Pomoc państwa w celu zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: identyfikacja pomocy - przykłady wyłączeń występowania pomocy państwa, tymczasowe środki pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Program szkolenia zawiera najnowsze informacje o pomocy publicznej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, która obowiązuje od kwietnia 2020 r.

Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji, kwalifikowalności oraz reguł udzielania pomocy państwa w walce z epidemią COVID-19.
Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy państwa, w tym de minimis,
 • pomoc Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy państwa, w tym de minimis,
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy państwa, w tym de minimis,
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.
Kto powinien wziąć udział?

Instytucje państwowe oraz samorządowe, które są odpowiedzialne za przygotowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców oraz za ich wdrażanie.

Szkolenie kierujemy do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją działań, w których pojawia się pomoc państwa, zwłaszcza w kontekście instrumentów szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19. Szkolenie skierowane jest do podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie instrumentów wsparcia przedsiębiorców oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrażanie: instytucji państwowych oraz samorządowych.

Program szkolenia

 1. Identyfikacja - przykłady wyłączeń występowania pomocy państwa.
   
  1. Przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych).
  2. Przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia).
  3. Przesłanka selektywności wsparcia.
  4. Przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową.
  5. Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice.
  6. Przypadki w których można wykluczyć występowanie pomocy państwa w kontekście instrumentów antykryzysowych.
    
 2. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.
   
  1. Podstawa prawna interwencji na rynku w celu przeciwdziałaniu zaburzeniom w gospodarce.
  2. Dostępne formy udzielania pomocy oraz jej przeznaczenie.
  3. Podmioty oraz sektory uprawnione do uzyskania pomocy.
  4. Szczegółowe warunku udzielania pomocy: limity, okres wsparcia.
  5. Wymogi proceduralne (formularze oraz sprawozdania).
  6. Omówienie zmian w zasadach udzielania pomocy wprowadzane w trybie ciągłym przez Komisję.
  7. Krajowe programy pomocowe.
    
 3. Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
   
  1. Przeznaczenie pomocy de minimis.
  2. Koszty kwalifikowane.
  3. Limity pomocy de minimis.
  4. Pojęcie jednego przedsiębiorstwa oraz konsekwencje z tym związane.

Czas trwania

10.00 - 16.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
za osobę
640
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!