Szkolenie

Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej - zagadnienia problemowe w świetle orzecznictwa administracyjnego

O szkoleniu

WYKŁADOWCY
prof. nadzw. dr hab. Iwona Sierpowska, Dyrektor Instytutu Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Kierownik Zakładu Nauk o Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Trener, autorka monografii, podręczników, Komentarza do ustawy o pomocy społecznej oraz licznych artykułów m.in. z pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej. Laureatka nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej, przyznanej za książkę Prawo pomocy społecznej w kategorii: profesjonalna publikacja z zakresu prawa pracy.
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników pomocy społecznej

Program szkolenia

W PROGRAMIE:

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej a ogólne postępowanie administracyjne. Relacje między ustawą o pomocy społecznej a k.p.a.
Znaczenia zasad ogólnych postępowania administracyjnego - wybrane problemy.
Pojęcie strony i jej zdolność procesowa. Rola opiekuna i osoby trzeciej wnioskującej o przyznanie świadczenia. Rodzina jako strona postępowania.
Właściwość miejscowa organu, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w miejscu pobytu oraz sytuacji osoby bezdomnej i ubezwłasnowolnionej.
Wszczęcie postępowania; prawo czy obowiązek wszczęcia postępowania z urzędu?
Wezwania, podania i pomoc prawna.
Doręczenia, fikcje doręczeń i ich skutki na gruncie procesowym.
Umorzenie postępowania i inne formy jego zakończenia w świetle niemożliwości. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
Fakultatywne i obligatoryjne wydanie decyzji; elementy składowe decyzji.
Wykonalność i skuteczność decyzji przyznającej świadczenie.
Weryfikacja decyzji ostatecznej; przesłanki, tryb oraz czasowe następstwa zmiany i uchylenia decyzji.
Świadczenie nienależnie pobrane i ich zwrot.
Panel interaktywny z możliwością zadawania pytań w trakcie szkolenia oraz odpowiedzią na przekazane przed szkoleniem zagadnienia problemowe.
w szczególności stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania

Czas trwania

Termin:
26.03.2015 r., Warszawa, szkolenie w godz. 10:00-16:00
23.04.2015 r., Kraków, szkolenie w godz. 09:00-15:00
28.05.2015 r., Wrocław, szkolenie w godz. 09:00-15:00

Miejsce: Warszawa

10:00 - 16:00

Prelegenci

Cytat
prof. nadzw. dr hab. Iwona Sierpowska, Dyrektor Instytutu Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Kierownik Zakładu Nauk o Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Trener, autorka monografii, podręczników, Komentarza do ustawy o pomocy społecznej oraz licznych artykułów m.in. z pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej. Laureatka nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej, przyznanej za książkę Prawo pomocy społecznej w kategorii: profesjonalna publikacja z zakresu prawa pracy.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 marca 2015
Wolters Kluwer

01-208 Warszawa

Przyokopowa 33

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+
320 PLN
Cena zawiera:
  • serwis kawowy i lunch materiały piśmiennicze zaświadczenie ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

KOSZT UDZIAŁU: 320,00 zł + 23% VAT/ os*

System rabatowy**:

30% rabatu od ceny podstawowej (cena po rabacie: 224,00 zł + 23% VAT/ os* - dla posiadaczy produktów elektronicznych Wolters Kluwer
15% rabatu od ceny podstawowej (cena po rabacie: 272,00 zł + 23% VAT/ os* - dla posiadaczy publikacji książkowych Wolters Kluwer

* Informujemy, że dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z podatku VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie stosowanego oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia do w/w stawki doliczmy 23% VAT. ** rabaty nie sumują się

Oświadczenie VAT - o finansowaniu ze środków publicznych - pobierz doc >>

Koszt obejmuje:

serwis kawowy i lunch
materiały piśmiennicze
zaświadczenie ukończenia szkolenia


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELI

Dominika Telega
tel. 22 535 83 16
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: dtelega@wolterskluwer.pl , e-mail: arozko@wolterskluwer.pl
lub e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!