Praca zdalna, kontrola trzeźwości i inne projektowane/uchwalone zmiany bez tajemnic

O szkoleniu

 1. Jak sprawnie wdrożyć pracę zdalną ? – działania pracodawcy krok po kroku
  • Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy ?
  • Do kiedy będą obowiązywały dotychczasowe regulaminy zdalnej pracy?
  • Czy pracodawca ma bezwzględny obowiązek uregulowania pracy zdalnej w przepisach wewnątrzzakładowych ?
  • Na czym będzie polegał mechanizm okazjonalnej pracy zdalnej ?
  • Na jakiej podstawie pracownik będzie świadczył pracę zdalną (polecenie, umowa o pracę, wniosek) ?
  • Kiedy praca zdalna będzie mogła być zlecana pracownikowi ?
  • Czy pracownik będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej ?
  • Czy pracę zdalną można uregulować w regulaminie pracy ?
  • Jak postąpić w razie nieuzgodnienia regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników lub związku zawodowego ?
  • Kiedy pracodawca będzie zmuszony ustalić zasady pracy zdalnej w regulaminie bądź porozumieniu ?
  • Jakie elementy obligatoryjnie będą musiały być w regulaminie bądź porozumieniu o pracy zdalnej ?
  • W jaki sposób pracodawca będzie mógł kontrolować stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną ?
  • Na jakich zasadach ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej ?
  • Odrębności związane z okazjonalną pracą zdalną
  • Nowa treść informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej.
  • Wypadek przy pracy zdalnej – jaka procedura obowiązuje pracodawcę ?
  • Wykaz dokumentów jakie pracodawca będzie musiał przygotować w związku z pracą zdalną
 2. Jak poprawnie ustalić zasady badania trzeźwości pracowników po zmianach ?
  • W jakiej postaci wprowadzić zasady badania trzeźwości (aneks do regulaminu pracy, obwieszczenie pracodawcy) ?
  • Konsekwencje niewprowadzenia zasad badania trzeźwości pracowników
  • Czy kontrolą trzeźwości będzie można objąć zleceniobiorców ?
  • Czy kontrola trzeźwości będzie mogła mieć charakter prewencyjny ?
  • Jakie stężenie alkoholu we krwi pracownika będzie dopuszczalne ?
  • W jaki sposób poinformować nowoprzyjmowanych pracowników o kontroli trzeźwości, a w jaki sposób już pracujących ?
  • Kto będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika ?
  • Jakim wymogom będą musiały odpowiadać alkomaty użytkowane przez pracodawców do badania stężenia alkoholu we krwi ?
  • Jak długo pracodawca będzie mógł przechowywać informację o wynikach badania ?
  • Jakie elementy powinny się obligatoryjnie znaleźć w protokole z badania trzeźwości ?
 3. Nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę – projekt zmian
  • Jak poprawnie zwierać umowę o pracę na okres próbny po wejściu w życie zmian ?
  • Zawężenie zakresu przesłanek dopuszczających możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny
  • Jakie dodatkowe elementy powinny zawierać nowozawierane umowy o pracę ?
  • Jak po zmianach poprawnie wypowiedzieć umowę na czas określony ?
  • Czy umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie zmian podlegają nowym zasadom rozwiązywania ?
  • Jakie nowe roszczenia przysługują pracownikowi z którym wadliwie rozwiązano umowę o pracę na czas określony ?
 4. Rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawcy – dodatkowe punkty w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – projekt zmian
  • W jakich przypadkach wydanie wadliwej informacji o warunkach zatrudnienia będzie skutkowało mandatem ?
  • Jakie elementy powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia ?
  • Czy dotychczas zatrudnieni pracownicy będą musieli otrzymać nową wersję informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czy po zmianie przepisów informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być wydawana do każdej kolejnej umowy o pracę ?
  • W jakiej formie (pisemna/elektroniczna) przekazać informację o warunkach zatrudnienia ?
  • W jakim terminie wydać informację o warunkach zatrudnienia ?
  • Jakie inne, nowe obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy ?
  • Konsekwencje prawne niewydania informacji o warunkach zatrudnienia
 5. Rozszerzenie zasad odpowiedzialności wykroczeniowej, czyli jakie nowe wykroczenia planuje się do wprowadzenia w kodeksie pracy – projekt zmian
 6. Zmiany dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem– projekt zmian
  • Nowe zasady (wymiar, podział na części, wymiar) udzielania urlopu rodzicielskiego
  • Skrócenie czasookresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego
  • Kto będzie mógł odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej ?
  • Rozszerzenie zakresu ochrony przed zwolnieniem z uwagi na rodzicielstwo
  • Na czym mogą polegać zakazane „ przygotowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy” ?
 7. Urlop opiekuńczy – projekt zmian
  • „Na kogo” będzie można skorzystać z urlopu opiekuńczego ?
  • Zasady odpłatności za urlop opiekuńczy
  • Czy urlop jest przeliczany na godziny ?
  • Na ile wcześniej należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu ?
  • Czy pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi udzielenia urlopu opiekuńczego ?
 8. Zmiany w zakresie czasu pracy – projekt zmian
  • Na jakich zasadach będzie przysługiwało zwolnienie z tytułu siły wyższej (art. 148(1) KP) ?
  • Jak zdefiniować siłę wyższą ?
  • Kiedy najpóźniej pracownik powinien zawnioskować o udzielenie zwolnienia ?
  • Czy wiosek o zwolnienie będzie można złożyć elektronicznie ?
  • Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia ?
  • Kiedy czas szkolenia będzie podlegał wliczeniu do czasu pracy ?
  • Dodatkowe płatne przerwy w pracy
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy kadrowi
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • kierownicy
 • menadżerowie

