Szkolenie: POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ORGANACH ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/postepowanie-egzekucyjne-w-organach-architektoniczno-budowlanych-50495-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści: Szkolenie pozwoli w przejrzysty sposób omówić przepisy Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego stosowanych w procedurze egzekucyjnej. Korzyścią będzie również możliwość zapoznania się z najczęściej wydawanymi orzeczeniami przez organy egzekucyjne jak też wierzycieli.

Metody: Szkolenie niniejsze zostanie przeprowadzone w formie interaktywnego wykładu, co pozwoli na posługiwanie się przykładami, prowadzenie dyskusji, udzielanie odpowiedzi w toku wykładu na zadawane pytania. Całość zagadnień poruszanych podczas szkolenia została opracowana w skrypcie, który jest dołączony do materiałów szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie niniejsze opracowane zostało z myślą o pracownikach organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Program szkolenia:

1. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w procesie egzekucji administracyjnej – wierzyciel i organ egzekucji niepieniężnej.
3. Postępowanie przedegzekucyjne:
- obowiązki wierzyciela w zakresie kontroli realizacji obowiązku przez zobowiązanego,
- tytuł wykonawczy - zasady i prawidłowość sporządzania, tytuły na należności pieniężne i na obowiązki niepieniężne.
4. Przebieg egzekucji administracyjnej:
- zasady prowadzenia egzekucji,
- zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział organu administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
- postępowanie odwoławcze od postanowień wydawanych w ramach postępowania w sprawie
o zarzuty,
- orzecznictwo sądowe w zakresie zarzutów,
- wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- skarga na czynności organu egzekucyjnego ( inspektora i naczelnika urzędu skarbowego),
a pozycja wierzyciela,
- zawieszenie i umorzenie egzekucji,
- zbieg egzekucji (sądowy i administracyjnych),
- postępowanie zabezpieczające należności niepieniężnych.
5. Środki egzekucji należności pieniężnych i obowiązków niepieniężnych- szczegółowe omówienie
6. Problematyka kosztów w egzekucji należności niepieniężnych.

Informacje o prelegentach:

Prawnik, rzecznik prasowy organów administracji podatkowej. Specjalista z zakresu instrukcji kancelaryjnych, archiwizacji, kreowania pozytywnego wizerunku organów administracji publicznej w mediach oraz w ramach kontaktów z petentami lub mediami. Znany i ceniony trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Posiada doskonały kontakt z grupą. Jest autorką szeregu opracowań, artykułów i programów szkoleniowych realizowanych przez najbardziej znane firmy szkoleniowe a także wyższe uczelnie. Współpracownik Akademii Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Bankowej, Zakładu Usług Szkoleniowych przy Izbie Skarbowej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych. Jako wykładowca prowadziła szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, ministerstw, UOKiK-u, komorników skarbowych, pracowników urzędów wojewódzkich, miast, starostw powiatowych itp.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2 - r

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Wydarzenie: POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ORGANACH ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH