintowe - analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania. Warsztaty


  ID szkolenia: 63373
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22A
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień x 7 godzin

  Termin:
  29.09.2017
  24.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztaty uzupełniające wiedzę ze szkolenia z optymalizacji połączeń gwintowych (symbol POM-GW), gdzie nacisk położony jest na analizę (eksperyment) przeprowadzoną na wartościach pola powierzchni pod krzywą dokręcania – bardzo istotny parametr w sytuacji strategii dokręcania na określony kąt. Podczas warsztatów omówione są również strategie dokręcania oraz ćwiczenia z analizy i interpretacji wyników.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy działów inżynierii produkcji, jakości, montażu. Osoby odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego. Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące. Osoby z nadzoru technologicznego.
Dodatkowe zalecenia:
Zalecana umiejętność obsługi MS Excel i znajomość podstaw statystyki. Odbycie szkolenia: „Połączenia gwintowe – analiza
i optymalizacja procesu dokręcania”.

Program szkolenia:

Program:

1. Główne strategie dokręcania (z nastawą na moment dokręcania oraz na określony kąt),
a. wskazanie i omówienie różnic, korzyści i wad stosowania każdej ze strategii w stosunku do konkretnych, przykładowych sytuacji; przedstawienie krzywych dokręcania w osi kąta oraz czasu (Nm. vs. Kąt oraz Nm. vs. Czas),
b. podział dokręcania na jedno i dwu etapowe, omówienie możliwości wykorzystania tzw. kąta wybiegu (Rundown Angle), jako narzędzia służącego zapewnieniu jakości połączenia (Poka-Yoke).
2. Zasady planowania eksperymentu (DoE), znaczenia i wpływu czynników wejścia (wprowadzenie wariancji współczynnika tarcia, twardości śruby) na parametr wyjścia (pole powierzchni pod krzywą dokręcania). Ogólne zasady planowania eksperymentu.
3. Sposoby pozyskania informacji potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentu – pola powierzchni pod krzywą dokręcania – omówienie sposobu całkowania numerycznego metodą Trapezów.
4. Analiza oraz przedstawienie wyników eksperymentu: wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji, analiza rozkładu reszt, interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących. Dyskusja.
5. Optymalizacja - zmiana nastaw parametru wejścia (zmienna objaśniająca - X) poprzez sterowanie parametrem wyjścia (zmienna objaśniana Y), przedstawienie sposobu regulacji za pomocą graficznego narzędzia: Równoległobok Tolerancji.

Metodyka:
ćwiczenia
warsztaty
przykłady
wykorzystanie oprogramowania
wykorzystanie przyrządów.

Informacje o prelegentach:

Trenerzy TQMsoft.

Wydarzenia towarzyszące:

Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcenia

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990,00 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Połączenia gwintowe - analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania. Warsztaty