Szkolenie

Polski Ład - aspekty podatkowe w jeden dzień - zmiany od 1.01.2022

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych podatkowych elementów tzw. Polskiego Ładu, czyli rządowego programu restartu gospodarki. W jego trakcie zostaną poruszone najważniejsze wątki związane ze zmianami wchodzącymi w życie 1 stycznia 2022 r., w zakresie składki zdrowotnej oraz podatków dochodowych. Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych oraz osób zarządzających firmami.
Kto powinien wziąć udział?
 • doradców podatkowych
 • księgowych
 • kadr
 • działów HR
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzi na temat podatków

Program szkolenia

1. Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej

 • nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej i stawka składki
 • zniesienie możliwości odliczania składki zdrowotnej od kwoty podatku
 • ulga dla klasy średniej – nowa możliwość pomniejszenia dochodu, która ma zapewnić neutralność zmian w zakresie składki zdrowotnej dla niektórych osób fizycznych (pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się wg skali)
 • raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS – nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy

2. Zmiany w zakresie płatności bezgotówkowych

 • obniżenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcami
 • wprowadzenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcą a konsumentem
 • obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty instrumentem płatniczym w każdym miejscu prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych
 • obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalem płatniczym
 • ulga na zakup terminala oraz koszty transakcji płatniczych

3. Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł – komu przysługuje nowa kwota wolna?
 • podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%

4. Inne zmiany w PIT

 • zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych
 • nowe zasady opodatkowania odpraw z tytułu rozwiązania umów, których przedmiotem jest zarządzanie
 • zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci oraz wprowadzenie w to miejsce nowej ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • PIT-0 dla seniorów, czyli nowe zwolnienie podatkowe dla osób, które pomimo nabycia uprawnień emerytalnych zrezygnują z pobierania emerytury i pozostaną aktywne zawodowo
 • zmiana zasad opodatkowania w przypadku zbycia składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej (np. samochodów wykupionych z leasingu)

5. Zmiany związane z nielegalnym zatrudnieniem oraz wypłatą wynagrodzenia bez potrącenia składek i podatku

 • dodatkowy przychód dla pracodawcy
 • zwolnienie wynagrodzenia pracownika z PIT
 • wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodu

6. Nowe zasady opodatkowania najmu lokali mieszkalnych oraz zmiany w amortyzacji innych nieruchomości

 • wyłącznie lokali mieszkalnych z definicji środka trwałego
 • brak możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych
 • opodatkowanie najmu obowiązkowo w formie ryczałtu
 • przepisy przejściowe dla nieruchomości mieszkalnych przyjętych do używania przed 1.01.2022 r.
 • nowe zasady ustalania wartości odpisów amortyzacyjnych dla spółek nieruchomościowych

7. Zniesienie limitu dla kosztów usług niematerialnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15e ustawy o pdop) i wprowadzenie w to miejsce nowego rodzaju opodatkowania – podatku od przerzuconych dochodów
8. Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych – obowiązek zapłaty podatku dla podatników CIT, którzy wykazują stratę lub ich rentowność jest na poziomie niższym niż 1%

 • zasady obliczania podatku, podstawa opodatkowania
 • wyłączenia z podatku minimalnego
 • podatek minimalny a „zwykła” zaliczka na CIT
 • podatek minimalny w rozliczeniu rocznym

9. Zmiany w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych

 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu tzw. ukrytej dywidendy – przykłady praktyczne świadczeń na rzecz podmiotów powiązanych, które mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę
 • doprecyzowanie zasad obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego
 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego i przeznaczonego na operacje kapitałowe

10. Zmiany w podatku u źródła

 • doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 • nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika – ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

11. Zmiana zasad korzystania z tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtowego opodatkowania spółek

 • objęcie możliwością stosowania estońskiego CIT również spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych
 • zniesienie niektórych warunków korzystania z estońskiego CIT
 • uproszczenie stawek ryczałtu
 • wyższe progi odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę przy wypłacie zysku

12. Zmiany w obszarze cen transferowych

 • ubruttowienie progów dokumentacyjnych dla dokumentacji lokalnej
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej w wersji elektronicznej
 • nowy termin sporządzenia dokumentacji lokalnej, grupowej, przedłużenie terminu na przekazanie dokumentacji lokalnej i grupowej na żądanie urzędu skarbowego
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • zniesienie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w niektórych przypadkach

13. Zmiany dotyczące ryczałtowych form opodatkowania

 • obowiązkowy ryczałt dla przychodów osób fizycznych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
 • obniżka stawek ryczałtu dla niektórych podatników
 • likwidacja karty podatkowej

14. Zmiany w KKS

 • zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Cytat

Łukasz Chłond

doradca podatkowy, doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego (również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem podatków pośrednich w dużej firmie z branży FMCG; doradzał średnim i dużym przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowych aspektach opodatkowania (zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw, podatek u źródła); doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził szkolenia zamknięte dla największych międzynarodowych i polskich firm; autor licznych publikacji w prasie codziennej („Rzeczpospolita”) oraz stały współpracownik miesięcznika "Rachunkowość".

Gdzie i kiedy

Online 10 grudnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
325 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!