Szkolenie: Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/polityka-rachunkowosci-w-jednostkach-budzetowych-39036-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Omówienie przepisów oraz wzorów do praktycznego zastosowania i dokumentowania procedur wynikających z obowiązku prawidłowego prowadzenia polityki rachunkowości w jednostce budżetowej.
Korzyści dla uczestników:
• Szkolenie umożliwi kompleksowe zestawienie w jednych dokumencie wszelkich procedur dotyczących prawidłowego funkcjonowania polityki rachunkowości w jednostce.
• Uczestnicy będą umieli udokumentować od strony praktycznej politykę rachunkowości
na podstawie przykładowych wzorów.
• Uczestnicy będą znali aktualny stan prawny dotyczący polityki rachunkowości.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych
oraz innych osób zobowiązanych do wprowadzenia polityki rachunkowości w urzędzie/jednostce.

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne w zakresie obowiązku wprowadzenia (zasad) polityki rachunkowości
a) Ustawa o finansach publicznych
b) Ustawa o rachunkowości
c) Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw
2. Omówienie ogólnych zasad i procedur wynikających z polityki rachunkowości
a) w jednostce oraz przykładowych gotowych do zastosowania procedur:
b) wzór procedur obejmujących ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
c) wzór procedur obejmujących metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
d) wzór procedur obejmujących sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym;
 zakładowego Planu Kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych,
 wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach
 danych oraz opisu systemu przetwarzania danych,
 systemów służących ochronie danych tj. dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów
3. Omówienie pozostałych procedur obowiązujących w jednostce budżetowej, w tym:
a) przykładowy wzór procedury obejmującej standardy kontroli finansowej,
b) przykładowy wzór procedury obejmującej instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych
c) przykładowy wzór procedury obejmującej sporządzanie, obieg, nadzorowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących inwestycji realizowanych
z udziałem środków europejskich,
d) przykładowy wzór procedury obejmującej zasady rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
e) przykładowy wzór procedury obejmującej zasady windykacji podatków i opłat, należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
f) przykładowy wzór procedury obejmującej zasady prowadzenia gospodarki kasowej,
g) przykładowy wzór procedury obejmującej przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
4. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie polityki rachunkowości w jednostce
a) odpowiedzialność głównego księgowego (skarbnika) w zakresie polityki rachunkowości
b) odpowiedzialność kierownika jednostki.
Metodologia szkolenia:
• Szkolenie prowadzone jest przy pomocy wykładu z elementami warsztatów

Informacje o prelegentach:

wieloletni praktyk administracji samorządowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na UŚ w Katowicach. Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej w Wyższej Szkole Bankowości Finansów w Katowicach.Posiada doświadczenie w zakresie przepisów prawa podatkowego i rachunkowości budżetowej. Wykładowca w zakresie koordynowania i dokumentowania kontroli zarządczej. Autorka publikacji „Jak prowadzić kontrolę zarządczą”. Od kilkunastu lat na stanowisku skarbnika miasta.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 - zw

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Szkolenie, kurs: Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych