Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/practitioner-coach-diploma-75557-id14655

Informacje o szkoleniu

 • Practitioner Coach Diploma


  ID szkolenia: 75557
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne Instytutu Rozwoju Biznesu
  Wyzwolenia 63
  05-140 Serock
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni (Residential) + 8 dni (MasterClass) + 6 mentoringów
 • Organizator szkolenia:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Practitioner Coach Diploma to zaawansowany kurs coachingu, rekomendowany w szczególności dla absolwentów kursu Coaching Fundamentals Certificate. Wśród prowadzących także międzynarodowi coachowie. Pozwala uzyskać międzynarodowe certyfikacje i poznać zaawansowane narzędzia coachingowe.

Po kursie PCD uczestnicy są w pełni przygotowani do odpowiedzialnej pracy w charakterze coacha. Dzięki przynależności do społeczności Noble Manhattan Coaching i bezterminowemu dostępowi do zasobów platformy NMCMA absolwenci mają zapewnioną stałą możliwość dokształcania i podnoszenia swoich kwalifikacji po uzyskaniu dyplomu PCD.

Cele:

Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu

Uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez coachów z całego świata

Dostarczenie sprawdzonych zaawansowanych narzędzi coachingowych

Uzyskanie międzynarodowych certyfikacji

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osoby zainteresowane ścieżką coachingu indywidualnego (personal/life/executive coaching),
 • Osoby zainteresowane ścieżką coachingu korporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching)
 • Trenerzy
 • Psycholodzy
 • Menedżerowie
 • Kierownicy zespołów
 • Studenci i absolwenci podyplomowych studiów coachingowych zainteresowani międzynarodową akredytacją

Program szkolenia:

1. WARSZTAT STACJONARNY (RESIDENTIAL) – 3 dni szkoleniowe

I dzień

 • Model coachingu TGROW
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Wyjaśnienie roli relacji coach – klient
 • Rozwój praktycznych umiejętności skutecznego coachingu
 • Przeniesienie dobrych zachowań ze szkolenia na relację coach – klient
 • Poznanie metod proaktywnego osiągania celów i rozwiązywania problemów
 • Poznanie sposobów określania tematów, które będą podlegać coachingowi
 • Zrozumienie istoty pomocy klientom w rozważaniu alternatyw i dokonywaniu wyborów
 • Model coachingu partnerskiego
 • Równowaga pomiędzy pobieraniem, a popychaniem
 • Cechy idealnego coacha
 • Analizy sytuacji z życia
 • Zrozumienie barier w coachingu
 • Zbudowanie planu rozwoju osobistego poprzez coaching
 • Poznanie „dobrych praktyk” we współczesnym środowisku coachingowym
 • Nabycie umiejętności gwarantujących sukces w coachingu

 

II dzień

 • Nauka coachingu jako techniki podnoszącej poziom osiągnięć
 • Poznanie sposobów generowania większej liczby twórczych pomysłów i strategii wcielania ich w życie
 • Nauka coachingu ukierunkowanego na podniesienie jakości życia
 • Nauka większej swobody coachingu i podwyższonej łatwości adaptowania się do zmian
 • Nauka coachingu zorientowanego na zredukowanie stresu
 • Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania, rozpoznawania i szybkiego reagowania na potencjalne przeszkody i problemy
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania niedostatecznego poziomu umiejętności u innych i zmieniania sytuacji na lepsze
 • Poznanie serii nowych, sprawdzonych technik transformacyjnych wykorzystywanych przez coacha w swojej pracy
 • Pogłębienie rozumienia swojego umysłu oraz rozwój umiejętności obserwowania go i sterowania nim
 • Mistrzowskie opanowanie kluczowego zestawu różnic stymulujących swobodne, kreatywne myślenie
 • Nabycie podstawowej wiedzy na temat systemowego podejścia do coachingu
 • Model Disneya
 • Technika Miracle Question
 • Wzorce ruchów gałek ocznych
 • Money Clinic – zmiana przekonań dotyczących zamożności
 • Od przekonań, przez konflikt, do integracji
 • Poziomy logiczne umysłu
 • Ograniczające przekonania oparte o presupozycje
 • Skrypt zmiany przekonań
 • Konflikty przekonań
 • Linia czasu

 

III dzień

 • Zwiększenie świadomości roli samooceny w coachingu
 • Rozpoznawanie poziomów samooceny
 • Praktyki coachingowe podnoszące samoocenę
 • Zrozumienie wagi podstawowych wartości
 • Zrozumienie związku pomiędzy wartościami, a celami
 • Praktyki w coachingu służące identyfikacji podstawowych wartości
 • Wyodrębnianie wartości – ćwiczenie
 • Rozpoznanie związku pomiędzy wartościami i wizją, a osiąganiem celów
 • Stosowanie coachingu wobec klientów celem rozpoznania ich wizji
 • Stosowanie coachingu wobec klientów celem wyznaczenia celów
 • Budowanie planu działania
 • Coaching w organizacji

 

2. POGRAM SZCZEGÓŁOWY MISTRZOWSKICH WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH. Supervised Coaching Masterclass w ramach programu Practitioner Coach Diploma – 8 dni szkoleniowych

