Szkolenie

PRAKTYCZNE ASPEKTY CONTROLLINGU I BUDŻETOWANIA

O szkoleniu

Celem szkolenia jest :
- pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie,
- doskonalenie umiejętności wykorzystywania narzędzi finansowych pozwalających na ocenę potencjału gospodarczego własnej firmy i partnerów gospodarczych.
- zrozumienie filozofii i narzędzi finansów i planowania,
- nabycie wiedzę potrzebnej do reorientacji przedsiębiorstwa w kierunku zarządzania przez cele finansowe (w oparciu o budżety).
Program warsztatu ukierunkowany jest na pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania finansowego oraz controllingu, jego zasad i narzędzi.
Kto powinien wziąć udział?
właścicieli firm, menadżerów oraz pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie budżetów i interpretację informacji ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

1. Znaczenie rachunkowości i controllingu w procesie kreowania wyników
§ wzajemne powiązanie kosztów w przedsiębiorstwie
§ instrumenty rachunku kosztów w sterowaniu firmą
§ źródła informacji o wynikach i kosztach
2. Reguły rachunkowości zarządczej
§ czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie
§ koszt księgowy a koszt ekonomiczny i ich znaczenie dla procesu decyzyjnego
§ klasyfikacja kosztów
§ grupowanie i rozliczanie kosztów wg rodzajów działalności, funkcji, procesów i miejsc powstawania
§ rachunek kosztów pełnych i krańcowych - metody wyodrębniania kosztów
§ zasady tworzenia rachunku kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej
§ analiza progu rentowności
- marża bezpieczeństwa i analiza efektu dźwigni
- punkt równowagi produkcji przy założonym poziomie zysku
- wpływ zmiany ceny na punktu równowagi
- próg rentowności a przepływy pieniężne
§ wykorzystanie kosztów w procesie podejmowania decyzji
- zaprzestać czy kontynuować produkcję nieopłacalnych wyrobów?
- rozwinąć czy wycofać produkcję w kooperacji z innymi podmiotami?
- czy ustalić specjalną cenę sprzedaży ?
- jaka powinna być optymalna struktura produkcji?
- jaki powinien być optymalny sposób produkcji?
§ model kosztów działań
§ kontrola kosztów
3. Zasady planowania i jego rodzaje ,znaczenie planowania
§ rodzaje planów,
§ źródła informacji dla potrzeb planowania gospodarczego,
§ ośrodki odpowiedzialności - sposoby tworzenia i zadania,
§ zasady współpracy między podmiotami controllingu
§ ustalanie cen transakcyjnych
§ style planowania i ich wpływ na działanie firm.
4. Planowanie operacyjne - sporządzanie budżetu
§ planowanie krótkookresowe - budżet
§ powiązania budżetu z innymi planami i analizą stanu obecnego
§ procedury budżetowania w przedsiębiorstwie
§ budżetowanie przychodów
- budżetowanie na podstawie szeregów czasowych
- budżetowanie w oparciu o prognozowanie analogowe
- metody heurystyczne budżetowania
§ budżetowanie kosztów
- budżety podmiotowe - budżety kosztów bezpośrednich
- budżety podmiotowe - budżety kosztów pośrednich: koszty pośrednio związane zproduktem przyporządkowane do podmiotu odpowiedzialnego za koszty
§ budżetowanie finansowe zarządzanie gotówką, preliminarze gotówkowe
§ cele kontroli budżetowej,
§ analiza odchyleń.

Czas trwania

Liczba godzin szkolenia - 16 godz. dydaktycznych.

Prelegenci

Cytat
Praktyk, ekspert w zakresie controllingu i finansów, akredytowany doradca finansowy. Właściciel firmy konsultingowej, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (controllingu, planowania i analizy finansowej). Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jak i małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez uczelnię wyższą.
Na życzenie udzielamy szczegółowych informacji o trenerze prowadzącym szkolenie.

Gdzie i kiedy

Zakopane 14 - 16 maja 2015
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
netto
1950 PLN
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 13.05.2015r. (kolacja) do 16.05.2015r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł +VAT pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB
tel: (81) 534 13 01, 533 31 39, fax: (81) 532 50 62

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!