Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/polaczenia-gwintowe-analiza-oraz-optymalizacja-procesu-dokrecenia-54539-id127

Informacje o szkoleniu

 • Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcenia


  ID szkolenia: 54539
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin
  TERMINY SZKOLEŃ:
  05-06.06.2017
  27-28.09.2017
  22-23.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie skupia się na doskonaleniu procesu dokręcania poprzez analizę właściwości połączenia gwintowego przy wykorzystaniu metod wnioskowania statystycznego oraz poprzez lepsze zrozumienie czynników wpływających na proces. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podejmowane zagadnienia poparte są przykładami, w których uwaga skierowana jest zarówno na stronę obliczeniową (posługiwanie się programem Minitab oraz MS Office: Excel) jak i na stronę znaczeniową (interpretacja otrzymanych wyników w aspekcie prowadzenia i możliwości doskonalenia procesu).

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy działów inżynierii produkcji, jakości, montażu. Osoby odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego. Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące. Osoby z nadzoru technologicznego.

Program szkolenia:

Wykład:

1. Omówienie aspektów związanych z wytrzymałością materiałów (terminy i definicje): wytrzymałość materiałów na rozciąganie, granica sprężystości, granica plastyczności, prawo Hooke’a, moduł Younga, odkształcenie, jako miara deformacji ciała poddanego siłom zewnętrznym (sprężyste i plastyczne), warunek wytrzymałościowy naprężenia normalnego na rozciąganie.
2. Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych – wskazanie parametrów odgrywających istotną rolę w wytrzymałości połączenia podczas dokręcania.
3. Obliczeniowe wyznaczenie wartości optymalnego momentu dokręcania [Nm.], wzór Kellermanna i Kleina na moment obrotowy napinający, metoda obliczania wartości współczynnika tarcia, warunek samohamowności gwintu, omówienie sposobu obliczenia naprężenia działającego na rdzeń śruby, metody wyznaczania początku plastyczności połączenia (z użyciem kluczy dynamometrycznych LightStar– obliczenia przeprowadzane w MS Excel).
4. Trybologia – tarcie, podział tarcia ze względu na lokalizację i ruch, prawo tarcia, współczynnik tarcia, jako parametr mający istotny wpływ na jakość połączenia oraz dobór optymalnej wartości momentu dokręcenia, omówienie głównych czynników mających istotny wpływ na wartość współczynnika tarcia, tarcie statyczne i kinetyczne (główne różnice).
5. Strategie dokręcania – momentowa i kątowa. Różnice, zastosowania, przykłady.
6. Wieloczynnikowa Analiza Wariancji przeprowadzana z użyciem modułu DOE (Design of Experiments– Projektowanie Eksperymentu) – omówienie znaczenia i wpływu czynników wejścia (wprowadzenie wariancji współczynnika tarcia, twardości śruby, cech geometrycznych gwintu) na parametr wyjścia (granicę uplastycznienia połączenia). Ogólne zasady planowania eksperymentu.
Ćwiczenia:

Wykonanie zadań (Excel) mających na celu sprawdzenie spełnienia warunku wytrzymałości na rozciąganie, obliczenie naprężenia działającego na rdzeń śruby, podanie wartości procentowej naprężenia na rdzeń śruby
w stosunku do granicy plastyczności (Re) śruby, obliczenie optymalnego momentu dokręcania z użyciem wzoru Kellermanna i Kleina, wyznaczenie granicy uplastycznienia połączenia podczas dokręcania.

Warsztaty:

Przeprowadzenie doświadczenia mającego na celu zdobycie praktycznej i analitycznej umiejętności pozyskania danych wejściowych do eksperymentu. Na podstawie pozyskanych danych zaprojektowany i przeprowadzony zostanie eksperyment DOE (MiniTab, Excel), mający na celu wskazanie czynnika (czynników) wywierającego istotny wpływ na parametr wyjścia (granicę uplastycznienia połączenia). Przedstawienie wyników eksperymentu (wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji). Interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących, analiza zdolności procesu w momencie włączenia czynników głównych oraz interakcji pomiędzy nimi. Dyskusja.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 PLN netto/os.

Cena zawiera:

szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zalecana umiejętność obsługi MS Excel i znajomość podstaw statystyki.
Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcenia