Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/pps-warsztaty-zakupow-strategicznych-zarzadzanie-zakupami-szkolenie-w-fabryce-65569-id146

Informacje o szkoleniu

MPM Productivity Management Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztaty Zakupów Strategicznych (Strategic Procurement Management) obejmują najważniejsze zagadnienia zarządzania strategiczną częścią zakupów. Koncentrują się na definiowaniu strategii działania zakupów, analizie rynku dostawców oraz strategii działania dla kupowanych produktów i grup materiałowych. Szczegółowo omawiają zasady doboru i weryfikacji dostawców, w tym audyty dostawców i analizę ryzyka, potrzebę i kryteria okresowej oceny dostawców, a także definiują niezbędne procesy, dokumenty czy narzędzia pomocne w realizacji zadań zakupów strategicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Kupcy strategiczni oraz osoby z działu sourcingu, czy Supplier Quality Assurance. Osoby z doświadczeniem w zakupach, chcące pogłębić swoją wiedzę, jak również Ci którzy od podstaw chcą zbudować swoją wiedzę w aspekcie strategicznych zakupów.

Program szkolenia:

Sesje:
- Poszukiwania dostawców / Budowanie bazy dostawców
- Analiza środowiska biznesowego – 5 sił Portera
- Macierz Kraljica – definiowanie strategii działania dla kupowanych produktów
- Zapytania ofertowe (RFI, RFQ). Analiza ofert i ich podsumowanie
- Wstępna ocena Dostawcy (Wywiadownia gospodarcza, plik wstępnej oceny, wstępny audyt)
- Analiza ryzyka wyboru dostawcy
- Audyt właściwy, audyty sprawdzające – zakres audytu
- Wybór dostawcy strategicznego / krytycznego dla procesu – Narzędzie klasyfikacyjne: Supplier Ranking Tool
- Jakie procesy zakupowe powinny być pod nadzorem Zakupów?
- Ocena dostawcy – kryteria oceny, wyniki, konsekwencje ocen. Tworzenie Supplier Rating System. - Zarządzanie relacjami z dostawcami
- Negocjacje z dostawcami – zakres i uprawnienia zakupów w tym zakresie
- Zapisy kontraktów (zabezpieczenia należności, kary umowne, gwarancja wykonania umowy). Prawa i obowiązki stron w zakresie transportu, zdefiniowanie przedmiotu umowy
- Załączniki do umowy
- Supplier Quality Assurance , nadzór nad reklamacjami i procesami działań korygujących

Informacje o prelegentach:

http://www.mpm24.com/o-firmie/trenerzy/artur-halbe/

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1650 (oferta First Minute - zgłoszenie na 6 tygodni przed szkoleniem)

Cena zawiera:

wykłady, ćwiczenia, materiały szkoleniowe w języku polskim, obiady i napoje.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Oferta standardowa: 1 900 zł netto. Płatność po szkoleniu. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza, który można uzyskać w biurze. Płatność po szkoleniu. W przypadku oferty First Minute - płatność przed szkoleniem.

Wydarzenie: PPS - Warsztaty Zakupów Strategicznych (Zarządzanie zakupami) - szkolenie w fabryce