Szkolenie: Postępowanie przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach dotyczących suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - wybrane przepisy Kodeksu postępowani

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/postepowanie-przed-organami-panstwowej-inspekcji-sanitarnej-w-sprawach-dotyczacych-suplementow-diety-i-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego---wybrane-przepisy-kodeksu-postepowani-63423-id156

Informacje o szkoleniu

 • Postępowanie przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach dotyczących suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - wybrane przepisy Kodeksu postępowani


  ID szkolenia: 63423
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Prawo
 • Adres szkolenia:

  Budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 09.09.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-15.15
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu wybranych przepisów ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) oraz najistotniejszych przepisów dotyczących skarg na decyzje administracyjne (ustawa-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Celem szkolenia będzie omówienie najistotniejszych przepisów kpa, które mają zastosowanie w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy inspekcji sanitarnej w procesie wydawania decyzji, jak również głównych i niezbędnych elementów decyzji. Przedstawione zostaną również uprawnienia i obowiązki organu II instancji w postępowaniu odwoławczym jak również przepisy mające zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu postępowania odwoławczego. Wskazane również zostaną najważniejsze przepisy dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców jaki i do organów inspekcji sanitarnej.

Program szkolenia:

I. Omówienie wybranych przepisów ogólnych postępowania administracyjnego.
1) Zasady.
2) Właściwość organów.
3) Terminy załatwiania spraw.
4) Doręczenia.

II. Postępowanie.
1) Wszczęcie postępowania administracyjnego.
2) Dowody i postępowanie dowodowe (w tym protokoły kontroli).
4) Decyzje.
5) Odwołania od decyzji – uprawnienia i obowiązki stron i organów i w postępowaniu odwoławczym.

III. Wybrane przepisy dotyczące skarg na decyzje administracyjne.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 09.09.2015 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Informacje o prelegentach:

Prowadzenie szkolenia: Joanna Jop - Radca Prawny. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w organach administracji publicznej. W pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zajmowała się m.in. obsługą prawną Departamentu Żywności Prozdrowotnej, opracowywała opinie prawne dla jego potrzeb, przygotowywała decyzje administracyjne, odpowiedzi na skargi, skargi kasacyjne i odpowiedzi na skargi kasacyjne Prowadziła szkolenia dla inspektorów inspekcji sanitarnej, w zakresie interpretacji i prawidłowego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów prawa żywnościowego.
Obecnie prowadzi kancelarię, której oferta skierowana jest zarówno do podmiotów działających w sektorze spożywczym oraz placówek urzędowej kontroli żywności.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 - c

Cena zawiera:

cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Postępowanie przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach dotyczących suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - wybrane przepisy Kodeksu postępowani