Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-z-elementami-komercjalizacji-wynikow-projektow-badawczych-65238-id172

Informacje o szkoleniu

 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis z elementami komercjalizacji wyników projektów badawczych.


  ID szkolenia: 65238
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  Kraków
  31-532 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10.00 – 17.15
  Dzień 2: 9.00 – 16.15
 • Organizator szkolenia:

  Europoint
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DLACZEGO SZKOLENIE „Pomoc publiczna i pomoc de minimis a komercjalizacja wyników projektów badawczych.”?

Pomoc publiczna to zagadnienie, które dotyczy nie tylko podmioty prywatne, ale również instytucje publiczne, w tym uczelnie wyższe, ośrodki oraz organizacje badawcze. Jest to również aspekt, na który Komisja Europejska będzie w obecnej perspektywie finansowej kłaść szczególnie duży nacisk.

Przygotowaliśmy szkolenie, na którym zostaną wyjaśnione trudne kwestie dotyczące pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w odniesieniu do komercjalizacji projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych.

Szkolenie skierowane jest do:

DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Przedstawiciele uczelni wyższych i jednostek naukowych, ośrodków i organizacji badawczych
Przedstawiciele przedsiębiorstw planujących przedsięwzięcia realizowane wraz z uczelniami/ośrodkami badawczymi
Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie funduszy UE, odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów, tworzenie procedur i wytycznych.

Program szkolenia:

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15

1. Omówienie procesu modernizacji pomocy publicznej
2. Pojęcie i ogólne zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej:

• definicja pomocy publicznej (przesłanki, beneficjent), aspekty praktyczne (działalność gospodarcza),
• wsparcie ze środków publicznych niestanowiące pomocy publicznej (instrumenty powszechnej polityki podatkowej, rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (usług publicznych) spełniająca kryteria z orzeczenia Altmark, finansowanie zadań związanych z wykonywaniem działalności wchodzącej w zakres zadań władzy publicznej (public remit),
• formy pomocy publicznej,
• pomoc indywidualna i pomoc objęta programami pomocowymi,
• pomoc publiczna a wsparcie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
• ekwiwalent dotacji,
• dyskontowanie,
• zasada limitowania pomocy publicznej,
• zasady kumulacji pomocy publicznej, w tym z pomocą ze źródeł UE,
• efekt zachęty,
• subsydiowanie skrośne

3. Krajowe a unijne prawo pomocy publicznej
4. Komercjalizacja wyników badawczych

• Pojęcie komercjalizacji
• Transfer technologii
• Komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia
• Komercjalizacja a pomoc publiczna

5. Zasady udzielania pomocy inwestycyjnej m.in.:

- Regionalna pomoc inwestycyjna

• przeznaczenie,
• koszty kwalifikowane,
• dopuszczalna intensywność (m.in. powiązania osobowe i kapitałowe: sposób weryfikacji i postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu
• dodatkowe kryteria dopuszczalności,

- Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska

• przeznaczenie,
• koszty kwalifikowane,
• dopuszczalna intensywność,
• dodatkowe kryteria dopuszczalności,

6. Pomoc w formie rekompensaty za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

• przeznaczenie,
• koszty kwalifikowane,
• zasady obliczania rekompensaty,
• dodatkowe kryteria dopuszczalności,

7. Pomoc de minimis w 2014-2020
8. Wskazanie różnic pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w latach 2007-2013, a planowanymi w okresie finansowym 2014-2020
9. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące udzielonej pomocy publicznej
10. Notyfikacja projektów pomocy publicznej Komisji Europejskiej
11. Wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropejskiejRamowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Informacje o prelegentach:

Artur Bartoszewicz

Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej od 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 netto

Cena zawiera:

Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków

Wydarzenie: Pomoc publiczna i pomoc de minimis z elementami komercjalizacji wyników projektów badawczych.