Practitioner Coach Diploma

O szkoleniu

Practitioner Coach Diploma to zaawansowany kurs coachingu, rekomendowany w szczególności dla absolwentów kursu Coaching Fundamentals Certificate. Wśród prowadzących także międzynarodowi coachowie. Pozwala uzyskać międzynarodowe certyfikacje i poznać zaawansowane narzędzia coachingowe.

Po kursie PCD uczestnicy są w pełni przygotowani do odpowiedzialnej pracy w charakterze coacha. Dzięki przynależności do społeczności Noble Manhattan Coaching i bezterminowemu dostępowi do zasobów platformy NMCMA absolwenci mają zapewnioną stałą możliwość dokształcania i podnoszenia swoich kwalifikacji po uzyskaniu dyplomu PCD.

Cele:

Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu

Uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez coachów z całego świata

Dostarczenie sprawdzonych zaawansowanych narzędzi coachingowych

Uzyskanie międzynarodowych certyfikacji
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika i organizacji

 • Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do prowadzenia coachingu wewnątrz firmy lub do pracy w charakterze samodzielnego coacha
 • Udział w warsztatach prowadzonych przez coachów z międzynarodowego środowiska
 • Międzynarodowa certyfikacja, przyznawana przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Authority for Professional of Coaching & Mentoring
 • Bogaty zestaw materiałów szkoleniowych: podręcznik, przewodnik, publikacja książkowa, e-learning
 • Indywidualna praca nad umiejętnościami coachingowymi z dedykowanym mentorem
 • Możliwość wymiany doświadczeń i korzystania z zasobów platformy dla studentów NMCMA z licznymi artykułami, nagraniami w języku angielskim
 • Najlepsi studenci zapraszani są do roli asystenta merytorycznego a po procesie rekrutacji, również do długofalowej współpracy

 

Certyfikaty i akredytacje

Practitioner Coach Diploma umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez następujące organizacje:

 • Noble Manhattan Coaching – poziom Practitioner Coach (DipNMC);
 • Institute of Leadership & Management (ILM) – poziom ILM Endorsed;
  • wymagana dodatkowa opłata za członkostwo opłacana do ILM – 115GBP,
 • International Institute of Coaching (IIC) – międzynarodowa akredytacja Coach IIC, bez określonego poziomu;
 • International Institute of Coaching (IIC) – poziom Accredited Practitioner Coach lub Certified at Work Coach:
  • spełnione wymagania edukacyjne (min. 150 godzin kursu),
  • należy przedstawić certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
  • należy przedstawić godziny praktycznego coachingu (min. 50 wymaganych),
  • należy dostarczyć swoje dwie nagrane sesje coachingowe,
  • należy dostarczyć 5 referencji od Klientów coachingowych,
  • należy odbyć rozmowę z Dyrektorem ds. Akredytacji IIC,
  • dodatkowa opłata aplikacyjna i za proces akredytacji – 95EUR.
 • International Authority for Professional Coaching & Mentoring (IAPCM) – poziom Senior Coach;
  • spełnione wymagania edukacyjne (min. 350 godzin kursu),
  • należy przedstawić certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
  • należy przedstawić godziny praktycznego coachingu (min. 750 wymaganych),
  • należy dostarczyć swoje dwie nagrane sesje coachingowe,
  • należy dostarczyć 5 referencji od Klientów coachingowych,
  • należy odbyć rozmowę z Dyrektorem ds. Akredytacji IIC,
  • dodatkowa opłata aplikacyjna i za proces akredytacji – 235EUR.
Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby zainteresowane ścieżką coachingu indywidualnego (personal/life/executive coaching),
 • Osoby zainteresowane ścieżką coachingu korporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching)
 • Trenerzy
 • Psycholodzy
 • Menedżerowie
 • Kierownicy zespołów
 • Studenci i absolwenci podyplomowych studiów coachingowych zainteresowani międzynarodową akredytacją

