Szkolenie: Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Pilotaż WRZOS

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/praca-socjalna-w-oddzieleniu-od-przyznawania-zasilkow-pilotaz-wrzos-69347

Informacje o szkoleniu

 • Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Pilotaż WRZOS


  ID szkolenia: 69347
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie angażowania się w czystą pracę socjalną w oddzieleniu od wsparcia finansowego.

Warsztaty prowadzone są metodą budującą jak największe zaangażowanie uczestników w proces uczenia się – nabywania i tworzenia wiedzy. Wykorzystywane są aktywne metody nauczania – praca w małych grupach, case study, gry, dyskusja grupowa, ćwiczenia, mini wykłady, kwestionariusze, indywidualne zadania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej.

Program szkolenia:

1. Oddzielenie pracy socjalnej od postępowania administracyjnego – konieczność zmian i reorganizacji

2. Praca socjalna w oddzieleniu od świadczeń na przykładzie pilotażu standardów pracy socjalnej WRZOS

3. Dwie odrębne role pracowników socjalnych w OPS
• Pracownik socjalny prowadzący postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń
• Pracownik socjalny prowadzący pracę socjalną w celu poprawy trudnej sytuacji

4. Źródła oporu - jak można dać sobie z nimi radę?

5. Praca socjalna z osobą/rodziną
• Metodyczne postępowanie w pracy socjalnej z osobami i rodzinami
• Praca socjalna jako proces - dynamiczny charakter pracy socjalnej
• Działania w pracy socjalnej
• Działania interwencyjne w pracy socjalnej
• Ramy czasowe postępowania metodycznego w pracy socjalnej
• Miejsce świadczenia pracy socjalnej

6. Od diagnozy problemu po planowanie pracy

7. Narzędzia pracy z rodziną

8. Praca socjalna w wybranych obszarach problemowych/ z wybranymi grupami osób

9. Praca pracownika socjalnego przyznającego świadczenia

10. Organizacja pracy zespołu

11. Jak wdrożyć oddzielenie pracy socjalnej z rodziną?
• Sposób podziału zadań pomiędzy pracowników realizujących pracę socjalną

12. Podsumowanie i dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Pedagog, specjalista pracy socjalnej, długoletni pracownik ośrodka pomocy społecznej, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego przekazujący wiedzę studentom z zakresu diagnozowania potrzeb oraz projektowania pracy w środowisku lokalnym, pracy socjalnej z klientem, grupą i środowiskiem. Autorka wielu publikacji oraz między innymi książki „Dziecko w systemie pomocy społecznej”, doświadczony trener, współpracownik wielu ośrodków szkoleniowych. Pracowała przy pilotażu wdrażania standardów pracy socjalnej z rodziną z dzieckiem.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 4 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Wydarzenie: Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Pilotaż WRZOS