Postępowanie przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawach dotyczących suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - wybrane przepisy Kodeksu postępowani

O szkoleniu

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu wybranych przepisów ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) oraz najistotniejszych przepisów dotyczących skarg na decyzje administracyjne (ustawa-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
Celem szkolenia będzie omówienie najistotniejszych przepisów kpa, które mają zastosowanie w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organy inspekcji sanitarnej w procesie wydawania decyzji, jak również głównych i niezbędnych elementów decyzji. Przedstawione zostaną również uprawnienia i obowiązki organu II instancji w postępowaniu odwoławczym jak również przepisy mające zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu postępowania odwoławczego. Wskazane również zostaną najważniejsze przepisy dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców jaki i do organów inspekcji sanitarnej.

Program szkolenia

I. Omówienie wybranych przepisów ogólnych postępowania administracyjnego.
1) Zasady.
2) Właściwość organów.
3) Terminy załatwiania spraw.
4) Doręczenia.

II. Postępowanie.
1) Wszczęcie postępowania administracyjnego.
2) Dowody i postępowanie dowodowe (w tym protokoły kontroli).
4) Decyzje.
5) Odwołania od decyzji – uprawnienia i obowiązki stron i organów i w postępowaniu odwoławczym.

III. Wybrane przepisy dotyczące skarg na decyzje administracyjne.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEX)
Termin: 09.09.2015 r. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Czas trwania

10.00-15.15

Prelegenci

Prowadzenie szkolenia: Joanna Jop - Radca Prawny. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w organach administracji publicznej. W pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zajmowała się m.in. obsługą prawną Departamentu Żywności Prozdrowotnej, opracowywała opinie prawne dla jego potrzeb, przygotowywała decyzje administracyjne, odpowiedzi na skargi, skargi kasacyjne i odpowiedzi na skargi kasacyjne Prowadziła szkolenia dla inspektorów inspekcji sanitarnej, w zakresie interpretacji i prawidłowego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów prawa żywnościowego.
Obecnie prowadzi kancelarię, której oferta skierowana jest zarówno do podmiotów działających w sektorze spożywczym oraz placówek urzędowej kontroli żywności.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Budynek Kolmex

Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
c
590
Cena zawiera:
  • cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!