Szkolenie

Praktyczne aspekty gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej w nowch uwarunkowaniach prawnych

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione wprowadzone w ostatnim czasie najważniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami i gosodarki wodno- ściekowej.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

Gospodarka odpadami dla nowicjuszy i praktyków - warsztaty

1. Omówienie zasad uznawania substancji za odpad zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz na podstawie wyroków sądów krajowych

2. Co jest odpadem, a co nim nie będzie - analiza przykładów podawanych przez uczestników

3. Przyporządkowanie odpadów do odpowiednich kodów - ćwiczenia

4. Odpady palne i niepalne – ćwiczenia

5. Prowadzenie ewidencji odpadów w BDO - ćwiczenia, omówienie najczęściej występujących błędów:
- możliwość prowadzenia ewidencji w formie papierowej,
- nowe wzory dokumentów ewidencyjnych,
- rola administratora głównego,
- zasady logowania,
- rodzaje kart ewidencji odpadów - kto powinien je prowadzić,
- możliwości wcześniejszego generowania KPO,
- możliwości uzupełnienia KPO po awarii systemu (wg nowelizacji ustawy o odpadach),
- odbieranie odpadów,
- ewidencja transportującego odpady,
- nowy termin przesyłania sprawozdań w gospodarce odpadami za 2019 rok.

6. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami: analiza prowadzona przez uczestników szkolenia:
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
- zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
- kompetencje organów wydających decyzje (z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych).

8. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami: skutki zmian klasyfikacji przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, wynikających z nowego rozporządzenia Rady Ministrów z września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać środowisko

9. Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów:
- analiza rodzajów odpadów,
- uznanie odpadów za palne lub niepalne,
- operat przeciwpożarowy jako dokument ograniczający możliwości magazynowania odpadów,
- skutki wydania opinii negatywnej przez organy wykonujące kontrolę,
- zmiana zasad magazynowania odpadów w firmie - kiedy niezbędna, kiedy potrzebna,
- wyliczanie możliwości magazynowych i ich przełożenie na kwotę zabezpieczenia roszczeń,
- ćwiczenia w zakresie wyliczania zabezpieczenia roszczeń dla różnych odpadów.

9. Zmiana zasad przekazywania odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów - analiza sytuacji podawanych przez uczestników

10. Zmiana terminów magazynowania odpadów i skutki wynikające z nieterminowego przekazywania odpadów

11. Sankcje administracyjne i finansowe: kto je nakłada i na kogo są nakładane

12. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników


Gospodarka wodno-ściekowa – praktyczne porady

1. Zakres stosowania ustawy Prawo wodne; organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami

2. Rodzaje korzystanie z wód: powszechne, zwykłe, szczególne – przykłady

3. Usługi wodne:
- obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
- terminy wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
- wody wykorzystywane do kąpieli – kąpieliska.

4. Strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody:
- dla jakich ujęć wody są wyznaczane,
- kto i na jakich zasadach wyznacza strefę ochrony bezpośredniej,
- analiza zagrożeń a wyznaczenie strefy ochrony pośredniej,
- występujące braki i błędy w opracowywanych analizach zagrożeń,
- zakazy w strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej,
- kontrola przestrzegania obowiązków i zakazów na wyznaczonych strefach i jej skutki.

5. Zakazy na terenach zagrożonych powodzią:
- magazynowanie i przetwarzanie odpadów,
- gromadzenie śniegu,
- decyzje zwalniające z zakazu,
- sankcje.

6. Legalizacja lub likwidacja urządzenia wodnego - wnioski, decyzje, opłaty 

7. Zgody wodnoprawne:
- zgłoszenia wodnoprawne,
- oceny wodnoprawne,
- pozwolenia wodnoprawne: cofnięcie, uchylenie i odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego; strony w postępowaniu wodnoprawnym.

8. Kontrola gospodarowania wodami:
- organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli i zakres jej przeprowadzania,
- prowadzenie kontroli planowej,
- najczęściej stwierdzane uchybienia,
- obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych,
- analiza wypełniania obowiązków prawnych,
- monitoring wód.

9. Przygotowywanie danych do opłat za usługi wodne - omówienie na przykładach:
- ilość pobranej wody,
- ilość odprowadzanych ścieków,
- zasady określania ilości wód opadowych i roztopowych – ćwiczenia,
- weryfikowanie przedłożonych w trakcie kontroli informacji – przykłady,
- opłaty podwyższone - kiedy są nakładane i kto może je nakładać.

10. Sankcje:
- administracyjne,
- karne (wykroczenia, przestępstwa).

11. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników

Czas trwania

Rozpoczęcie zajęć: 21 października o godz. 8:30; czas trwania zajęć: 18 godzin akademickich.
Zakończenie szkolenia: 23 października o godz. 11:00.

Prelegenci

Cytat

 

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, weryfikowania sprawozdań i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 23 października 2020
brak danych

Zakopane

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1990 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
1890 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach 2-osobowych oraz pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!