Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/potracenia-pracownicze-i-inne-trudne-przypadki-w-kadrach-i-placach-z-uwzglednieniem-orzecznictwa-przepisow-oraz-zmian-na-rok-2013-48264-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• przedstawienie aktualnej problematyki z obszaru kadr i płac
Korzyści dla uczestników:
• zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie omawianych zagadnień
• zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu elementów wynagrodzeń
• możliwość przedyskutowania własnych, tzw. trudnych przypadków i zdobycie wiedzy jak je prawidłowo rozwiązać.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy służb kadrowo – płacowych,
• Pracownicy służb finansowo – księgowych,
• Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

1. Zasady wydawania świadectw pracy, uwaga na datę 22-03-2012 (mijają 24 miesiące od zmiany w terminach wydawania świadectw pracy dla umów terminowych)
2. Treść umowy o pracę, a jej wpływ na składniki na liście płac.
- miejsce wykonywania pracy
- minimalne wynagrodzenie za pracę 2013 (tzw. „normalne” wynagrodzenie, podstawa do obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe)
3. Naliczanie wynagrodzeń, ustalanie wysokości poszczególnych wybranych składników.
- dodatkowe składniki wynagrodzenia (premia, a nagroda, zysk oddziału, a brak prawa do premii, premia uznaniowa, premia regulaminowa, nagroda jubileuszowa, nabycie prawa do „trzynastki”)
- ekwiwalenty i ryczałty (za urlop, nadgodziny, inne dodatki, ekwiwalenty)
- odprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy (emerytalna, rentowa, odszkodowanie, zbieg tytułów do kilku odpraw – ustalanie wysokości świadczeń i momentu wymagalności)
- wypłata odszkodowań na podstawie zasądzonych wyroków
- wypłata po zmarłym pracowniku – procedura, ustalenie osób uprawnionych, przykłady
4. Kontrakt menadżerski –, co lepsze dla osoby zarządzającej, umowa o pracę, czy kontrakt, przykłady rozliczeń.
5. Umowy cywilno-prawne
– umowa zlecenie, a umowa o dzieło, co bezpiecznie wybrać i stosować
- zasady podlegania składkom na ubezpieczenie społeczne.
6. Wypłata wynagrodzeń. Zagadnienie „wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika”.
7. Zagadnienia związane z potrąceniami z wynagrodzeń,
a) obligatoryjne potrącenia z umów o pracę, a ochrona wynagrodzenia.
- potrącenia ustawowe - komornicze i administracyjne,
- potrącenia zaliczek,
- potrącenia kar pieniężnych (w tym kontekście procedury i możliwości finansowego karania pracowników).
b) potrącenie z wynagrodzeń na zasadzie dobrowolności (za pisemną zgodą pracownika, potrącenia z wynagrodzenia za pracę na podstawie upoważnienia ustawowego albo pisemnej zgody pracownika)
c) potrącenia z wynagrodzenia, które zgody pracownika nie wymagają.
d) potrącenia z wynagrodzenie na podstawie umów cywilno-prawnych (procedury).
e) obliczanie potrąceń od wynagrodzenia za pracę, z wynagrodzenia chorobowego, z wypłacanych zasiłków.
- kilka wypłat w miesiącu, przyjęcie do pracy i zwolnienie w trakcie miesiąca
- zbieg potrąceń, kolejność dokonywania potrąceń.
f) odpowiedzialność pracodawcy za dokonanie potrąceń.
8. Ustalanie wysokości kary pieniężnej dla pracownika:
- procedury, ustalanie maksymalnej kwoty potrącenia
- szkoda na mieniu pracodawcy
- wynagrodzenie za wadliwe wykonanie pracy.
9. Zasady ogólne ewidencji wynagrodzeń w kontekście obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (umowy o pracę, inne tytuły) - wybrane zagadnienia, aktualne wyroki.
- pesel, czy NIP, nowe procedury w zakresie ustalania właściwego identyfikatora w informacjach przesyłanych do urzędów składkowych,
- świadczenia rzeczowe, w naturze w tym świadczenia medyczne na rzecz pracownika, imprezy integracyjne, dodatkowe ubezpieczenia (najnowsze orzecznictwo – wyrok NSA).
10. Pytania i odpowiedzi

Informacje o prelegentach:

Ekspert z dziedziny tematyki kadrowo – płacowej, wieloletni wykładowca, praktyk

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: „Potrącenia pracownicze i inne trudne przypadki w kadrach i płacach”– z uwzględnieniem orzecznictwa, przepisów oraz zmian na rok 2013.