Praca Zdalna i Kontrola Trzeźwości – Zasady Wprowadzania Nowych Przepisów

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w praktycznych warsztatach związanych z wprowadzaniem nowych przepisów o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości w życie.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zajęcia oparte będą o tzw. studium przypadku, pracę na dokumencie, a w czasie spotkania punkt po punkcie omawiane będą praktyczne metody wprowadzania nowej formuły pracy zdalnej
oraz przepisów o trzeźwości do Państwa organizacji.

Ważnym elementem szkolenia będzie jego interaktywny charakter z możliwością zadawania pytań
i przeprowadzania konsultacji uczestnicząc zarówno stacjonarnie jak i online.

 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zmianami w Prawie Pracy.

Program szkolenia

W programie:

1. Zasady wprowadzania pracy zdalnej.

 • Rodzaje pracy zdalnej: całościowa, hybrydowa, okazjonalna. Możliwości łączenia różnych rodzajów pracy zdalnej.
 • Zasady ustalania miejsca wykonywania pracy zdalnej.
 • Polecenie pracy zdalnej – kiedy będzie można wysłać pracownika na pracę zdalną ?
 • Zasady żądania przez pracownika pracy w formule zdalnej – kiedy pracownik będzie mógł żądać pracy zdalnej ?
 • Źródła pracy zdalnej – porozumienie, regulamin, indywidulane porozumienie z pracownikiem.
 • Praca zdalna, a treść umowy o pracę – różnice i podobieństwa.
 • Równe traktowanie pracowników zdalnych.
 • Elektroniczny kontakt z pracownikiem zdalnym – zasady wdrażania.

 2. Dokumentacja pracy zdalnej.

 • Zasady sporządzania porozumienia, regulaminu pracy zdalnej z udziałem związków zawodowych lub w przypadku ich braku.
 • Zasady sporządzania indywidualnego porozumienia z pracownikiem.
 • Zawartość porozumienia lub regulaminu:
  – wybór rodzaju pracy zdalnej,
  – wybór grup zawodowych,
  – zasady kontaktu,
  – zasady kontroli.
 • Składanie wniosków przez pracownika – forma elektroniczna lub pisemna.
 • Sposób przechowywania dokumentacji z zakresu pracy zdalnej.

 3. Czas Pracy oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, a praca zdalna.

 • Rekomendowane systemy czasu pracy przy pracy zdalnej.
 • Nadzór nad pracownikiem zdalnym – na odległość i bezpośrednio. Kontrola pracy zdalnej.
 • Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy zdalnej.
 • Nadgodziny, a praca zdalna.
 • Obowiązki pracodawcy za dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy.
 • Zasady przygotowania pracownika do pracy zdalnej w zakresie bhp.
 • Wyłączenie bhp przy pracy zdalnej.
 • Ocena ryzyka zawodowego, informacja bhp oraz szkolenia bhp przy zdalnej.
 • Oświadczenia pracownika z zakresu bhp przy pracy zdalnej.
 • Wypadek przy pracy zdalnej – zasady postępowania.

 4. Trzeźwość w miejscu pracy – nowe regulacje.

 • Cel wprowadzenia nowych przepisów do organizacji.
 • Zasady wprowadzania nowych regulacji – regulamin pracy.
 • Zasady prewencyjnego weryfikowania trzeźwości pracowników w praktyce.
 • Możliwość wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec nietrzeźwego pracownika.

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Czas trwania

9.00 - 15.00

Prelegenci

mec. Piotr WOJCIECHOWSKI

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 2004–2008 Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. Wcześniej pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa - Hotel Marriott Centrum

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

690
Udział stacjonarny
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
490
Udział online
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (mailowo skan) lub rejestracja przez Internet na stronie https://dom-wiedzy.pl/ .
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
  4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  6. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
  7. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.
  8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j.
   z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 11A w celach marketingowych oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
  9. Administratorem danych osobowych jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051. Dane przetwarzane są w celu i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra ul. Jasna 11A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!