Praca zdalna - aktualne regulacje i planowanie zmiany w Kodeksie pracy

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia poznają aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące pracy zdalnej, a także planowane zmiany w tej materii – dzięki czemu będą w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem się do nich przygotować.
Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu pracy zdalnej, które mogą wpłynąć na bieżącą sytuację w zakładzie pracy. W trakcie szkolenia zostaną pokazane możliwości wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza z perspektywy trwającej pandemii koronawirusa. Uczestnik będzie miał możliwość poznania najbardziej przydatnych i najczęściej stosowanych w praktyce rozwiązań pozwalających na oszczędności kosztowe, uelastycznienie organizacji pracy oraz dostosowanie zasad pracy zdalnej w swoim zakładzie pracy do obowiązujących przepisów prawnych.
Na koniec szkolenia Prowadzący odpowie na wszystkie pytania uczestników związane z tematem.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, działów HR, a także pracowników.

Program szkolenia

 1. Pojęcie pracy zdalnej:
  • rozwój zjawiska pracy zdalnej,
  • wady i zalety pracy zdalnej,
  • różnice pomiędzy pracą zdalną, telepracą oraz home office – dotychczasowy stan prawny i planowane zmiany.
 2. Polecenie pracy zdalnej – regulacje covidowe:
  • tryb wydawania,
  • dopuszczalność pracy zdalnej,
  • możliwość odmowy pracy zdalnej,
  • wybór pracowników do pracy zdalnej – możliwość dyskryminacji,
  • praca zdalna na kwarantannie i w izolacji.
 3. Definicja pracy zdalnej w świetle planowanych zmian do kodeksu pracy:
  • formy pracy zdalnej,
  • przymusowość i dobrowolność pracy zdalnej,
  • roszczenie o pracę zdalną,
  • polecenie pracy zdalnej („siła wyższa”).
 4. Miejsce pracy zdalnej:
  • określenie miejsca pracy zdalnej,
  • podporządkowanie pracownika,
  • transgraniczne aspekty świadczenia pracy zdalnej,
  • praca zdalna a podróże służbowe.
 5. Narzędzia i sprzęt pracownika zdalnego:
  • zapewnienie narzędzi pracy,
  • odpowiedzialność za sprzęt i narzędzia pracy,
  • koszty pracy zdalnej, z uwzględnieniem aspektów podatkowych (zwrot kosztów, ryczałt, ekwiwalent).
 6. Bhp przy pracy zdalnej:
  • wyłączenie niektórych obowiązków pracodawcy i praw pracownika,
  • zakaz wykonywania niektórych prac w warunkach pracy zdalnej,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • organizacja stanowiska pracy,
  • kontrola pracodawcy w zakresie bhp.
 7. Wypadek przy pracy pracownika zdalnego.
 8. Regulamin pracy zdalnej – jak sporządzić dopasowany do potrzeb danego rodzaju pracy?
  • rola dialogu społecznego,
  • treść regulaminu – na jakie elementy należy zwrócić uwagę.
 9. Czas pracy a praca zdalna:
  • dopasowanie najbardziej odpowiedniego systemu czasu pracy,
  • zadaniowy system czasu pracy,
  • work-life balance,
  • prawo do bycia off-line.
 10. Ochrona danych osobowych oraz informacji poufnych przy pracy zdalnej:
  • zabezpieczenia prawne i organizacyjne,
  • procedury ochrony danych osobowych,
  • monitoring pracy zdalnej,
  • kontrola pracownika zdalnego.
 11. Zagadnienia z zakresu dyskryminacji i wykluczenia społecznego przy pracy zdalnej.
 12. Praca zdalna osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Małgorzata Mędrala

Doktor nauk prawnych, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy oraz ochronie danych osobowych, w swojej pracy zawodowej współpracowała z największymi kancelariami krakowskimi, obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, w tym zwłaszcza w zakresie HR compliance. Uczestniczka szeregu projektów audytowych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych - dla największych pracodawców w Polsce. Laureatka konkursu Rising Stars 2015.
Autorka szeregu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz prawa urzędniczego, w tym współautorka i redaktorka najnowszej monografii pt. „Praca zdalna w polskim systemie prawnym” , Warszawa 2021.
Przeprowadziła dziesiątki szkoleń dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!