Szkolenie

Praktyczne aspekty kontroli i projektów współfinansowanych ze środków UE

O szkoleniu

System kontroli realizowanych projektów unijnych, jak i weryfikacji ponoszonych wydatków wraz ze zmieniającymi się przepisami uległ modyfikacjom. Okres budżetowy 2014-2020 przyniósł wiele nowych regulacji, które zmodyfikowały obowiązki pracowników komórek kontrolnych, czy osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność.

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących aktualnie zasad przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z środków UE, praktycznych aspektów prowadzenia kontroli projektów oraz zasad współdziałania pracowników różnych instytucji kontrolnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kwestie uchybień, nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w projektach.
Dlaczego warto wziąć udział?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą aktualną wiedzę dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z środków UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, współpracy z innych instytucjami kontrolnymi. Nabędą umiejętności postępowania w sytuacji zdiagnozowania uchybienia, nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w projektach.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych kontrolami projektów.

Program szkolenia

Dzień I:

KONTROLA W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

 • Podstawy prawne
 • Podział kompetencyjny
 • Zadania instytucji zarządzającej, pośredniczącej, wdrażającej, certyfikującej i audytowej
 • Inne uprawnione podmioty do przeprowadzania kontroli projektów unijnych

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI PROJEKTU

 • Typ kontroli
 • Rodzaje prowadzonych kontroli
 • Zakres czynności sprawdzających – (listy sprawdzające)
 • Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli
 • System weryfikacji wydatków
 • Realizacja obowiązków kontrolnych
 • Uprawnienia zespołu kontrolnego
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych
 • Etyka kontrolera

 ETAPY KONTROLI PROJEKTU

 • Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli
 • Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu
 • Czynności pokontrolne:
  • Analiza zgromadzonego materiału dowodowego
  • Sformułowanie ustaleń i zaleceń pokontrolnych
  • Opracowanie informacji pokontrolnej
  • Analiza zastrzeżeń lub odmowy podpisania informacji pokontrolnej

 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Podstawy prawne
 • Definicja uchybienia, nieprawidłowości i nadużycia finansowego
 • System informowania o nieprawidłowościach finansowych

 

Dzień II:

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH c.d.

 • Nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do KE
 • Przekazywanie informacji o nieprawidłowościach odpowiednim organom
 • Obowiązujące uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi

 NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH W OBSZARACH

 • Udzielania zamówień publicznych
 • Wydatkowania funduszy niezgodnie z celem, przeznaczeniem
 • Osiągnięcia rezultatów w projekcie
 • Poprawności otrzymywanych i wystawianych dokumentów bez wnioskodawcę
 • Partnerstwa w projektach

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NADUŻYCIA FINANSOWE W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów

 SKUTKI I KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE

 • Sankcje dla Wnioskodawcy
 • Artykuł 207 ustawy o finansach publicznych
 • Odzyskiwanie środków

NAJBARDZIEJ KORUPCJOGENNE OBSZARY. 

Czas trwania

2 dni, 09:00-14:00

Prelegenci

Cytat

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 27-28 maj 2021

Zapisz się

Szkolenie online
za osobę
890 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!