W trakcie każdego dnia szkoleniowego, uczestnicy określają indywidualny cel, związany z prowadzeniem sesji coachingowej, nad którym będą pracować. Przykładowe zagadnienia, które są doskonalone w trakcie pracy warsztatowej, to np.:

 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań otwartych,
 • doskonalenie się w wykorzystaniu intuicji w procesie coachingu,
 • poprawa umiejętności słuchania osoby coachowanej,
 • praca nad odpowiednią strukturą modeli i narzędzi coachingowych,
 • lepsze budowanie relacji coachingowej,
 • ogólna sprawność prowadzenia sesji coachingowej w określonym czasie,
 • i wiele innych

Przez większą część dnia w trakcie warsztatu odbywają się 20-minutowe sesje coachingowe, podczas których osoba przyjmująca rolę coacha prowadzi coaching, skupiając się na celu określonym na początku szkolenia.

Sama sesja coachingowa nie musi zostać doprowadzona do końca, ważne jest skupienie się na doskonaleniu wybranej przez uczestnika umiejętności, czego świadomi są pozostali uczestnicy i prowadzący coach supervisor. Po zakończeniu sesji prowadzona jest moderowana dyskusja, w trakcie której osoba pełniąca rolę coacha otrzymuje informację zwrotną od każdego z uczestników grupy Masterclass oraz coacha supervisora.

Proces nauki następuje zarówno w przypadku osoby występującej jako coach, coachee (klienta), jak i osób obserwujących sesję. Proces powtarzany jest przy udziale poszczególnych uczestników grupy Masterclass, w oparciu o ich indywidualne cele. W drugiej części dnia uczestnicy dzielą się na grupy 3-osobowe i mają nadane role: coach, coachee i obserwator. W grupach prowadzą 20-30 minutowe sesje coachingowe pod nadzorem coacha supervisora.

Taka struktura zapewnia każdemu z uczestników warsztatu, poza obserwacją i rolą klienta, możliwość przeprowadzenia sesji coachingowej w roli coacha i otrzymania informacji zwrotnej. Jedna godzina w ciągu dnia może zostać poświęcona na dyskusję związaną ze wskazanym przez uczestników, interesującym tematem natury etycznej. W trakcie warsztatu zostaje wspólnie wypracowane rozwiązanie problemu.

Ćwiczenia grupowe podczas warsztatów odbywają się na podstawie merytorycznej struktury programu realizowanej poszczególne dni:

1. Model TGROW z naciskiem na doprecyzowanie celu

 • przedstawienie zasad udzielania dobrego feedbacku
 • przedstawienie techniki SMART
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

2. TGROW z naciskiem na pogłębienie rzeczywistości

 • przypomnienie pytań z zakresu rzeczywistości
 • odkrycie własnych barier, jeżeli chodzi o obszar poszukiwań w rzeczywistości
 • wypracowanie na forum sposobów na radzenie sobie z wcześniej odkrytymi barierami
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

3. Aktywne słuchanie

 • na podstawie krótkiego ćwiczenia dokonanie diagnozy, który ze sposobów słuchania jest przeważający
 • znalezienie wspólnych pomysłów na pogłębienie aktywnego słuchania – metoda burzy mózgów
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

4. Budowanie relacji poprzez budowanie raportu

 • wstęp teoretyczny
 • ćwiczenie pokazujące rolę raportu w trakcie kontaktu z drugą osobą
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

5. Rola metafory w coachingu

 • wstęp teoretyczny
 • w jaki sposób rozpoznać metaforę u klienta? – dyskusja moderowana
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z nagraniem i feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

6. Praca nad tematami zgłaszanymi indywidualnie w kontekście egzaminu

 • przypomnienie ankiet egzaminacyjnych oraz punktacji
 • aspekty etyczne w pracy coacha – dyskusja moderowana
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

7. Praca coacha z własnymi emocjami podczas sesji

 • krótkie wprowadzenie teoretyczne
 • ćwiczenie poszerzające świadomość własnych emocji i zachowań podczas sesji
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

8. Praca nad tematami zgłaszanymi indywidualnie w kontekście egzaminu

 • przypomnienie ankiet egzaminacyjnych oraz punktacji
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z nagraniem i feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

3. CZĘŚĆ EKSTERNISTYCZNA

Podręczniki do samodzielnej nauki

Seria rozbudowanych podręczników do samodzielnej nauki, obejmująca następujące zakresy tematyczne:

 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Umiejętności konwersacyjne
 • Wartości
 • Przekonania
 • Model TGROW
 • Budowanie relacji coachingowej
 • Podnoszenie samooceny
 • Wyznaczanie celów
 • Osiąganie celów
 • Etyka coachingu
 • Analizy przypadków

Informacje o prelegentach:

Aina Egeberg - coach/ trener

Marta Gabalewicz - coach/ trener

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Kamila Koźbiał - coach/ trener

Eliza Kruszewska - coach/ trener

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Di McLanachan - coach/ trener

Gerard O'Donovan - coach/ trener

Beata Ponichtera - coach/ mentor

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 14500 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

bejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat Noble Manhattan Coaching, certyfikat IBD Business School, lunch i serwis kawowy oraz nocleg między dniami szkoleniowymi Residential w Green Park Conference Centre

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: Practitioner Coach Diploma