PRAKTYCZNA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH. TRUDNE DECYZJE INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom poznać i zrozumieć od strony teoretycznej i praktycznej główne zasady, którymi rządzi się prawidłowy proces realizacji projektów inwestycyjnych tj. m.in.:
• prawidłowe tworzenie koncepcji projektów inwestycyjnych,
• zapewnienie optymalnych źródeł finansowania,
• zbudowanie odpowiedniego zespołu projektowego,
• szczegółowe zaplanowanie procesu realizacji projektu,
• zorganizowanie procesu kontroli projektu,
• przygotowanie wizji umiejętnego zamknięcia projektu.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest skierowane głównie do osób, które są lub w niedalekiej przyszłości będą postawione przed zadaniem przygotowania koncepcji konkretnego projektu inwestycyjnego, pozyskania dla ww. projektu optymalnych źródeł finansowania, a także jego terminowego zrealizowania. Udział w przedmiotowym szkoleniu w znacznym stopniu pomoże ww. osobom odnaleźć się nierzadko w nowej sytuacji i z powodzeniem zrealizować powierzony projekt.
Ponadto, szkolenie skierowane jest również do osób, które w przeszłości realizowały już projekty inwestycyjne, jednakże na skutek długiej przerwy zawodowej, chciałyby odświeżyć swoją wiedzę, a także dowiedzieć się czegoś nowego, aby z powodzeniem wrócić do zawodu.
Udział w szkoleniu może się również okazać cenny dla wszystkich tych osób, które chciałby przekwalifikować się lub też planują w najbliższym czasie otworzyć własną działalność gospodarczą.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I.
1.Faza przygotowania realizacji projektu inwestycyjnego

1.Szczegółowa analiza koncepcji projektu
2.Dobór optymalnego modelu realizacji projektu
3.Prawidłowa konstrukcja harmonogramu realizacji projektu
4.Wykonalność techniczna i technologiczna projektu
5.Ramy finansowe projektu
6.Ramy prawne projektu
7.Struktura organizacyjna projektu
a) struktura organizacyjna projektu w ramach całej instytucji
b) skład zespołu projektowego
c) podział kompetencji
d) podział zadań
8.Komunikacja w projekcie
9.Podsumowanie dnia

CZĘŚĆ II.
2.Faza realizacji projektu inwestycyjnego

1.Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu
2.Przygotowanie do realizacji postępowań przetargowych
3.Realizacja postępowań przetargowych
a) ustalenie kolejności postępowań przetargowych
b) ustalenie przedmiotu poszczególnych zamówień publicznych
c) przygotowanie dokumentów na potrzeby realizacji postępowań przetargowych
d) ogłaszanie postępowań przetargowych
4.Współpraca z podmiotami wybranymi w postępowaniach przetargowych np. Inżynier Kontraktu, Wykonawca itp.
5.Skuteczna kontrola realizacji projektu
6.Promocja projektu
7.Szkolenia w ramach projektu
8.Zakończenie projektu – oddanie inwestycji do użytku
9.Podsumowanie dnia

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie finansów, od ponad 10 lat przeprowadza szkolenia i doradza z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a także doradztwa strategicznego.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydziału Zarządzania i Marketingu, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ponadto, posiada dyplom studiów EAUM – MBA, który uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation.
Od blisko 5 lat koordynuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizację dużych projektów finansowanych z Programów Operacyjnych. Podczas pracy w PARP zainicjował i zrealizował cykl szkoleń dla z zakresu prawidłowego przygotowywania: - Wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego (Załącznik XXI), - Wniosków o płatność wraz z załącznikami, - promocji projektów, - szkoleń dla osób „wykluczonych cyfrowo”.
Ponadto, dokonał oceny merytorycznej blisko 150 wniosków o dofinansowanie.
Podczas dotychczasowej ponad 10 –letniej kariery zawodowej przeprowadził ponad 200 szkoleń, a także projektów doradczych z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a także doradztwa strategicznego.
Posiada ogromne doświadczenie - podczas pracy w firmach doradczych na stanowiskach kierowniczych dokonywał doboru najkorzystniejszych form finansowania dużych projektów informatycznych, telekomunikacyjnych, budowlanych realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy oraz samorządy, dokonywał oceny rentowności ww. projektów inwestycyjnych, a także koordynował pracę podległych pracowników w tym zakresie, dokonywał analiz możliwości dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, doradzał w zakresie konstruowania innowacyjnych projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, doradzał w zakresie pozyskiwania optymalnego finansowania dla projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich.
Swoje szkolenia realizuje według własnych sprawdzonych metod wypracowanych w trakcie wieloletniej pracy. Dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu nabytemu zarówno w sektorze przedsiębiorstw prywatnych i państwowych jak również administracji publicznej, z powodzeniem stosuje w swoich szkoleniach liczne praktyczne przykłady, z którymi bezpośrednio się zetknął. Ponadto, w połączeniu z dużą interaktywnością każdego ze szkoleń, z sukcesem udaje mu się przekazać uczestnikom szkoleń, często trudną do zrozumienia i przyswojenia teorię finansów, w bardzo przystępny i zrozumiały dla nich sposób.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 880
Cena zawiera:
  • pobyt: od 6.11.2012r (kolacja) do 9.11.2012r. (obiad), zakwaterowanie w pokojach 2-os. (do pok. 1-os. dopłata 300,– zł + VAT), pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!