Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pozafinansowe-motywowanie-pracownikow-55345-id127

Informacje o szkoleniu

 • Pozafinansowe motywowanie pracowników


  ID szkolenia: 55345
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dni po 7 godzin

  TERMINY SZKOLEŃ:
  21.06.2017
  07.09.2017
  06.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Motywowanie stanowi bez wątpienia najtrudniejszą umiejętność /narzędzie/ wpisane w stanowisko każdej osoby zarządzającej zespołem pracowniczym. W toku szkolenia Uczestnicy mają możliwość samodzielnego określenia poziomu i efektywności działań własnych i organizacji w obszarze motywowania finansowego i pozafinansowego pracowników. Dyskusja problemowa umożliwia dobór optymalnych technik motywowania z uwzględnieniem: aktualnych danych z rynku pracy, stylu zarządzania stosowanego w organizacji, a przede wszystkim stopnia dojrzałości pracowników i własnych kompetencji /społecznych i zawodowych/.

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra kierownicza średniego szczebla

Program szkolenia:

Moduł I – kultura organizacji a postępowanie z pracownikami- System motywacyjny przedsiębiorstwa- Wewnętrzne i zewnętrzne źródła motywacji- Współczesne motywatory na podstawie badań MŚP w PolsceModuł II – teorie w praktyce /case study/- Teoria X i Y McGregora- Dwuczynnikowe podejście Herzberga- Klasyczna hierarchia potrzeb wg. Maslova- Klasyfikacja McClellanda- Realne /obserwowalne/ przesłanki spadku motywacji - postępowanie- Czynniki i zachowania demotywujące w przedsiębiorstwieModuł III – techniki motywowania- Metoda małych kroków- Postępowanie z pracownikami nowymi- Postępowanie z pracownikami trudnymi- Bariery osobowe w motywowaniu /wiek, płeć, stanowisko/- Rodzaje rozmów oceniających z pracownikiem- Planowanie rozwoju i promowanie talentów- Znaczenie i typy informacji zwrotnej- Konstruktywna krytyka- Motywacyjne wyznaczanie celów do realizacji- Delegowanie zadań jako technika motywowania- Wartościowanie stanowisk pracy przy czynnościach prostych i powtarzalnych- Dawanie przykładu – budowanie autorytetu – automotywacja

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1650 PLN netto / 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Pozafinansowe motywowanie pracowników