Szkolenie

Poręczenie i poręczenie wekslowe - sposoby skutecznego zabezpieczania wierzytelności Banku Spółdzielczego

O szkoleniu

Lawinowo rośnie liczba ogłoszonych przez sądy upadłości, wobec czego szczególnego znaczenia nabiera skuteczność ustanawianych przez banki zabezpieczeń i ochrona przed ich utratą w przypadku ogłoszenia upadłości kredytobiorcy. Ponieważ przyjmowanie przez banki weksli i poręczeń wekslowych oraz poręczeń według prawa cywilnego jest powszechną formą zabezpieczania wierzytelności kredytowych, ważne jest prawidłowe ustanowienie tych zabezpieczeń, ich egzekwowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku upadłości kredytobiorcy bądź poręczyciela.
Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego zawarcia i wykonania umowy poręczenia oraz należytego opisania zabezpieczenia wekslowego w umowie kredytowej, zasad wypełniania weksli oraz należytego sporządzania i podpisywania deklaracji wekslowej (to nie są jednostronne oświadczenia woli klientów!), jak też zasad wystawiania weksli „nie na zlecenie” – zgodnie ze zmianami prawnymi obowiązującymi od dnia 23 września 2021 roku.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do zarządów banków, dyrektorów oddziałów, audytorów, pracowników przyjmujących zabezpieczenia, personelu kredytodawcy, prawników, audytorów, pracowników działu reklamacji.

Program szkolenia

1. Poręczenie i poręczenie wekslowe:

 • Podstawy prawne stosowania poręczenia i poręczenia wekslowego.
 • Rekomendacje KNF dotyczące poręczenia.
 • Podobieństwa i różnice obu poręczeń.
 • Wpływ restrukturyzacji zadłużenia kredytowego (odnowienia, przystąpienia do długu, cesji wierzytelności) na los poręczenia i poręczenia wekslowego.
 • Terminy przedawnienia roszczeń z tytułu poręczenia i poręczenia wekslowego.

2. Poręczenie jako skuteczna forma zabezpieczenia wierzytelności:

 • Forma ustanowienia.
 • Treść i zakres zobowiązania poręczyciela.
 • Tajemnica bankowa wobec poręczyciela – propozycje rozwiązań.
 • Szczególne obowiązki informacyjne banku - odpowiedzialność odszkodowawcza banku jako skutek ich zaniechania.
 • Poręczenie po ogłoszeniu upadłości kredytobiorcy – tryb działania banku.
 • Upadłość poręczyciela – tryb działania banku.

3. Poręczenie wekslowe:

 • Składniki formalne weksla i skutki ich uchybienia.
 • Poprawna treść zapisów umowy kredytowej dotycząca zabezpieczenia wekslowego – skutki prawne nieprawidłowego zapisu.
 • Porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) – zasady poprawnego wystawiania:
 • forma i treść.
 • kto podpisuje porozumienie wekslowe?
 • Klauzule wekslowe – szczególne obowiązki banku przy przyjmowaniu weksli od konsumentów (od 23.09.2021r.)
 • Elementy istotne dla ważności poręczenia wekslowego
 • Wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego. 
 • Możliwe zarzuty poręczyciela wekslowego wobec wierzyciela.
 • Nowe obowiązki związane z wydaniem weksla po spłacie zobowiązania kredytowego.

4. Nowe zasady dochodzenie należności z weksla – zmiana Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego:

 • Nowe obowiązki dowodowe obciążające banki pozywające dłużników w postępowaniu nakazowym:
 • Koszty postępowania.
 • Odpowiedzialność banku za uchybienia przepisom Prawa wekslowego i Kodeksu postępowania cywilnego.

Czas trwania

9.00-12.00

Prelegenci

Cytat

Szkolenie poprowadzi ceniony radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich.

Gdzie i kiedy

Online 25 styczeń 2022

Zapisz się

Cena standardowa
uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby
340 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera
Dostępne zniżki:
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 14.71% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa
Jana Kazimierza 16
woj. mazowieckie
Centrum Rozwoju Finansów powstało w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe najważniejszych sektorów gospodarki, wynikające z nieustannych zmian i interpretacji przepisów prawa, rachunkowości, podatków, a także szeroko pojętych finansów. Nasz zespół tw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia przed rozpoczęciem szkolenia. Płatność dokonywana jest po odbytym szkoleniu. 

Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu oraz przeglądarka Chrome lub Firefox. Dzień przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma link do wideoszkolenia. Na platformie jest możliwość zadawania pytań poprzez ikonę Chat.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Finansów
01-248 Warszawa Jana Kazimierza 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!