Program szkolenia

1. WARSZTAT STACJONARNY (RESIDENTIAL) – 3 dni szkoleniowe

I dzień

 • Model coachingu TGROW
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Wyjaśnienie roli relacji coach – klient
 • Rozwój praktycznych umiejętności skutecznego coachingu
 • Przeniesienie dobrych zachowań ze szkolenia na relację coach – klient
 • Poznanie metod proaktywnego osiągania celów i rozwiązywania problemów
 • Poznanie sposobów określania tematów, które będą podlegać coachingowi
 • Zrozumienie istoty pomocy klientom w rozważaniu alternatyw i dokonywaniu wyborów
 • Model coachingu partnerskiego
 • Równowaga pomiędzy pobieraniem, a popychaniem
 • Cechy idealnego coacha
 • Analizy sytuacji z życia
 • Zrozumienie barier w coachingu
 • Zbudowanie planu rozwoju osobistego poprzez coaching
 • Poznanie „dobrych praktyk” we współczesnym środowisku coachingowym
 • Nabycie umiejętności gwarantujących sukces w coachingu

II dzień

 • Nauka coachingu jako techniki podnoszącej poziom osiągnięć
 • Poznanie sposobów generowania większej liczby twórczych pomysłów i strategii wcielania ich w życie
 • Nauka coachingu ukierunkowanego na podniesienie jakości życia
 • Nauka większej swobody coachingu i podwyższonej łatwości adaptowania się do zmian
 • Nauka coachingu zorientowanego na zredukowanie stresu
 • Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania, rozpoznawania i szybkiego reagowania na potencjalne przeszkody i problemy
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania niedostatecznego poziomu umiejętności u innych i zmieniania sytuacji na lepsze
 • Poznanie serii nowych, sprawdzonych technik transformacyjnych wykorzystywanych przez coacha w swojej pracy
 • Pogłębienie rozumienia swojego umysłu oraz rozwój umiejętności obserwowania go i sterowania nim
 • Mistrzowskie opanowanie kluczowego zestawu różnic stymulujących swobodne, kreatywne myślenie
 • Nabycie podstawowej wiedzy na temat systemowego podejścia do coachingu
 • Model Disneya
 • Technika Miracle Question
 • Wzorce ruchów gałek ocznych
 • Money Clinic – zmiana przekonań dotyczących zamożności
 • Od przekonań, przez konflikt, do integracji
 • Poziomy logiczne umysłu
 • Ograniczające przekonania oparte o presupozycje
 • Skrypt zmiany przekonań
 • Konflikty przekonań
 • Linia czasu

III dzień

 • Zwiększenie świadomości roli samooceny w coachingu
 • Rozpoznawanie poziomów samooceny
 • Praktyki coachingowe podnoszące samoocenę
 • Zrozumienie wagi podstawowych wartości
 • Zrozumienie związku pomiędzy wartościami, a celami
 • Praktyki w coachingu służące identyfikacji podstawowych wartości
 • Wyodrębnianie wartości – ćwiczenie
 • Rozpoznanie związku pomiędzy wartościami i wizją, a osiąganiem celów
 • Stosowanie coachingu wobec klientów celem rozpoznania ich wizji
 • Stosowanie coachingu wobec klientów celem wyznaczenia celów
 • Budowanie planu działania
 • Coaching w organizacji

 

2. POGRAM SZCZEGÓŁOWY MISTRZOWSKICH WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH. Supervised Coaching Masterclass w ramach programu Practitioner Coach Diploma – 8 dni szkoleniowych

W trakcie każdego dnia szkoleniowego, uczestnicy określają indywidualny cel, związany z prowadzeniem sesji coachingowej, nad którym będą pracować. Przykładowe zagadnienia, które są doskonalone w trakcie pracy warsztatowej, to np.:

 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań otwartych,
 • doskonalenie się w wykorzystaniu intuicji w procesie coachingu,
 • poprawa umiejętności słuchania osoby coachowanej,
 • praca nad odpowiednią strukturą modeli i narzędzi coachingowych,
 • lepsze budowanie relacji coachingowej,
 • ogólna sprawność prowadzenia sesji coachingowej w określonym czasie,
 • i wiele innych

Przez większą część dnia w trakcie warsztatu odbywają się 20-minutowe sesje coachingowe, podczas których osoba przyjmująca rolę coacha prowadzi coaching, skupiając się na celu określonym na początku szkolenia.

Sama sesja coachingowa nie musi zostać doprowadzona do końca, ważne jest skupienie się na doskonaleniu wybranej przez uczestnika umiejętności, czego świadomi są pozostali uczestnicy i prowadzący coach supervisor. Po zakończeniu sesji prowadzona jest moderowana dyskusja, w trakcie której osoba pełniąca rolę coacha otrzymuje informację zwrotną od każdego z uczestników grupy Masterclass oraz coacha supervisora.