 

Program szkolenia

 1. Jak sprawnie wdrożyć pracę zdalną ? – działania pracodawcy krok po kroku
  • Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy ?
  • Do kiedy będą obowiązywały dotychczasowe regulaminy zdalnej pracy?
  • Czy pracodawca ma bezwzględny obowiązek uregulowania pracy zdalnej w przepisach wewnątrzzakładowych ?
  • Na czym będzie polegał mechanizm okazjonalnej pracy zdalnej ?
  • Na jakiej podstawie pracownik będzie świadczył pracę zdalną (polecenie, umowa o pracę, wniosek) ?
  • Kiedy praca zdalna będzie mogła być zlecana pracownikowi ?
  • Czy pracownik będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej ?
  • Czy pracę zdalną można uregulować w regulaminie pracy ?
  • Jak postąpić w razie nieuzgodnienia regulaminu pracy zdalnej z przedstawicielami pracowników lub związku zawodowego ?
  • Kiedy pracodawca będzie zmuszony ustalić zasady pracy zdalnej w regulaminie bądź porozumieniu ?
  • Jakie elementy obligatoryjnie będą musiały być w regulaminie bądź porozumieniu o pracy zdalnej ?
  • W jaki sposób pracodawca będzie mógł kontrolować stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną ?
  • Na jakich zasadach ewidencjonować czas pracy w ramach pracy zdalnej ?
  • Odrębności związane z okazjonalną pracą zdalną
  • Nowa treść informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej.
  • Wypadek przy pracy zdalnej – jaka procedura obowiązuje pracodawcę ?
  • Wykaz dokumentów jakie pracodawca będzie musiał przygotować w związku z pracą zdalną
 2. Jak poprawnie ustalić zasady badania trzeźwości pracowników po zmianach ?
  • W jakiej postaci wprowadzić zasady badania trzeźwości (aneks do regulaminu pracy, obwieszczenie pracodawcy) ?
  • Konsekwencje niewprowadzenia zasad badania trzeźwości pracowników
  • Czy kontrolą trzeźwości będzie można objąć zleceniobiorców ?
  • Czy kontrola trzeźwości będzie mogła mieć charakter prewencyjny ?
  • Jakie stężenie alkoholu we krwi pracownika będzie dopuszczalne ?
  • W jaki sposób poinformować nowoprzyjmowanych pracowników o kontroli trzeźwości, a w jaki sposób już pracujących ?
  • Kto będzie mógł przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika ?
  • Jakim wymogom będą musiały odpowiadać alkomaty użytkowane przez pracodawców do badania stężenia alkoholu we krwi ?
  • Jak długo pracodawca będzie mógł przechowywać informację o wynikach badania ?
  • Jakie elementy powinny się obligatoryjnie znaleźć w protokole z badania trzeźwości ?
 3. Nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę – projekt zmian
  • Jak poprawnie zwierać umowę o pracę na okres próbny po wejściu w życie zmian ?
  • Zawężenie zakresu przesłanek dopuszczających możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny
  • Jakie dodatkowe elementy powinny zawierać nowozawierane umowy o pracę ?
  • Jak po zmianach poprawnie wypowiedzieć umowę na czas określony ?
  • Czy umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie zmian podlegają nowym zasadom rozwiązywania ?
  • Jakie nowe roszczenia przysługują pracownikowi z którym wadliwie rozwiązano umowę o pracę na czas określony ?
 4. Rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawcy – dodatkowe punkty w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – projekt zmian
  • W jakich przypadkach wydanie wadliwej informacji o warunkach zatrudnienia będzie skutkowało mandatem ?
  • Jakie elementy powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia ?
  • Czy dotychczas zatrudnieni pracownicy będą musieli otrzymać nową wersję informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czy po zmianie przepisów informacja o warunkach zatrudnienia będzie musiała być wydawana do każdej kolejnej umowy o pracę ?
  • W jakiej formie (pisemna/elektroniczna) przekazać informację o warunkach zatrudnienia ?
  • W jakim terminie wydać informację o warunkach zatrudnienia ?
  • Jakie inne, nowe obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy ?
  • Konsekwencje prawne niewydania informacji o warunkach zatrudnienia
 5. Rozszerzenie zasad odpowiedzialności wykroczeniowej, czyli jakie nowe wykroczenia planuje się do wprowadzenia w kodeksie pracy – projekt zmian
 6. Zmiany dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem– projekt zmian
  • Nowe zasady (wymiar, podział na części, wymiar) udzielania urlopu rodzicielskiego
  • Skrócenie czasookresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego
  • Kto będzie mógł odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej ?
  • Rozszerzenie zakresu ochrony przed zwolnieniem z uwagi na rodzicielstwo
  • Na czym mogą polegać zakazane „ przygotowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy” ?
 7. Urlop opiekuńczy – projekt zmian
  • „Na kogo” będzie można skorzystać z urlopu opiekuńczego ?
  • Zasady odpłatności za urlop opiekuńczy
  • Czy urlop jest przeliczany na godziny ?
  • Na ile wcześniej należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu ?
  • Czy pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi udzielenia urlopu opiekuńczego ?
 8. Zmiany w zakresie czasu pracy – projekt zmian
  • Na jakich zasadach będzie przysługiwało zwolnienie z tytułu siły wyższej (art. 148(1) KP) ?
  • Jak zdefiniować siłę wyższą ?
  • Kiedy najpóźniej pracownik powinien zawnioskować o udzielenie zwolnienia ?
  • Czy wiosek o zwolnienie będzie można złożyć elektronicznie ?
  • Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia ?
  • Kiedy czas szkolenia będzie podlegał wliczeniu do czasu pracy ?
  • Dodatkowe płatne przerwy w pracy

Czas trwania

10:00-15:30

Prelegenci

Michał Olesiak

Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach m.in. starszego specjalisty oraz rzecznika prasowego. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w PIP, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Członek rady programowej czasopisma oraz autor licznych publikacji w miesięczniku „Kadry i Płace w Administracji”,autor publikacji wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

1. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
2. 2 GB pamięci RAM
3. System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
4. Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
5. Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps).

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
340
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

EDUTAG
43-100 Tychy
Lwa Tołstoja 60 lok. 36
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDUTAG
43-100 Tychy Lwa Tołstoja 60 lok. 36
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!