„Polski Ład” – jak poradzić sobie z nowymi przepisami?

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się z wszystkimi najważniejszymi zmianami podatkowymi, które zostały wprowadzone w ramach „Polskiego Ładu”. Szkolenie ma charakter przekrojowy – program szkolenia obejmuje szeroką grupę zagadnień z zakresu podatku CIT, PIT, VAT i składki zdrowotnej. Zmiany podatkowe zostaną omówione w przystępnej formie, z uwzględnieniem problemów praktycznych wiążących się ze stosowaniem nowych przepisów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do: dyrektorów finansowych, księgowych, pracowników biur rachunkowych oraz wewnętrznych działów finansowych i księgowości, przedsiębiorców zainteresowanych zmianami.

Program szkolenia

Zmiany w podatku CIT:

 1. Zmiany w zakresie rezydencji podatkowej,
 2. Zmiany w zakresie cen transferowych,
 3. Zmiany w zakresie podatku u źródła (WHT),
 4. Zmiany w amortyzacji (nieruchomości, spółki nieruchomościowe),
 5. Nowy limit transakcji gotówkowych,
 6. Zmiany w limicie kosztów finansowania dłużnego,
 7. Podatek minimalny (wprowadzenie),
 8. Regulacje zapobiegające przerzucaniu dochodów (ang. profit shifting),
 9. Ukryte dywidendy,
 10. Zmiany w zakresie opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC),
 11. Preferencje podatkowe dla spółek holdingowych,
 12. Zmiany przepisów o podatkowych grupach kapitałowych (PGK),
 13. Rozszerzenie stosowania ulgi B+R i IP BOX,
 14. Ulga na robotyzację (wprowadzenie),
 15. Zmiany w “estońskim” CIT.

Zmiany w podatku VAT:

 1. Grupy VAT,
 2. Krajowy System Faktur i jego stosowanie przez podatników (KSeF),
 3. Opodatkowanie VAT usług finansowych.

Zmiany w zakresie PIT i składki zdrowotnej

 1. Ulga na powrót,
 2. Nielegalne zatrudnianie pracowników – nowe sankcje,
 3. Ryczałt od samochodów osobowych,
 4. Nowa kwota wolna od podatku,
 5. Nowy drugi próg podatkowy,
 6. Ulga dla klasy średniej,
 7. Składka zdrowotna (zasady naliczania),
 8. Przykłady liczbowe różnych form opodatkowania przedsiębiorców (skala podatkowa, stawka liniowa, ryczałt, IP BOX).

Czas trwania

09.00-15.00

Prelegenci

Piotr Prokocki

Doradca podatkowy i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego i największych polskich kancelariach prawnych. Specjalista w zakresie podatku CIT z dużym doświadczeniem w obszarze M&A, restrukturyzacji grup kapitałowych, cen transferowych. Świadczy usługi doradcze głównie na rzecz klientów z branży nieruchomościowej, IT i funduszy inwestycyjnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
669
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!