Pracownik administracyjno-biurowy z elementami sprzedaży i obsługi klienta (200 godzin) - online

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie elementów składających się na pracę pracownika biurowego z elementami sprzedaży i obsługi klienta. Uczestnik pozna szczegółową charakterystykę,  zasady pracy biurowej. Szkolenie to 200 godzin dydaktycznych zagadnień wraz ćwiczeniami praktycznymi. Podczas szkolenia omówiona będzie charakterystyka pracy administracyjno-biurowej. Przedstawiona będzie organizacja pracy biurowej. Uczestnicy poznają zasady przygotowywania instrukcji kancelaryjnej. Przedstawimy dokumenty jakie występują w biurze, pisma w sprawach osobowych, pisma administracyjne, handlowe, transportowo-magazynowe, faktury i ich rodzaje. Podczas szkolenia Uczestnicy będą pracować z wykorzystaniem oprogramowania Subiekt, jaki może wystąpić w pracy. Szkolenie to również zagadnienia dotyczące dokumentacji dotyczącej rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej (zaczynając od rejestracji, po rozliczenia podatkowe i rozliczenia z ZUS). Ostatni element szkolenia to zagadnienia profesjonalnej obsługi klienta.  

Dlaczego warto wziąć udział?

- szkolenie w czasie rzeczywistym (on-line)

- zajęcia popołudniowe (po 17.00)

- wystawiamy faktury

- duża dawka informacji

- materiały pdf.

- dużo ćwiczeń praktycznych

- zaświadczenia udziału w szkoleniu

- szkolenie trwa 200 godzin dydaktycznych (najdłuższy, praktyczny kurs w Polsce w zakresie prac administracyjno-biurowych)

 

Kto powinien wziąć udział?

- osoby pracujące lub chcące pracować w pracy biurowej, w kancelarii, biurze podawczym

- sekretarki, asystentki, pracownicy administracyjno-biurowi

- osoby pracujące lub chcące pracować w dziale obsługi klienta, pracujące
w biurach,

- osoby indywidualne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby bezrobotne, studenci

- pracownicy przedsiębiorstw, zmieniające stanowiska pracy, pragnący zwiększyć swoje kompetencje w zakresie pracy w biurze, sekretariacie, kancelarii

- osoby chcące poprawić umiejętności osobiste

- osoby chcące podjąć pracę administracyjno-biurową

Program szkolenia

1. Pracownik administracyjno-biurowy – charakterystyka pracy

- zakres obowiązków

- przygotowanie do podjęcia pracy

- wymagania dla pracownika administracyjno-biurowego

- kod zawodu

- gdzie mogę pracować jako pracownik biurowy

- list motywacyjny pracownika biurowego

- ćwiczenia praktyczne

2. Organizacja pracy biurowej

- cechy pracy biurowej

- co to jest praca biurowa - czynności biurowe

- masowość, typowość, periodyczność

- przymiot sprawności i usprawnienie pracy biurowej

- proces organizacji pracy biurowej – wypracowane zasady

- ćwiczenia praktyczne

3. Instrukcja kancelaryjna

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministra w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolity wykaz akt, organizacja i zakres działania archiwum zakładowego

- cel instrukcji

- elementy instrukcji

- postanowienia wstępne, przypisy szczegółowe, przepisy specjalne

- użyte określenia

- dokumentacja tworząca akta spraw/nietworząca akt

- czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym

- oznaczenie pism

- postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji

- ćwiczenia praktyczne

4. Instrukcja archiwalna

- przepisy ogólne

- organizacja i zadania archiwum zakładowego

- lokal archiwum zakładowego

- przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego

- przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji

- porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym

- udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym

- wycofanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego

- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

- przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

- sprawozdawczość archiwum zakładowego

- warunki wilgotności i temperatury pomieszczeń archiwum zakładowego

- dokumentacja dotycząca archiwum

- ćwiczenia praktyczne

5. Dokumenty w biurze:

- akta spraw

- dokumentacja biurowa

- rodzaje pism (podział)

- ćwiczenia praktyczne

6. Pisma w sprawach osobowych:

- związane z przyjęciem pracownika do pracy

- związane z trwaniem stosunku pracy

- związane z rozwiązaniem stosunku pracy

- akta spraw osobowych

- dokumenty w oparciu o przepisy kodeksu pracy/kodeksu cywilnego

- umowa o pracę/umowa zlecenia/umowa o pracę

- formularze urzędowe dotyczące spraw osobowych (wniosek o wydanie dowodu, paszportu, rejestracja jako bezrobotny w UP)

- ćwiczenia praktyczne

7. Pisma administracyjne:

- akty ogólne (zarządzenia, okólniki, instrukcje, regulaminy)

- korespondencja z organami władz i administracji państwowej, tj. pisma rozpoczynające sprawę, wyjaśniające i zamykające

- pisma związane z postępowaniem administracyjnym, tj. podania, decyzje, uzasadnienie, odwołania, decyzje odwoławcze

- pisma w sprawie skarg i wniosków

- inne pisma w sprawach administracyjnych, tj. zaświadczenia, postanowienie, skierowanie, świadectwa, zawiadomienia, zezwolenia

- ćwiczenia praktyczne

8. Pisma handlowe:

- informacyjne, tj. listy reklamowe, zapytania o ofertę, oferty

- związane z zamówieniem towaru, tj. potwierdzenie zamówienia, umowa dostawy, anulowanie zamówienia

