Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990netto
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest nabycie umiejętności opisywania pozacenowych kryteriów oceny oraz tworzenia wymagań dotyczących efektywności i rzetelności Wykonawcy. Na szkoleniu skupimy się na robotach budowlanych, które wymagają szczególnego zastanowienia w kontekście pozacenowych kryteriów oceny ofert.
Kto powinien wziąć udział?
Grzegorz Czaban  Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)
 Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. Wybór oferty najkorzystniejszej jako cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Definicja najkorzystniejszej oferty
 Zamówienia publiczne z nakazem stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert
2. Roboty budowlane powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych – definicja
3. Konstruowanie kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria ekonomiczne, jakościowe, środowiskowe oraz kurtuazyjne,
 Opis kryteriów oceny
 Waga (znaczenie) kryteriów oceny ofert
 Opis sposobu oceny ofert
o Kryteria wymierne
o Kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji przy wykorzystaniu macierzy porównania parami
4. Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach na roboty budowlane
 Rachunek kosztów cyklu życia (LCC)
 Jakość
 Wartość techniczna
 Aspekty środowiskowe
5. Kryteria oceny ofert na usługi nadzoru inwestorskiego oraz prace projektowe
6. Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 Karta indywidualnej oceny ofert – zasady sporządzania,
 Dokumentowanie oceny ofert w protokole postępowania o udzielenie zamówienia

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Grzegorz Czaban  Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.  Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)  Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

GDAŃSK 8-9 październik 2015
Hotel Scandic

GDAŃSK

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Zapisz się

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Dostęp do EDUstrefy Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!