Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pozyskiwanie-funduszy-strukturalnych-39513-id640

Informacje o szkoleniu

 • Pozyskiwanie funduszy strukturalnych


  ID szkolenia: 39513
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Archibald
  Bagno 2
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Hensen Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT: Pozyskiwanie funduszy strukturalnych

TERMIN: 16.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

TEMAT: Pozyskiwanie funduszy strukturalnych

TERMIN: 16.05.2012
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 449 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%
Prelegent
Magdalena Urbańska >>> czytaj więcejRozpoczęcie godz 9:00

1. Wprowadzenie do funduszy unijnych
- polityka strukturalna i horyzontalna UE
- regulacje prawne
2. Charakterystyka funduszy unijnych
- omówienie programów operacyjnych
- wytyczne programowe
3. Metodologia przygotowania wniosku o dofinansowanie
- identyfikacja i formułowanie projektów
- konstrukcja wniosku o dofinansowanie
- omówienie przykładowego wniosku
- generatory wniosków aplikacyjnych
4. Procedura ubiegania się o dofinansowanie unijne
- nabór wniosków o dofinansowanie
- terminy i miejsce składania wniosków
- wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
- kryteria oceny wniosków
- odwołania
5. Jak unikać błędów w ubieganiu się o dofinansowanie

Zakończenie godz. 15.00
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=309&cntnt01returnid=42

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 449 z

Cena zawiera:

.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Wydarzenie: Pozyskiwanie funduszy strukturalnych