Postępowanie administracyjne - zagadnienia praktyczne - SZKOLENIE

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest uporządkowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Szkolenie ma za zadanie rozwinąć umiejętności interpretacji przepisów oraz stosowania procedury administracyjnej. Podczas szkolenia uczestnikom zostanie przedstawiona bieżąca linia orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie Kodeksu Postępowanie Administracyjnego.
Szkolenie oprócz usystematyzowania wiedzy ma jednocześnie odpowiedzieć na trudne pytania związane ze stosowaniem KPA w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?
pracowników administracji publicznej

Program szkolenia

1. Sprawa administracyjna:

a. rozpoznawanie sprawy administracyjnej(jej poszczególne elementy) - art. 1 k.p.a.
b. rozumienie i stosowanie zasady "lex specialis derogat lex generalis"
c. tzw. procedury kontrolne
d. tzw. procedury wewnętrzne
e. sposoby interpretacji pojęcia"decyzja administracyjna" w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
f. zakres stosowania k.p.a. w poszczególnych sprawach

2. Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym:

a. obligatoryjne wyłączenie pracownika organu
b. fakultatywne wyłączenie pracownika organu
c. wyłączenie członka organu kolegialnego
d. wyłączenie organu

3. Strona w postępowaniu administracyjnym:

a. subiektywna i obiektywna legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym
b. interpretacja treści art. 29 k.p.a.
c. procesowe uprawnienia i obowiązki strony w postępowaniu
d. współuczestnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym
e. podmioty na prawach strony (organizacja społeczna, prokurator, rzecznik praw obywatelskich)
f. pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym
g. pojęcie "kuratora osoby nieobecnej"

4. Zagadnienia "techniczno - procesowe" w postępowaniu administracyjnym:

a. terminy w postępowaniu administracyjnym (rodzaje, charakter, sposób obliczania)
b. doręczenia w postępowaniu administracyjnym
c. wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym
d. protokoły i adnotacje

5. Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym:

a. wszczęcie postępowania administracyjnego
b. procedura dowodowa (zasady, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, stosowanie poszczególnych środków dowodowych)
c. postanowienia w postępowaniu wyjaśniającym d. rozprawa administracyjna

6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:

a. rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć administracyjnych
b. elementy formalne rozstrzygnięć administracyjnych
c. uzasadnianie rozstrzygnięć administracyjnych
d. sposoby rektyfikacji decyzji administracyjnych
e. wykonalność rozstrzygnięć administracyjnych

7. Środki zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych:

a. odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz procedura samokontroli rozstrzygnięcia administracyjnego
b. zasady postępowania odwoławczego
c. zaskarżalność rozstrzygnięć administracyjnych do sądu administracyjnego

8. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania administracyjnego :

a. postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość
b. postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń
c. postępowanie skargowe
d. postępowanie wnioskowe

Czas trwania

Szkolenie jednodniowe w godzinach 9.30-15.30

Prelegenci

dr Krzysztof Andrzej Wąsowski - adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2000 doradca Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa, ekspert współpracujący z Biurem Analiz Sejmowych, ekspert prawny w kontrolach prowadzonych przez NIK. Członek Rady Służby Publicznej. Członek Założyciel Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Wspólnik w "A. Horyńska & Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa" w Warszawie, kierujący sprawami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi (posiadający bogate doświadczenie w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Konsultant naukowy sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Członek wielu towarzystw prawniczych, w tym: Polskiego Towarzystwa Legislacji, Stowarzyszenia Edukacji administracji Publicznej, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Znawca prawa i postępowania administracyjnego (w szczególności: procedury wydawania decyzji administracyjnych, prawna problematyka transferu informacji, administracyjne procedury gospodarcze, prawo gospodarki nieruchomościami, zarządzanie kryzysowe oraz prawo ochrony środowiska). Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu praktyki stosowania prawa.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Siedziba Wolters Kluwer Sp. z o.o.

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto (+23% VAT)
480
Cena zawiera:
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.abc.com.pl istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia faxem pod numer 022-535-81-34. Warunki uczestnictwa oraz system rabatowy dostępne na stronie http://www.szkolenia.abc.com.pl/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!