Proces nauki następuje zarówno w przypadku osoby występującej jako coach, coachee (klienta), jak i osób obserwujących sesję. Proces powtarzany jest przy udziale poszczególnych uczestników grupy Masterclass, w oparciu o ich indywidualne cele. W drugiej części dnia uczestnicy dzielą się na grupy 3-osobowe i mają nadane role: coach, coachee i obserwator. W grupach prowadzą 20-30 minutowe sesje coachingowe pod nadzorem coacha supervisora.

Taka struktura zapewnia każdemu z uczestników warsztatu, poza obserwacją i rolą klienta, możliwość przeprowadzenia sesji coachingowej w roli coacha i otrzymania informacji zwrotnej. Jedna godzina w ciągu dnia może zostać poświęcona na dyskusję związaną ze wskazanym przez uczestników, interesującym tematem natury etycznej. W trakcie warsztatu zostaje wspólnie wypracowane rozwiązanie problemu.

Ćwiczenia grupowe podczas warsztatów odbywają się na podstawie merytorycznej struktury programu realizowanej poszczególne dni:

1. Model TGROW z naciskiem na doprecyzowanie celu

 • przedstawienie zasad udzielania dobrego feedbacku
 • przedstawienie techniki SMART
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

2. TGROW z naciskiem na pogłębienie rzeczywistości

 • przypomnienie pytań z zakresu rzeczywistości
 • odkrycie własnych barier, jeżeli chodzi o obszar poszukiwań w rzeczywistości
 • wypracowanie na forum sposobów na radzenie sobie z wcześniej odkrytymi barierami
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

3. Aktywne słuchanie

 • na podstawie krótkiego ćwiczenia dokonanie diagnozy, który ze sposobów słuchania jest przeważający
 • znalezienie wspólnych pomysłów na pogłębienie aktywnego słuchania – metoda burzy mózgów
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

4. Budowanie relacji poprzez budowanie raportu

 • wstęp teoretyczny
 • ćwiczenie pokazujące rolę raportu w trakcie kontaktu z drugą osobą
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

5. Rola metafory w coachingu

 • wstęp teoretyczny
 • w jaki sposób rozpoznać metaforę u klienta? – dyskusja moderowana
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z nagraniem i feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

6. Praca nad tematami zgłaszanymi indywidualnie w kontekście egzaminu

 • przypomnienie ankiet egzaminacyjnych oraz punktacji
 • aspekty etyczne w pracy coacha – dyskusja moderowana
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

7. Praca coacha z własnymi emocjami podczas sesji

 • krótkie wprowadzenie teoretyczne
 • ćwiczenie poszerzające świadomość własnych emocji i zachowań podczas sesji
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

8. Praca nad tematami zgłaszanymi indywidualnie w kontekście egzaminu

 • przypomnienie ankiet egzaminacyjnych oraz punktacji
 • ćwiczenie w trójkach: coach, klient, obserwator
 • ćwiczenie sesji na środku z nagraniem i feedbackiem od każdego z uczestników
 • podsumowanie

 

3. CZĘŚĆ EKSTERNISTYCZNA

Podręczniki do samodzielnej nauki

Seria rozbudowanych podręczników do samodzielnej nauki, obejmująca następujące zakresy tematyczne:

 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Umiejętności konwersacyjne
 • Wartości
 • Przekonania
 • Model TGROW
 • Budowanie relacji coachingowej
 • Podnoszenie samooceny
 • Wyznaczanie celów
 • Osiąganie celów
 • Etyka coachingu
 • Analizy przypadków

Podręcznik główny do PCD: książka „Coaching koaktywny” autorstwa Laury Whitworth, Henry’ego Kimsey-House’a i Phila Sandahla prezentuje cenny wgląd w metody i modele coachingu oraz pozwala zapoznać się z zestawem umiejętności coachingowych. Obejmuje również przykładowe skrypty coachingowe i wszechstronny zestaw narzędzi coacha w postaci formularzy, szablonów,  porozumień i umów.

