Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/polityka-rachunkowosci-w-jednostkach-budzetowych-41264-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Omówienie przepisów oraz wzorów do praktycznego zastosowania i dokumentowania procedur wynikających z obowiązku prawidłowego prowadzenia polityki rachunkowości w jednostce budżetowej.
Korzyści dla uczestników:
• Szkolenie umożliwi kompleksowe zestawienie w jednych dokumencie wszelkich procedur dotyczących prawidłowego funkcjonowania polityki rachunkowości w jednostce. Pozwoli na udokumentowanie od strony praktycznej polityki rachunkowości na podstawie przykładowych wzorów. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów, w tym wzory podstawowych wymaganych procedur w zakresie polityki rachunkowości.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych oraz innych osób zobowiązanych do wprowadzenia polityki rachunkowości w urzędzie/jednostce

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne w zakresie obowiązku wprowadzenia (zasad) polityki rachunkowości
• Ustawa o finansach publicznych
• Ustawa o rachunkowości
• Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw

2. Omówienie ogólnych zasad i procedur wynikających z polityki rachunkowości w jednostce oraz przykładowych gotowych do zastosowania procedur:
• Wzór procedur obejmujących ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• Wzór procedur obejmujących metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
• Wzór procedur obejmujących sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym;
 zakładowego Planu Kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych,
 wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach
danych oraz opisu systemu przetwarzania danych,
 systemów służących ochronie danych tj. dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów

3. Omówienie pozostałych procedur obowiązujących w jednostce budżetowej, w tym:
• Przykładowy wzór procedury obejmującej standardy kontroli finansowej,
• Przykładowy wzór procedury obejmującej instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych
• Przykładowy wzór procedury obejmującej sporządzanie, obieg, nadzorowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących inwestycji realizowanych
z udziałem środków europejskich,
• Przykładowy wzór procedury obejmującej zasady rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych,
• Przykładowy wzór procedury obejmującej zasady windykacji podatków i opłat, należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
• Przykładowy wzór procedury obejmującej zasady prowadzenia gospodarki kasowej,
• Przykładowy wzór procedury obejmującej przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

4. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie polityki rachunkowości w jednostce
• Odpowiedzialność głównego księgowego (skarbnika) w zakresie polityki rachunkowości
• odpowiedzialność kierownika jednostki.

Informacje o prelegentach:

wieloletni praktyk administracji samorządowej. Absolwentka Wydziału Prawa
i Administracji UŚ w Katowicach. Studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na UŚ
w Katowicach. Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej w Wyższej Szkole Bankowości
i Finansów w Katowicach.
Posiada doświadczenie w zakresie przepisów prawa podatkowego i rachunkowości budżetowej. Wykładowca w zakresie koordynowania i dokumentowania kontroli zarządczej. Autorka publikacji
„Jak prowadzić kontrolę zarządczą”. Od kilkunastu lat na stanowisku skarbnika miasta.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 ZW

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych