Pracownicze Plany Kapitałowe - zasady wdrażania i realizacji w praktyce

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach IV filara emerytalnego – Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Na szkoleniu dowiesz się jak zawierać umowy w praktyce oraz jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie PPK.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział! Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.
Kto powinien wziąć udział?
 • kadr
 • osób zajmujących się wdrażaniem PPK w organizacji
 • księgowych

Program szkolenia

I. Kto to jest osoba zatrudniona a kto jest uczestnikiem w rozumieniu ustawy o PPK:

 1. Osoba zatrudniona – jakie muszą być spełnione warunki, aby uznać osobę za zatrudnioną?
 2. Kiedy zatrudnionego w potocznym rozumieniu tego słowa należy uznać za osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK?
 3. Kto to jest Uczestnik programu PPK?
 4. Zasady uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym.
 5. Czy przedsiębiorcy i członkowie zarządów mogą stać się uczestnikami PPK?
 6. Pracownicy młodociani a uczestnictwo w PPK? Jakie warunki muszą być spełnione.
 7. Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
 8. Długość okresu zatrudnienia a uprawnienia do uczestnictwa w PPK.
 9. Różne formy zatrudnienia a określenie okresu uprawniającego do uczestnictwa w PPK.


II. Zasady zawierania umowy o zarządzanie w praktyce:

 1. Co to jest umowa o zarządzanie PPK?
 2. Jakie są zasady wyboru instytucji finansowej?
 3. Jakie są zasady zawarcia umowy o zarządzanie PPK?
 4. Jakie są terminy zawarcia umowy o zarządzanie PPK?
 5. Jak określić treść umowy o zarządzanie PPK?
 6. Jakie są zasady wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK?
 7. Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK a przekazywanie wpłat do PPK.
 8. Zmiana instytucji finansowej a dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK.
   

III. Wybór instytucji finansowych przez samorządy

 1. Czy wybierając po 1 stycznia 2021 r. instytucję finansową, która będzie zarządzała środkami PPK, jednostki samorządu terytorialnego zawsze będą zobowiązane stosować Prawo zamówień publicznych?
 2. Jak przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK prawidłowo określić wartość zamówienia publicznego?
 3. Czy jednostka sektora finansów publicznych, która przy wyborze instytucji finansowej będzie zobowiązana do stosowania Prawa zamówień publicznych, może zawrzeć umowę o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony?
 4. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o PPK wyboru instytucji finansowej dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się, mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Jednocześnie art. 241 ust. 3 nowego Prawa zamówień publicznych wskazuje, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Jak pogodzić kryteria wyboru instytucji finansowej wskazane w ustawie o PPK z kryteriami określonymi w nowym Prawie zamówień publicznych?
 5. Jednostki sektora finansów publicznych obawiają się, że krótkie i ograniczone ostateczną datą zawarcia umowy o zarządzanie PPK terminy mogą utrudnić im przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czy w takiej sytuacji mogą liczyć na specjalne traktowanie?

 

IV. Zasady zawierania umowy o prowadzenie PPK w praktyce

 1. Co to jest umowa o prowadzenie PPK?
 2. Jakie są zasady zawarcia umowy o prowadzenie PPK?
 3. Jakie są terminy zawarcia umowy o prowadzenie PPK?
 4. Jakie są termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw. okresie przejściowym?
 5. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przy ponownym zatrudnieniu pracownika?
 6. Jakie są zasady zawierania umów o prowadzenie PPK w okresie nieobecności osoby zatrudnionej oraz w imieniu osób nowo zatrudnionych?
 7. Deklaracja rezygnacji – jakie niesie za sobą skutki.


V. Wpłaty do PPK w praktyce:

 1. Jak ustalić podstawy do naliczania wpłat do PPK?
 2. Czy tzw. „trzydziestokrotność” wpływa na naliczanie wpłat do PPK?
 3. Ustanie zatrudnienia a naliczanie wpłat do PPK.
 4. Jak dokonać naliczeń wpłat do PPK dla osób: przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie; przebywających na zwolnieniach lekarskich; korzystających z urlopów bezpłatnych.
 5. Jak prawidłowo dokonać naliczeń wpłaty do PPK w sytuacji: złożenia wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK (sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK; konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty); złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK; zmiany wysokości wpłaty dodatkowej; rezygnacji z wpłaty dodatkowej.
 6. Wzory dokumentów do złożenia w/w wniosków.
   

VI. Wpłata pracodawcy do PPK a obowiązek podatkowy.
1.  Jak naliczyć prawidłowo  zaliczkę na podatek dochodowy od wpłat pracodawcy.
2.  Kiedy powstaje  przychód  po stronie pracownika.
3.  Wpłata do instytucji finansowej a moment pobrania zaliczki – przykłady.

VII  Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK:

 1. Jaka jest podstawa zaprzestania naliczania i odprowadzania wpłat do PPK?
 2. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat a obowiązek skorygowania naliczeń wpłat do PPK na listach płac.
 3. Rezygnacja z dokonywania wpłat a 4-letnie okresy wznowienia naliczeń.
 4. Złożenie deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a ponowne zatrudnienie.
 5. Złożenia przez pracownika rezygnacji z dokonywania wpłat a korekty naliczenia wpłat do PPK.
 6. Naliczanie wpłat do PPK w razie śmierci uczestnika PPK.
 7. Potrącenia z wynagrodzenia uczestnika PPK.

VIII.  Obowiązki pracodawcy w zakresie PPK

 1. Obowiązki informacyjne pracodawcy.
 2. Obowiązek prowadzenia dokumentacji.
 3. Okres przechowywania dokumentacji związanej z PPK.

IX. PPK a ZUS, czyli zasady raportowania wpłat do PPK na ZUS RCA.
X. Dane osobowe w świetle ustawy o RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.

XI. Przepisy karne w związku z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków w zakresie PPK.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

IWONA NOWAK-PRZYBYLSKA

Posiada dwudziestoośmioletnie doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy. Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu. Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest także certyfikowanym Mediatorem Sądowym. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!