POSTĘPOWANIE SĄDOWE I EGZEKUCJA PRAKTYKA SĄDOWA, ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszym orzecznictwem i praktyką w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie przez radcę prawnego ogółem 18 punktów szkoleniowych (UCHWAŁA NR 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych)
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

I. RÓŻNORODNOŚĆ DŁUŻNIKÓW ORAZ NIEZBĘDNE PROCEDURY DO WSZCZĘCIA PRZECIWKO NIM POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

1) dłużnik pozostający w związku małżeńskim

2) egzekucja z majątku wspólnego

3) wpływ umów majątkowych małżeńskich na postępowanie egzekucyjne

4) egzekucja przeciwko wspólnikom prowadzącym spółką cywilną



II. POSZUKIWANIE MAJĄTKU DŁUŻNIKÓW. PRAWNE METODY SKUTECZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA POSTĘPOWANIE KOMORNICZE W ŚWIETLE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Skarga na czynności komornika (art. 767 kpc),

a) warunki formalne skargi;

b) wpływ skargi na szybkość i skuteczność postępowania egzekucyjnego;

c) zasady ponoszenia kosztów postępowania komorniczego.

2. Skarga na czynności komornika w trybie art. 759 § 2 kpc:

a) zakres kontroli sądu,

b) podejmowane przez sąd decyzje wymuszające działania komornika.

3. Poszukiwanie majątku dłużników:

a) zlecenie poszukiwania majątku komornikowi na podstawie art. 7971kpc,

b) procedura zmierzająca do wyjawienie majątku przez dłużnika:

* warunki formalne, * przebieg,* skuteczność.



III. REPREZENTACJA STRON PRZY ZAWIERANIU UMÓW PRAKTYCZNE PROBLEMY

1. Reprezentacja przez zarząd,

2. Reprezentacja przez prokurentów:

* prokura oddzielna, prokura łączna, prokura łączna niewłaściwa, * prokura oddziałowa.



IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W RAZIE BEZSKUTECZNOŚCI PROWADZONEJ WZGLĘDEM NIEJ EGZEKUCJI

1) Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję można uznać za bezskuteczną.

2) Ustalenie okresu, za który odpowiadają członkowie zarządu.

3) Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

4) Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

5) Przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członków zarządu.

6) Właściwy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.



V. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NA PODSTAWIE PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

1) Podstawy ogłoszenia upadłości.

2) Wybór opcji postępowania upadłościowego.

3) Zasady zgłaszania wierzytelności.

4) Wpływ wierzyciela na toczące się postępowanie upadłościowe.

5) Sposób zaspokajania wierzycieli przez syndyka.



VI. ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I GOSPODARCZYM

1) Prekluzja dowodowa w poszczególnych kategoriach spraw.

2) Obowiązki procesowe wierzyciela.

3) Obowiązki przedsiębiorcy, na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

4) Zasady uiszczania opłat w sprawach gospodarczych.

5) Podstawy zwolnienia przedsiębiorcy od kosztów sądowych.

6) Podstawy orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

7) Warunki oddłużenia przedsiębiorcy, po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.



VII. ALTERNATYWNY SPOSÓB DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1) Podstawy wszczęcia mediacji:

a) postanowienie sądu,

b) umowa.

2) Zasady kierowania spraw do mediacji.

3) Wybór mediatora.

4) Kwalifikacje i status mediatora.

5) Skutki wszczęcia mediacji.

6) Koszty mediacji.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Sędzia Sądu Rejonowego, od 1993 r. orzeka w sprawach gospodarczych. W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowego prawa upadłościowego, a następnie nowelizacja ustawy. W roku 2008 konsultował zasady wprowadzenia do polskiego porządku prawnego upadłości konsumenckiej. Współautor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Doświadczony wykładowca zbierający wysokie noty uczestników szkoleń

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Prezydent****

33-380 Krynica-Zdrój

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 960
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolacje integracyjną,imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!