Pomoc publiczna i pomoc de minimis z elementami komercjalizacji wyników projektów badawczych.

O szkoleniu

DLACZEGO SZKOLENIE „Pomoc publiczna i pomoc de minimis a komercjalizacja wyników projektów badawczych.”?

Pomoc publiczna to zagadnienie, które dotyczy nie tylko podmioty prywatne, ale również instytucje publiczne, w tym uczelnie wyższe, ośrodki oraz organizacje badawcze. Jest to również aspekt, na który Komisja Europejska będzie w obecnej perspektywie finansowej kłaść szczególnie duży nacisk.

Przygotowaliśmy szkolenie, na którym zostaną wyjaśnione trudne kwestie dotyczące pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w odniesieniu do komercjalizacji projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych.
Kto powinien wziąć udział?
DO KOGO ADRESUJEMY SZKOLENIE?

Przedstawiciele uczelni wyższych i jednostek naukowych, ośrodków i organizacji badawczych
Przedstawiciele przedsiębiorstw planujących przedsięwzięcia realizowane wraz z uczelniami/ośrodkami badawczymi
Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie funduszy UE, odpowiedzialni za nabór i wdrażanie projektów, tworzenie procedur i wytycznych.

Program szkolenia

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15

1. Omówienie procesu modernizacji pomocy publicznej
2. Pojęcie i ogólne zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej:

• definicja pomocy publicznej (przesłanki, beneficjent), aspekty praktyczne (działalność gospodarcza),
• wsparcie ze środków publicznych niestanowiące pomocy publicznej (instrumenty powszechnej polityki podatkowej, rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (usług publicznych) spełniająca kryteria z orzeczenia Altmark, finansowanie zadań związanych z wykonywaniem działalności wchodzącej w zakres zadań władzy publicznej (public remit),
• formy pomocy publicznej,
• pomoc indywidualna i pomoc objęta programami pomocowymi,
• pomoc publiczna a wsparcie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
• ekwiwalent dotacji,
• dyskontowanie,
• zasada limitowania pomocy publicznej,
• zasady kumulacji pomocy publicznej, w tym z pomocą ze źródeł UE,
• efekt zachęty,
• subsydiowanie skrośne

3. Krajowe a unijne prawo pomocy publicznej
4. Komercjalizacja wyników badawczych

• Pojęcie komercjalizacji
• Transfer technologii
• Komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia
• Komercjalizacja a pomoc publiczna

5. Zasady udzielania pomocy inwestycyjnej m.in.:

- Regionalna pomoc inwestycyjna

• przeznaczenie,
• koszty kwalifikowane,
• dopuszczalna intensywność (m.in. powiązania osobowe i kapitałowe: sposób weryfikacji i postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu
• dodatkowe kryteria dopuszczalności,

- Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska

• przeznaczenie,
• koszty kwalifikowane,
• dopuszczalna intensywność,
• dodatkowe kryteria dopuszczalności,

6. Pomoc w formie rekompensaty za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

• przeznaczenie,
• koszty kwalifikowane,
• zasady obliczania rekompensaty,
• dodatkowe kryteria dopuszczalności,

7. Pomoc de minimis w 2014-2020
8. Wskazanie różnic pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w latach 2007-2013, a planowanymi w okresie finansowym 2014-2020
9. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące udzielonej pomocy publicznej
10. Notyfikacja projektów pomocy publicznej Komisji Europejskiej
11. Wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropejskiejRamowy harmonogram dnia:

Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.
Przerwa
Blok tematyczny - 1h 30 min.

Czas trwania

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15

Prelegenci

Artur Bartoszewicz

Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej od 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Kraków

31-532 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
netto
990
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!