Połączenia gwintowe – analiza oraz optymalizacja procesu dokręcenia

O szkoleniu

Szkolenie skupia się na doskonaleniu procesu dokręcania poprzez analizę właściwości połączenia gwintowego przy wykorzystaniu metod wnioskowania statystycznego oraz poprzez lepsze zrozumienie czynników wpływających na proces. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Podejmowane zagadnienia poparte są przykładami, w których uwaga skierowana jest zarówno na stronę obliczeniową (posługiwanie się programem Minitab oraz MS Office: Excel) jak i na stronę znaczeniową (interpretacja otrzymanych wyników w aspekcie prowadzenia i możliwości doskonalenia procesu).
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy działów inżynierii produkcji, jakości, montażu. Osoby odpowiedzialne za jakość procesu produkcyjnego. Liderzy i członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące. Osoby z nadzoru technologicznego.

Program szkolenia

Wykład:

1. Omówienie aspektów związanych z wytrzymałością materiałów (terminy i definicje): wytrzymałość materiałów na rozciąganie, granica sprężystości, granica plastyczności, prawo Hooke’a, moduł Younga, odkształcenie, jako miara deformacji ciała poddanego siłom zewnętrznym (sprężyste i plastyczne), warunek wytrzymałościowy naprężenia normalnego na rozciąganie.
2. Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych – wskazanie parametrów odgrywających istotną rolę w wytrzymałości połączenia podczas dokręcania.
3. Obliczeniowe wyznaczenie wartości optymalnego momentu dokręcania [Nm.], wzór Kellermanna i Kleina na moment obrotowy napinający, metoda obliczania wartości współczynnika tarcia, warunek samohamowności gwintu, omówienie sposobu obliczenia naprężenia działającego na rdzeń śruby, metody wyznaczania początku plastyczności połączenia (z użyciem kluczy dynamometrycznych LightStar– obliczenia przeprowadzane w MS Excel).
4. Trybologia – tarcie, podział tarcia ze względu na lokalizację i ruch, prawo tarcia, współczynnik tarcia, jako parametr mający istotny wpływ na jakość połączenia oraz dobór optymalnej wartości momentu dokręcenia, omówienie głównych czynników mających istotny wpływ na wartość współczynnika tarcia, tarcie statyczne i kinetyczne (główne różnice).
5. Strategie dokręcania – momentowa i kątowa. Różnice, zastosowania, przykłady.
6. Wieloczynnikowa Analiza Wariancji przeprowadzana z użyciem modułu DOE (Design of Experiments– Projektowanie Eksperymentu) – omówienie znaczenia i wpływu czynników wejścia (wprowadzenie wariancji współczynnika tarcia, twardości śruby, cech geometrycznych gwintu) na parametr wyjścia (granicę uplastycznienia połączenia). Ogólne zasady planowania eksperymentu.
Ćwiczenia:

Wykonanie zadań (Excel) mających na celu sprawdzenie spełnienia warunku wytrzymałości na rozciąganie, obliczenie naprężenia działającego na rdzeń śruby, podanie wartości procentowej naprężenia na rdzeń śruby
w stosunku do granicy plastyczności (Re) śruby, obliczenie optymalnego momentu dokręcania z użyciem wzoru Kellermanna i Kleina, wyznaczenie granicy uplastycznienia połączenia podczas dokręcania.

Warsztaty:

Przeprowadzenie doświadczenia mającego na celu zdobycie praktycznej i analitycznej umiejętności pozyskania danych wejściowych do eksperymentu. Na podstawie pozyskanych danych zaprojektowany i przeprowadzony zostanie eksperyment DOE (MiniTab, Excel), mający na celu wskazanie czynnika (czynników) wywierającego istotny wpływ na parametr wyjścia (granicę uplastycznienia połączenia). Przedstawienie wyników eksperymentu (wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji). Interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących, analiza zdolności procesu w momencie włączenia czynników głównych oraz interakcji pomiędzy nimi. Dyskusja.

Czas trwania

2 dni x 7 godzin
TERMINY SZKOLEŃ:
05-06.06.2017
27-28.09.2017
22-23.11.2017

Prelegenci

trener TQMsoft

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto/os.
1 590
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zalecana umiejętność obsługi MS Excel i znajomość podstaw statystyki.
Karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!