Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/polityka-rachunkowosci-w-jednostkach-budzetowych-kompletna-dokumentacja-zawierajaca-wzor-procedur-obwiazujacych-w-jednostkach-budzetowych-wraz-ze-zmianami-planu-kont-obowiazujacymi-od-lutego-2012-rok-40233-id414

Informacje o szkoleniu

 • Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych. Kompletna dokumentacja zawierająca wzór procedur obwiązujących w jednostkach budżetowych wraz ze zmianami planu kont obowiązującymi od lutego 2012 rok


  ID szkolenia: 40233
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  siedziba firmy
  Korfantego 2
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-15
 • Organizator szkolenia:

  Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
  Wadowicka 8A
  30-415 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Omówienie przepisów oraz wzorów do praktycznego zastosowania i dokumentowania procedur wynikających z obowiązku prawidłowego prowadzenia polityki rachunkowości w jednostce budżetowej.
Korzyści dla uczestników:
• Szkolenie umożliwi kompleksowe zestawienie w jednych dokumencie wszelkich procedur dotyczących prawidłowego funkcjonowania polityki rachunkowości
w jednostce. Pozwoli na udokumentowanie od strony praktycznej polityki rachunkowości
na podstawie przykładowych wzorów. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów, w tym wzory podstawowych wymaganych procedur w zakresie polityki rachunkowości

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych
oraz innych osób zobowiązanych do wprowadzenia polityki rachunkowości w urzędzie/jednostce.

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne w zakresie obowiązku wprowadzenia (zasad) polityki rachunkowości
a) Ustawa o finansach publicznych
b) Ustawa o rachunkowości
c) Rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw
2. Omówienie ogólnych zasad i procedur wynikających z polityki rachunkowości
a) w jednostce oraz przykładowych gotowych do zastosowania procedur:
b) wzór procedur obejmujących ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
c) wzór procedur obejmujących metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
d) wzór procedur obejmujących sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym;
• zakładowego Planu Kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych,
• wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach
• danych oraz opisu systemu przetwarzania danych,
• systemów służących ochronie danych tj. dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów
3. Omówienie pozostałych procedur obowiązujących w jednostce budżetowej, w tym:
a) przykładowy wzór procedury obejmującej standardy kontroli finansowej,
b) przykładowy wzór procedury obejmującej instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych
c) przykładowy wzór procedury obejmującej sporządzanie, obieg, nadzorowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących inwestycji realizowanych
• z udziałem środków europejskich,
d) przykładowy wzór procedury obejmującej zasady rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
e) przykładowy wzór procedury obejmującej zasady windykacji podatków i opłat, należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
f) przykładowy wzór procedury obejmującej zasady prowadzenia gospodarki kasowej,
g) przykładowy wzór procedury obejmującej przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

4. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie polityki rachunkowości w jednostce
a) odpowiedzialność głównego księgowego (skarbnika) w zakresie polityki rachunkowości
b) odpowiedzialność kierownika jednostki.

Informacje o prelegentach:

wieloletni praktyk administracji samorządowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na UŚ
w Katowicach. Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej w Wyższej Szkole
Bankowości Finansów w Katowicach.
Posiada doświadczenie w zakresie przepisów prawa podatkowego i rachunkowości budżetowej. Wykładowca w zakresie koordynowania i dokumentowania kontroli zarządczej. Autorka publikacji „Jak prowadzić kontrolę zarządczą”. Od kilkunastu lat na stanowisku skarbnika miasta.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 300 ZW

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych. Kompletna dokumentacja zawierająca wzór procedur obwiązujących w jednostkach budżetowych wraz ze zmianami planu kont obowiązującymi od lutego 2012 rok