Szkolenie

Postępowania nadzwyczajne w kodeksie postępowania administracyjnego

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 495 PLN
Czy wiesz, że...
... stwierdzenie nieważności może dotyczyć także decyzji, która nie jest ostateczna?

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wskazanie różnic i odmienności pomiędzy poszczególnymi postępowaniami nadzwyczajnymi prowadzonymi w oparciu o kpa, zarysowanie podstaw pozwalających na swobodne poruszanie się zwłaszcza w zakresie przepisów dotyczących nieważności postępowania oraz stwierdzenia nieważności decyzji oraz wskazanie na cechy charakterystyczne tych instytucji i błędy popełniane przez organy w toku prowadzonych postępowań.


Po szkoleniu...
Będziesz umiejętnie poruszał się w regulacjach z zakresu postępowań nadzwyczajnych w kpa, unikniesz błędów będących przyczyną uchylania lub zmiany decyzji. Fachowym pełnomocnikom wiedza ta pozwoli na prawidłowe i skuteczne formułowanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym i skarg do WSA.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia

osoby, które w swej pracy zawodowej zajmują się postępowaniem administracyjnym w tym pracownicy organów administracji, oraz adwokacji i radcowie prawni zajmujący się sprawami z tej kategorii

Program szkolenia

Program


Część I

Wznowienie postępowania administracyjnego
Podstawy wznowienia

fałszywe dowody lub decyzja wydana w wyniku przestępstwa
naruszenie nakazu wyłączenia się pracownika lub organu administracji
brak udziału strony w postępowaniu
nowe okoliczności faktyczne i nowe dowody
brak stanowiska innego organu
zależność od innej decyzji
stwierdzenie przestępstwa

Wznowienie postępowania po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny.
Wznowienie postępowania w oparciu o art. 145b k.p.a.
Termin i tryb wnoszenia podania o wznowienie postępowania administracyjnego
Wznowienie lub odmowa wznowienia postępowania
Wyłącznie dopuszczalności wznowienia postepowania
Właściwość organu w sprawach dotyczących wznowienia postępowania
Rozstrzygnięcia wydane w wyniku wznowienia postępowania
Wstrzymanie wykonania decyzji w toku postępowania wznowieniowego

Część II

Zmiana lub uchylenie decyzji na mocy, której nie wynikają prawa dla strony
Zmiana lub uchylenie decyzji na mocy, której strona nabyła prawoCzęść III

Stwierdzenie nieważności decyzji
Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji

brak właściwości
brak podstawy prawnej
rażące naruszenie prawa
res iudicata
skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie;
niewykonalność decyzji
wada powodująca nieważność decyzji z mocy prawa

Negatywne przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji

nieodwracalność skutków prawnych decyzji
upływ czasu

Następstwa decyzji wydanej w trybie art. 156 § 1 i 2 k.p.a.
Właściwość organów w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
Wstrzymanie wykonania wadliwej decyzji przed stwierdzeniem jej nieważności.

Część IV

Zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji przez ministra

Część V

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji oraz uchylenie decyzji przez organ

Czas trwania

1dzień

Prelegenci

Cytat
Teresa Zyglewska

• Ukończyła aplikację sędziowską. Orzekała
w Sądzie Rejonowym w Wydziałach Rodzinnym, a następnie Cywilnym.
Od stycznia 2000 r. orzekała w Sądzie Okręgowym we Włocławku w Wydziale Cywilnym, a następnie Wydziale Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych, którego była przewodniczącą. Pełniła funkcję Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku.
• W latach 2002 – 2004 była delegowana
do Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego.
• Od 2009 r. jest sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 kwietnia 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
495 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!