Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/potracenia-pracownicze-i-inne-trudne-przypadki-w-kadrach-i-placach-z-uwzglednieniem-orzecznictwa-przepisow-oraz-zmian-na-rok-2013-51322-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• przedstawienie aktualnej problematyki z obszaru kadr i płac

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy służb kadrowo – płacowych,
• Pracownicy służb finansowo – księgowych,
• Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Zasady wydawania świadectw pracy, uwaga na datę 22-03-2013 (mijają 24 miesiące od zmiany w terminach wydawania świadectw pracy dla umów terminowych)
a) procedury wydawania świadectw pracy, w tym korekty, duplikaty.
2. Treść umowy o pracę, a jej wpływ na składniki na liście płac.
a) miejsce wykonywania pracy
b) minimalne wynagrodzenie za pracę 2013 (tzw. „normalne” wynagrodzenie, podstawa do obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe)
3. Naliczanie wynagrodzeń, ustalanie wysokości poszczególnych wybranych składników.
a) dodatkowe składniki wynagrodzenia (premia, a nagroda, zysk oddziału, a brak prawa do premii, premia uznaniowa, premia regulaminowa, nagroda jubileuszowa, nabycie prawa do „trzynastki”)
b) ekwiwalenty i ryczałty (za urlop, nadgodziny, inne dodatki, ekwiwalenty)
c) odprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy (emerytalna, rentowa, odszkodowanie, zbieg tytułów do kilku odpraw – ustalanie wysokości świadczeń i momentu wymagalności)
d) wypłata odszkodowań na podstawie zasądzonych wyroków
e) wypłata po zmarłym pracowniku – procedura, ustalenie osób uprawnionych, przykłady
4. Kontrakt menadżerski –, co lepsze dla osoby zarządzającej, umowa o pracę, czy kontrakt, przykłady rozliczeń.
5. Wypłata wynagrodzeń. Zagadnienie „wynagrodzenia postawionego do dyspozycji pracownika”.
6. Zagadnienia związane z potrąceniami z wynagrodzeń,
a) obligatoryjne potrącenia z umów o pracę, a ochrona wynagrodzenia.
 potrącenia ustawowe - komornicze i administracyjne,
 potrącenia zaliczek,
 potrącenia kar pieniężnych (w tym kontekście procedury i możliwości finansowego karania pracowników).
b) potrącenie z wynagrodzeń na zasadzie dobrowolności (za pisemną zgodą pracownika, potrącenia z wynagrodzenia za pracę na podstawie upoważnienia ustawowego albo pisemnej zgody pracownika)
c) potrącenia z wynagrodzenia, które zgody pracownika nie wymagają.
d) potrącenia z wynagrodzenie na podstawie umów cywilno-prawnych (procedury).
e) obliczanie potrąceń od wynagrodzenia za pracę, z wynagrodzenia chorobowego, z wypłacanych zasiłków.
 kilka wypłat w miesiącu, przyjęcie do pracy i zwolnienie w trakcie miesiąca
 zbieg potrąceń, kolejność dokonywania potrąceń.
f) odpowiedzialność pracodawcy za dokonanie potrąceń.
7. Ustalanie wysokości kary pieniężnej dla pracownika:
 procedury, ustalanie maksymalnej kwoty potrącenia
 szkoda na mieniu pracodawcy
 wynagrodzenie za wadliwe wykonanie pracy.
8. Zasady ogólne ewidencji wynagrodzeń w kontekście obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (umowy o pracę, inne tytuły) - wybrane zagadnienia, aktualne wyroki.
a) pesel, czy NIP, nowe procedury w zakresie ustalania właściwego identyfikatora w informacjach przesyłanych do urzędów składkowych,
b) świadczenia rzeczowe, w naturze w tym świadczenia medyczne na rzecz pracownika, imprezy integracyjne, dodatkowe ubezpieczenia (najnowsze orzecznictwo – wyrok NSA).
9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Kierownik zespołu - specjalista d/s płac i kadr w międzynarodowej korporacji, duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń; praktyczna znajomość zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach,
a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa
i Administracji - w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń oraz Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie w zakresie rachunkowości i finansów

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Potrącenia pracownicze i inne trudne przypadki w kadrach i płacach – z uwzględnieniem orzecznictwa, przepisów oraz zmian na rok 2013