- związane z dostawą towaru, tj. awiza, specyfikacje wysyłkowe, listy przewozowe, faktury

- związane z weryfikacją dostawy, tj. reklamacje, odpowiedzi na reklamacje

- ćwiczenia praktyczne

9. Pisma transportowo-magazynowe:

- instrukcja magazynowa

- regulamin pracy w magazynie

- dokumenty przyjęć z zewnątrz

- dokumenty przesunięć międzymagazynowych, rozchodów wewnętrznych

- dokumenty zwrotu i wydania wewnętrznego

- dokumentacja eksploatacji wózków

- karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych

- ćwiczenia praktyczne

10. Faktury i inne:

- terminy wystawiania faktur

- elementy faktur

- faktury zaliczkowe

- faktury uproszczone

- faktury w walucie obcej

- faktury zwolniona od podatku VAT

- pro-forma

- noty korygujące i faktury korygujące

- ćwiczenia praktyczne

11. Subiekt – program sprzedażowo-magazynowy w pracy pracownika biurowego z obsługą klienta:

- dane firmy (ustawianie parametrów firmy)

- moduł kontrahenci

- moduł towary

- kartoteka magazynowa (przyjęcia, rozchód wewnętrzny, wydanie zewnętrzne)

- dokumenty sprzedażowe

- ceny, zestawienia, słowniki

- ćwiczenia praktyczne

12. Dokumentacja dotycząca rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowej)

- wniosek CEiDG

- ewidencja przychodów

- księga przychodów i rozchodów (KPiR)

- dokumentacja dotycząca ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych (ZUS)

- ćwiczenia praktyczne

13. Profesjonalna obsługa klienta w biurze:

- typologia klientów

- błędy w obsłudze klienta

- standardy obsługi klienta w urzędzie

- elementy prezentacji usługi i produktu w obsłudze klienta

- komunikacja werbalna i niewerbalna

- ćwiczenia praktyczne

Czas trwania

2 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych (poniedziałek/wtorek)

Prelegenci

Pani Iwona Świdurska - trener od 16 lat w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, przedsiębiorczości, prac biurowych, bhp - firm, instytucji, fundacji, uczelni z całej Polski. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania - studiów doktoranckich o specjalności "organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami" oraz studiów magisterskich o specjalności "zarządzanie przedsiębiorstwami". Posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, studia managerskie BHP. Posiada certyfikat VCC z zakresu technik sprzedaży.

Trener działów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, managerów różnych działów, pracowników takich firm jak: PHILIPS Polska sp. z o.o. Warszawa, Media Expert Złotów, Wielton S.A., Prymat z o.o., Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie, Dekpol S.A., Caritas, Fundacja Aktywizacja, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Biegun” Spółka Jawna Jaraczewo, Gerdes MC Sp. z o.o. Poznań, Terravita, AM Okna Gorzów Wlkp., Hyprotech Łódź, Przedsiębiorstwa AMBIT, Euro Prestige, Boger, Info-Medica Poznań, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Bil Cup Poznań, Domedic Dental, BGŻ, Savrin, Cleaner, ZKZ Jarocin, Waberers Polska, Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Shim Pol, Dalkia Services sp. z o.o., Praefa spółka z o.o., Phenix Pharma Polska Warszawa, Kancelaria Prawna Teodorowski & Wojtaszak Kraków, Chespa, Bruk spółka z.o.o., Neinver Asset Managemnet Polska spółka z.o.o. (Factory Poznań), Sinoma Kraków, MMG Środa Wlkp., pracowników Urzędu Pracy, Jaromy Jarocin, Collegium Polonicum przy UAM w Słubicach i Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie, NS Konsulting w Lublinie, Domino, Sternet sp. z o.o. z Tarnowa, Piekarnia-Cukiernia „Pellowski” z Gdańska, Infotower, Fibar Group z Poznania, szpitali i teatrów oraz wielu innych podmiotów.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie prowadzone przez platformę ClickMeeting.

Rejestracja

3980,00
3 860
zwolnione z vat
Cena zawiera:
  • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 3 980 zł)
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 2.01% przy zgłoszeniu min. 2 osób
  • 2.26% przy zgłoszeniu min. 3 osób
  • 3.27% przy zgłoszeniu min. 4 osób
  • 3.52% przy zgłoszeniu min. 5 osób
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Mati Consulting Szkolenia
63-130 Książ Wielkopolski
Mchy 6
woj. wielkopolskie
Mati Consulting Szkolenia jest firmą zajmującą się organizacją i prowadzeniem szkoleń zarówno otwartych jak i zamkniętych na terenie całej Polski oraz za granicą. Szkolimy w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania, informatyki oraz psycholog...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szkolenie to 200 godzin dydaktycznych zajęć. Szkolenie trwać będzie
ok 6 m-cy. Prowadzone w formie on-line w czasie rzeczywistym.

I edycja szkolenia rozpocznie się 15 maja 2023r. (kurs będzie trwał do listopada/grudnia 2023r.).

Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki i wtorki (po godz. 17.00)

Zapisy rozpoczną się od 14 marca i będą trwały do 8 maja 2023r.

Płatność do 8 maja 2023r. Koszt to 3.980 zł/brutto osoba. 

Istnieje możliwość dofinansowania z KFS. 

Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu, oraz zaświadczenie MEN.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Mati Consulting Szkolenia
63-130 Książ Wielkopolski Mchy 6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!