Teleklasy

Telelekcje służą uzupełnieniu nauki własnej w oparciu o podręczniki. W ich trakcie omówione zostaną wszystkie przedstawione powyżej tematy, co umożliwi uczestnikom głębsze zrozumienie i docenienie rangi przedstawianych zagadnień. Teleklasy są nagrywane i przechowywane w archiwum, aby studenci mogli mieć do nich dostęp w sposób dla nich dogodny. Otwarty i nieograniczony dostęp do takiej biblioteki wykładów informacyjnych gwarantuje możliwość wracania do wybranych tematów w dowolnym momencie, co jest użyteczne zwłaszcza w chwili, gdy coach zaczyna potrzebować wiedzy z określonej dziedziny.

Telekasy są prowadzone przez najlepszych coachów w Polsce i za granicą, m.in. Gerarda O’Donovana. Bierze w nich również udział zespół naszych seniorów i master coachów (wszyscy posiadają akredytację NMC oraz IIC&M), którzy są ekspertami w obszarze coachingu.

Sesje mentorskie

 • Sesje mentorskie mają za zadanie ugruntować wiedzę oraz dać uczestnikowi sposobność przedyskutowania swoich refleksji i pytań z doświadczonym coachem – mentorem.
 • Sześć indywidualnych sesji mentorskich dających bezcenną możliwość przećwiczenia umiejętności coachingowych w bezpiecznym środowisku, otrzymując pomoc, wsparcie i wskazówki w postaci natychmiastowej informacji zwrotnej ze strony coacha-mentora. To doświadczenie jest jedną ze składowych intensywnego procesu uczenia się poprzez indywidualną uwagę ze strony doświadczonego coacha.
 • Ocena praktyki coachingowej odbywa się podczas ostatniej sesji. Dedykowany  coach-mentor ocenia działania coachingowe w odniesieniu do wyszczególnionych kryteriów i w jakim stopniu opanowane zostały wymagane poziomy umiejętności. Na tej podstawie podejmuje decyzję o gotowości uczestnika do przystąpienia do egzaminu praktycznego.
 • W trakcie trwania kursu zadaniem każdego uczestnika jest również przeprowadzenie i udokumentowanie 50 godzin sesji coachingowych z wybranymi przez siebie innymi studentami lub coachingu indywidualnego w dowolnie wybranym środowisku.

Prace pisemne

Podczas kursu uczestnicy proszeni są o przedstawienie prac pisemnych: recenzji książki „Coaching koaktywny”, trzech esejów opisujących wybrany temat w ramach modułów z podręcznika głównego oraz pracy końcowej. Prace te mają stanowić pisemny dowód wiedzy i poglądów na temat coachingu. Prace pisemne można przedstawić w dowolnym momencie kursu.

Dodatkowe korzyści

Student biorący udział w kursie PCD otrzymuje dodatkowo:

 • możliwość wielokrotnego udziału w warsztatowej, 3-dniowej części kursu (ponowny udział w części warsztatowej wymaga poniesienia jednostkowych kosztów związanych z wynajmem sal szkoleniowych, zakwaterowaniem i wyżywieniem)możliwość korzystania z bezterminowego dostępu do licznych artykułów i nagrań w ramach społeczności Members Area NMC w języku angielskim
 • bezterminową możliwość skorzystania ze wsparcia coacha Noble Manhattan Coaching (na życzenie) na preferencyjnych warunkach
 • najlepsi studenci zapraszani są do roli asystenta merytorycznego a po procesie rekrutacji, również do długofalowej współpracy

Czas trwania

3 dni (Residential) + 6 dni (MasterClass) + 6 mentoringów

Prelegenci

Aina Egeberg - coach/ trener

Marta Gabalewicz - coach/ trener

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Kamila Koźbiał - coach/ trener

Eliza Kruszewska - coach/ trener

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Di McLanachan - coach/ trener

Gerard O'Donovan - coach/ trener

Beata Ponichtera - coach/ mentor

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany komputer z dostępem do internetu
wymagany komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena promocyjna
za osobę
13 050
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • certyfikat Noble Manhattan Coaching, certyfikat IBD Business School
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

Warunki udziału:

 • minimum dyplom licencjata, poczynając od poziomu PCD i wyższych,
 • rozmowa przyszłego uczestnika z osobą odpowiedzialną za rekrutację.
 • w Residential mogą wziąć udział absolwenci CFC i osoby, które przeczytały książkę Coaching koaktywny oraz napisały jej krytykę.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!